Bà mẹ 45 tuổi trẻ đẹp luôn bị nhầm với hai cô con gái

0
359

Cô Natalie, 45 thời đoạn, (ngoài hát bộing phía trái), ở Australia, có 2 cô con gái, Jazmyne, 21 thời đoạn và Tamika Wardell, 19 thời đoạn. Ba bưng con thân thiết, gắn bó như những người bạn. Họ luôn chớ thây hát bội và thắng tóc tai y chang rau.