Tận mục máy bay, xe tăng “yên nghỉ” dưới Thái Bình Dương

0
355

Quần cù lao Solomon, quần cù lao Bắc Mariana và cù lao Rock ở Palau là chốn có giàu thi hài máy bay, xe tăng, tàu chiến… “yên nghỉ” sau những cá chiến ác liệt giữa bầy Đồng minh cùng Nhật Bản trong suốt Chiến chiếm thế giới 2. Trong hình là xe tăng M4 Sherman mực Mỹ “ngủ vùi” ở ngoài khơi Chalan Kanoa, Saipan, quần cù lao Bắc Mariana.Xác tàu tải mực Mỹ hoen ri rỉ theo thời kì nằm trên cù lao Nggela chọc Quần cù lao Solomon.Những mhình tan vỡ mực tàu khu trục Kikuzuki chọc hải bầy Nhật Bản nằm tại Tokyo bay trên cù lao Nggela, Quần cù lao Solomon.Mhình tan vỡ máy bay mực Nhật Bản nằm trong suốt đơn khu rừng ở cù lao Guadalcanal, quần cù lao Solomon.Nhiều mhình tan vỡ máy bay mực Nhật Bản nằm tản mát trong suốt khu rừng nhiệt đới ở trên cù lao Guadalcanal.Người dân địa phương đi dãy bãi biển Tassafaronga, cù lao Guadalcanal, quần cù lao Solomon. Ngay cận đấy là những mhình tan vỡ mực tàu Kinugawa Maru chọc Hải bầy Hoàng gia Nhật Bản.Mhình tan vỡ máy bay mực Nhật Bản nằm trên cù lao Pagan, chọc quần cù lao Bắc Mariana.Một mhình tan vỡ máy bay khác nằm trong suốt khu rừng trên cù lao Guadalcanal.Sau giàu năm, thi hài tàu thuyền bị phá hủy trong suốt Chiến chiếm thế giới 2 trở thành hoen ri rỉ.Mhình tan vỡ máy bay mực Nhật Bản “yên nghỉ” suốt mấy thập kỷ qua ở cù lao Guadalcanal.

Tan muc may bay, xe tang

Quần cù lao Solomon, quần cù lao Bắc Mariana và cù lao Rock ở Palau là chốn có giàu thi hài máy bay, xe tăng, tàu chiến… “yên nghỉ” sau những cá chiến ác liệt giữa bầy Đồng minh cùng Nhật Bản trong suốt Chiến chiếm thế giới 2. Trong hình là xe tăng M4 Sherman mực Mỹ “ngủ vùi” ở ngoài khơi Chalan Kanoa, Saipan, quần cù lao Bắc Mariana.
Tan muc may bay, xe tang

Xác tàu tải mực Mỹ hoen ri rỉ theo thời kì nằm trên cù lao Nggela chọc Quần cù lao Solomon.
Tan muc may bay, xe tang

Những mhình tan vỡ mực tàu khu trục Kikuzuki chọc hải bầy Nhật Bản nằm tại Tokyo bay trên cù lao Nggela, Quần cù lao Solomon.
Tan muc may bay, xe tang

Mhình tan vỡ máy bay mực Nhật Bản nằm trong suốt đơn khu rừng ở cù lao Guadalcanal, quần cù lao Solomon.
Tan muc may bay, xe tang

Nhiều mhình tan vỡ máy bay mực Nhật Bản nằm tản mát trong suốt khu rừng nhiệt đới ở trên cù lao Guadalcanal.
Tan muc may bay, xe tang

Người dân địa phương đi dãy bãi biển Tassafaronga, cù lao Guadalcanal, quần cù lao Solomon. Ngay cận đấy là những mhình tan vỡ mực tàu Kinugawa Maru chọc Hải bầy Hoàng gia Nhật Bản.
Tan muc may bay, xe tang

Mhình tan vỡ máy bay mực Nhật Bản nằm trên cù lao Pagan, chọc quần cù lao Bắc Mariana.
Tan muc may bay, xe tang

Một mhình tan vỡ máy bay khác nằm trong suốt khu rừng trên cù lao Guadalcanal.
Tan muc may bay, xe tang

Sau giàu năm, thi hài tàu thuyền bị phá hủy trong suốt Chiến chiếm thế giới 2 trở thành hoen ri rỉ.
Tan muc may bay, xe tang

Mhình tan vỡ máy bay mực Nhật Bản “yên nghỉ” suốt mấy thập kỷ qua ở cù lao Guadalcanal.