Sự thật thú vị về Walt Disney – “cha đẻ” của chuột Mickey

0
446

Khi đương ngồi trên dốt nhà trường, Walt Disney chừng tắt vai Peter Pan trong suốt đơn vở kịch. Đây là sự thiệt hích bay Walt Disney chẳng nếu ai cũng biết.Walt Disney chính là người lồng tiếng cho nhân phẩy chuột Mickey trong suốt những năm 1928 – 1946 . Tuy nhiên, ông chẳng nếu họa kỹ phác thảo ra nhân phẩy nào là, Ub Iwerks – họa sĩ hoạt hình mới là người tai ra Mickey.Chữ ký nổi danh mực thương tình tiệm Walt Disney cũng chẳng nếu do chính ông bắt tay ra phác họa. Những viên chức mực Walt Disney hãy dựa trên chữ viết ký thiệt mực ông đặt cạch áp áp giải và tạo ra hình hình như chuang ta đền chộ.Trong cận 20 năm, Walt Disney từ bỏ lồng tiếng cho nhân phẩy ông hãy tạo ra.Năm 16 giai đoạn, Walt Disney bỏ học trung học cùng hy vọng đặt quân đội tuyển dụng. Tuy nhiên, ông bị khước từ bỏ vì có chửa đủ giai đoạn. Với mong muốn tắt góp sức tui trong suốt Chiến chiếm thế giới 1, Walt Disney hãy làm tài xế cứu thương tình cho Hội chữ viết thập Đỏ ở Pháp.Nhân phẩy phim hoạt hình trước hết mực Walt Disney chẳng nếu chuột Mickey mà là chua thỏ Oswald. Bộ phim ngắn Sleigh Bells mực Walt Disney có nhân phẩy chính là Oswald – chua thỏ tai trường chừng xuất hiện trước hết khi chuột Mickey xuất hiện.Từ năm 1928 (năm ra đời chuột Mickey) cho đến năm 1947, Walt Disney từ bỏ lồng tiếng cho nhân phẩy hoạt hình nổi danh mạng 1 mực hãng.Walt Disney hãy dấn đặt giàu áp giải thưởng danh ví và đề cử Oscar so cùng bất cứ người nào là. Theo thống kê, từ bỏ năm 1932 – 1969, Walt Disney chiếm đặt 22 áp giải Oscar và dấn đặt 59 đề cử Oscar.Tại lỡi giao áp giải Oscar 1938, cỗ phim “Nàng Bạch Tuyết và bảy chua lùn” mực Walt Disney thắng lợi. Ban tổ chức hãy giao cho cho hãng phim đơn tịnh vàng chừng đền nhật và 7 tịnh vàng chừng bé, ứng cùng nường Bạch Tuyết và bảy chua lùn.Nhân phẩy hoạt hình mực Walt Disney đền chẳng có bầm. Nếu rành ý, khán giả sẽ dấn chộ trong suốt rất giàu phim hoạt hình Disney, cạc nhân phẩy bé giai đoạn đền to lên mà chẳng có bầm, hay hết cha lầm bầm bên cạnh. Các cỗ phim bay vấn đề nào là có thể tường thuật đến như: Nàng Bạch Tuyết và bảy chua lùn, Bambi, Công chuaa Lọ Lem, Peter Pan, Cậu bé rừng xanh…

Su that thu vi ve Walt Disney - “cha de” cua chuot Mickey

Khi đương ngồi trên dốt nhà trường, Walt Disney chừng tắt vai Peter Pan trong suốt đơn vở kịch. Đây là sự thiệt hích bay Walt Disney chẳng nếu ai cũng biết.
Su that thu vi ve Walt Disney - “cha de” cua chuot Mickey-Hinh-2

Walt Disney chính là người lồng tiếng cho nhân phẩy chuột Mickey trong suốt những năm 1928 – 1946 . Tuy nhiên, ông chẳng nếu họa kỹ phác thảo ra nhân phẩy nào là, Ub Iwerks – họa sĩ hoạt hình mới là người tai ra Mickey.
Su that thu vi ve Walt Disney - “cha de” cua chuot Mickey-Hinh-3

Chữ ký nổi danh mực thương tình tiệm Walt Disney cũng chẳng nếu do chính ông bắt tay ra phác họa. Những viên chức mực Walt Disney hãy dựa trên chữ viết ký thiệt mực ông đặt cạch áp áp giải và tạo ra hình hình như chuang ta đền chộ.
Su that thu vi ve Walt Disney - “cha de” cua chuot Mickey-Hinh-4

Trong cận 20 năm, Walt Disney từ bỏ lồng tiếng cho nhân phẩy ông hãy tạo ra.
Su that thu vi ve Walt Disney - “cha de” cua chuot Mickey-Hinh-5

Năm 16 giai đoạn, Walt Disney bỏ học trung học cùng hy vọng đặt quân đội tuyển dụng. Tuy nhiên, ông bị khước từ bỏ vì có chửa đủ giai đoạn. Với mong muốn tắt góp sức tui trong suốt Chiến chiếm thế giới 1, Walt Disney hãy làm tài xế cứu thương tình cho Hội chữ viết thập Đỏ ở Pháp.
Su that thu vi ve Walt Disney - “cha de” cua chuot Mickey-Hinh-6

Nhân phẩy phim hoạt hình trước hết mực Walt Disney chẳng nếu chuột Mickey mà là chua thỏ Oswald. Bộ phim ngắn Sleigh Bells mực Walt Disney có nhân phẩy chính là Oswald – chua thỏ tai trường chừng xuất hiện trước hết khi chuột Mickey xuất hiện.
Su that thu vi ve Walt Disney - “cha de” cua chuot Mickey-Hinh-7

Từ năm 1928 (năm ra đời chuột Mickey) cho đến năm 1947, Walt Disney từ bỏ lồng tiếng cho nhân phẩy hoạt hình nổi danh mạng 1 mực hãng.
Su that thu vi ve Walt Disney - “cha de” cua chuot Mickey-Hinh-8

Walt Disney hãy dấn đặt giàu áp giải thưởng danh ví và đề cử Oscar so cùng bất cứ người nào là. Theo thống kê, từ bỏ năm 1932 – 1969, Walt Disney chiếm đặt 22 áp giải Oscar và dấn đặt 59 đề cử Oscar.
Su that thu vi ve Walt Disney - “cha de” cua chuot Mickey-Hinh-9

Tại lỡi giao áp giải Oscar 1938, cỗ phim “Nàng Bạch Tuyết và bảy chua lùn” mực Walt Disney thắng lợi. Ban tổ chức hãy giao cho cho hãng phim đơn tịnh vàng chừng đền nhật và 7 tịnh vàng chừng bé, ứng cùng nường Bạch Tuyết và bảy chua lùn.
Su that thu vi ve Walt Disney - “cha de” cua chuot Mickey-Hinh-10

Nhân phẩy hoạt hình mực Walt Disney đền chẳng có bầm. Nếu rành ý, khán giả sẽ dấn chộ trong suốt rất giàu phim hoạt hình Disney, cạc nhân phẩy bé giai đoạn đền to lên mà chẳng có bầm, hay hết cha lầm bầm bên cạnh. Các cỗ phim bay vấn đề nào là có thể tường thuật đến như: Nàng Bạch Tuyết và bảy chua lùn, Bambi, Công chuaa Lọ Lem, Peter Pan, Cậu bé rừng xanh…