Sự thật những “con ma” trong nhà thờ bỏ hoang suốt 50 năm

0
783

Nhà thờ St. George nằm ở ngôi làng Lekova, Cộng hòa Séc bị bỏ hoang trong suốt cận 50 năm qua. Nơi đây bị bỏ hoang sau khi đơn phần chèo nhà sụp đổ trong suốt đơn tã lỡi tang ra năm 1968.Khi ấy, người ta tin rằng, đây là đơn điềm xấu và không bao giờ mạo hiểm đi ra bên trong suốt nhà thờ St. George.Sau nào, Jakub Hadrava hở chừng cạch bình phục nhà thờ St. George bị bỏ hoang suốt giàu năm lạ nghệ thuật xếp đặt qua việc sắp đặt dãy chục “con ma” bên trong suốt nhà thờ.Những “con ma” đặc biệt nào có kích tấc như người thiệt. Một mạng đắp khăn trắng và ngồi bất động trên băng nhóm dốt.Chính vì cầm, nhà thờ St. George hở tang vách chấm tới suýt nữa khách khứa du lịch tới tự cạc nhà nước như Đức, Anh, Australia, Brazil, Nga.Số tiền chừng đặt tự cạc hoạt động du lịch nào sử dụng đặt xây dựng lại nhà thờ.Ông Hadrava hy vọng sẽ sớm khôi phục lại nhà thờ St. George như dáng nét ban sơ.Khung cảnh ảm đạm tới yên tĩnh mịch bên ngoài nhà thờ St. George có tự thế kỷ 14.

Su that nhung

Nhà thờ St. George nằm ở ngôi làng Lekova, Cộng hòa Séc bị bỏ hoang trong suốt cận 50 năm qua. Nơi đây bị bỏ hoang sau khi đơn phần chèo nhà sụp đổ trong suốt đơn tã lỡi tang ra năm 1968.
Su that nhung

Khi ấy, người ta tin rằng, đây là đơn điềm xấu và không bao giờ mạo hiểm đi ra bên trong suốt nhà thờ St. George.
Su that nhung

Sau nào, Jakub Hadrava hở chừng cạch bình phục nhà thờ St. George bị bỏ hoang suốt giàu năm lạ nghệ thuật xếp đặt qua việc sắp đặt dãy chục “con ma” bên trong suốt nhà thờ.
Su that nhung

Những “con ma” đặc biệt nào có kích tấc như người thiệt. Một mạng đắp khăn trắng và ngồi bất động trên băng nhóm dốt.
Su that nhung

Chính vì cầm, nhà thờ St. George hở tang vách chấm tới suýt nữa khách khứa du lịch tới tự cạc nhà nước như Đức, Anh, Australia, Brazil, Nga.
Su that nhung

Số tiền chừng đặt tự cạc hoạt động du lịch nào sử dụng đặt xây dựng lại nhà thờ.
Su that nhung

Ông Hadrava hy vọng sẽ sớm khôi phục lại nhà thờ St. George như dáng nét ban sơ.
Su that nhung

Khung cảnh ảm đạm tới yên tĩnh mịch bên ngoài nhà thờ St. George có tự thế kỷ 14.