Sự thật giờ mới biết về bức phù điêu chợ Bến Thành

0
537

Được khánh thành năm 1914, chợ Bến Thành là một ngôi chợ cổ nổi danh, để coi là tượng trưng mức Sài Gòn.Một vẻ đặc sắc trong suốt kiến trúc mức ngôi chợ là trên cạc cổng đều có những bắt phù điêu gốm, biểu hiện cạc sản vật mức xứ Nam đồng ảnh con bò, con ngỗng, con cá đuối, nải chuối… Phía sau những tác phẩm nà là câu chuyện hích mà chẳng nếu ai cũng biết.Theo đấy, 12 bắt phù điêu cọ gốm để lắp lên 4 phương diện mức chợ Bến Thành trường đoản cú năm 1952. Tác phẩm nà là do họa sĩ Lê Văn Mậu sáng tác và kết hợp chế tạo đồng cạc nghệ nhân gốm mức xưởng mỹ nghệ Biên Hòa theo một để hàng mức nhà thầu chợ Bến Thành.Họa sĩ Lê Văn Mậu hẵng sáng tác trực tiếp lên cáu, sau đấy chỉnh chữa đồng sự góp ý mức những nghệ nhân hàng đầu mức thòng gốm Biên Hòa như Sáu Sảnh, Tư Ngô, Hai Sáng, chủ Thạch, anh Tóc…Để lánh vênh vác méo ở những sản phẩm có chừng nung cao như gốm Biên Hòa, những phù điêu đấy để bốc ra theo trường đoản cúng khoảnh bé riêng, để tiễn đem đi “nhúng” men, rồi nung.Do lò cắn cọ củi thủ công đôi khi hoi “hỏa biến” ở đồ gốm, do vậy ở những bắt phù điêu chợ Bến Thành có những mải màu men nẻo vàng rất xinh xắn, tự nhiên.Do những khoảnh bé mức những bắt phù điêu để để ở nhiệt chừng chẳng đều nhau, tuy trong suốt đồng một lò nung, do vậy khi ra lò, nó có khoảnh màu bàng quan, màu đậm.Sau khi cạc phù điêu hoàn tất ở xưởng, cạc nghệ nhân Phạm Văn Ngà (Ba Ngà), Nguyễn Trí Dạng (Tư Dạng) và Võ Ngọc Hảo để xưởng mỹ nghệ Biên Hòa cử lên Sài Gòn để lắp những lên cổng chợ Bến Thành.Từng bắt phù điêu để lắp trường đoản cú dưới lên cho tới khi hoàn tất một bắt phù điêu. Sau đấy cạc nghệ nhân rà lại xem nơi nà đang đã thì bít hầu cho đặc.Sau hơn 60 năm tồn tại, những bắt phù điêu mức chợ Bến Thành đã bá màu trước vô vàn biến chừngng thì cá đồng sự hà khắc mức tự nhiên…

Su that gio moi biet ve buc phu dieu cho Ben Thanh

Được khánh thành năm 1914, chợ Bến Thành là một ngôi chợ cổ nổi danh, để coi là tượng trưng mức Sài Gòn.
Su that gio moi biet ve buc phu dieu cho Ben Thanh-Hinh-2

Một vẻ đặc sắc trong suốt kiến trúc mức ngôi chợ là trên cạc cổng đều có những bắt phù điêu gốm, biểu hiện cạc sản vật mức xứ Nam đồng ảnh con bò, con ngỗng, con cá đuối, nải chuối… Phía sau những tác phẩm nà là câu chuyện hích mà chẳng nếu ai cũng biết.
Su that gio moi biet ve buc phu dieu cho Ben Thanh-Hinh-3

Theo đấy, 12 bắt phù điêu cọ gốm để lắp lên 4 phương diện mức chợ Bến Thành trường đoản cú năm 1952. Tác phẩm nà là do họa sĩ Lê Văn Mậu sáng tác và kết hợp chế tạo đồng cạc nghệ nhân gốm mức xưởng mỹ nghệ Biên Hòa theo một để hàng mức nhà thầu chợ Bến Thành.
Su that gio moi biet ve buc phu dieu cho Ben Thanh-Hinh-4

Họa sĩ Lê Văn Mậu hẵng sáng tác trực tiếp lên cáu, sau đấy chỉnh chữa đồng sự góp ý mức những nghệ nhân hàng đầu mức thòng gốm Biên Hòa như Sáu Sảnh, Tư Ngô, Hai Sáng, chủ Thạch, anh Tóc…
Su that gio moi biet ve buc phu dieu cho Ben Thanh-Hinh-5

Để lánh vênh vác méo ở những sản phẩm có chừng nung cao như gốm Biên Hòa, những phù điêu đấy để bốc ra theo trường đoản cúng khoảnh bé riêng, để tiễn đem đi “nhúng” men, rồi nung.
Su that gio moi biet ve buc phu dieu cho Ben Thanh-Hinh-6

Do lò cắn cọ củi thủ công đôi khi hoi “hỏa biến” ở đồ gốm, do vậy ở những bắt phù điêu chợ Bến Thành có những mải màu men nẻo vàng rất xinh xắn, tự nhiên.
Su that gio moi biet ve buc phu dieu cho Ben Thanh-Hinh-7

Do những khoảnh bé mức những bắt phù điêu để để ở nhiệt chừng chẳng đều nhau, tuy trong suốt đồng một lò nung, do vậy khi ra lò, nó có khoảnh màu bàng quan, màu đậm.
Su that gio moi biet ve buc phu dieu cho Ben Thanh-Hinh-8

Sau khi cạc phù điêu hoàn tất ở xưởng, cạc nghệ nhân Phạm Văn Ngà (Ba Ngà), Nguyễn Trí Dạng (Tư Dạng) và Võ Ngọc Hảo để xưởng mỹ nghệ Biên Hòa cử lên Sài Gòn để lắp những lên cổng chợ Bến Thành.
Su that gio moi biet ve buc phu dieu cho Ben Thanh-Hinh-9

Từng bắt phù điêu để lắp trường đoản cú dưới lên cho tới khi hoàn tất một bắt phù điêu. Sau đấy cạc nghệ nhân rà lại xem nơi nà đang đã thì bít hầu cho đặc.
Su that gio moi biet ve buc phu dieu cho Ben Thanh-Hinh-10

Sau hơn 60 năm tồn tại, những bắt phù điêu mức chợ Bến Thành đã bá màu trước vô vàn biến chừngng thì cá đồng sự hà khắc mức tự nhiên…