Số phận long đong của ngôi mộ vị quan nổi tiếng Sài Gòn

0
393

Khuôn hòn chiền Giác Lâm (lối Lạc Long Quân, Q.Tân Bình, TP.HCM) là chốn nổi quẳng chiêu mộ thứ Thượng thơ Bộ Công Ngô Nhân Tịnh, chiêu đơn bởi quan liêu và nhà văn lừng danh cáu Sài Gòn cũ.Theo sử sách, Ngô Nhân Tịnh là người Minh Hương, quê gốc ở Quảng Đông (Trung Quốc), đặt sinh ra ở Gia Định (Sài Gòn) năm 1761. Thành đạt trên con lối khoa cử, ông phù giúp chúa Nguyễn Phúc Ánh những năm đầu dựng nghiệp, lập giàu đánh trạng hiển hách.Dưới triều vua Gia Long, Ngô Nhân Tịnh có tiếng là chiêu đơn bởi quan liêu liêm khiết, mẫu ta của, hết dạ lo cho dân. Là người học rộng, tài văn học, hích ngâm ngợi, ông cùng cùng hai người bạn thân bòn là Lê Quang Định và Trịnh Hoài Đức sáng lập “Bình Dương thi xã” lừng danh chiêu đơn thì.Tuy nhiên, trong suốt sự nghiệp quan liêu dài thứ tao, ông có chiêu đơn đỗi oan chẳng đặt trưng tỏ trưng cho đến khi chết. Đó là ra năm 1813, ông cùng Tổng trấn vách Gia Định là Lê Văn Duyệt mang hơn 13.000 bầy binh hộ vệ Quốc vương vãi Nặc Chăn bay nác Chân Lạp. Sau khi đi hội đàm cùng Xiêm La (Thái Lan) bàn việc Chân Lạp, có người vu cho ông khuyết điểm tham lam ô, ăn thứ hối lộ thứ Chân Lạp và Xiêm La.Tổng trấn Lê Văn Duyệt tin thật mang việc ấy bốc lên, vua Gia Long cho chẳng thật, bỏ đi, chẳng mắng mỏ gì, mà từ đấy vua có ý chẳng tin sử dụng Ngô Nhân Tịnh nữa. Cũng từ đấy Ngô Nhân Tịnh ngập trong suốt sầu não vì chẳng trưng trưng tỏ đặt sự trong suốt lành thứ tao.Tình trạng uất ức, thảm sầu khiến Ngô Nhân Tịnh gầy nhẹ và chết chẳng chiêu đơn lãi trăn trăng trối ra tháng 10/1813.Sau khi chết, Ngô Nhân Tịnh đặt mai an táng tại làng Chí Hòa, tổng Dương Hòa Thượng, H.Bình Dương, che Tân Bình, thức giấc Gia Định (nay là khu vực ga Sài Gòn, lối Nguyễn Thông, Q3, TP HCM). Do ông chết đột ngột thành ra chiêu mộ chẳng có bầy tùy an táng chôn cùng như chiêu mộ danh thiếp hòn quan liêu khác.Ngày 1/10/1936, đặt phóng hích phương diện tuần tra cho việc xây dựng ga Sài Gòn, quẳng chiêu mộ Ngô Nhân Tịnh nếu bốc mả di chuyển bay làng Tân Hóa, tổng Tân Phong Trung, H.Tân Long, thức giấc Gia Định.Do khu chiêu mộ chẳng người thăm nom thờ từ, môi dài bị xâm hại và đặt ghi nhớ, suy tôn vinh bậc danh nhân dịp nào, năm 2004 UBND TP HCM thoả cho di chuyển và mai an táng quẳng chiêu mộ Ngô Nhân Tịnh tại bởi trí trong suốt khuôn hòn chiền Giác Lâm bây giờ.

So phan long dong cua ngoi mo vi quan liêu noi tieng Sai Gon

Khuôn hòn chiền Giác Lâm (lối Lạc Long Quân, Q.Tân Bình, TP.HCM) là chốn nổi quẳng chiêu mộ thứ Thượng thơ Bộ Công Ngô Nhân Tịnh, chiêu đơn bởi quan liêu và nhà văn lừng danh cáu Sài Gòn cũ.
So phan long dong cua ngoi mo vi quan liêu noi tieng Sai Gon-Hinh-2

Theo sử sách, Ngô Nhân Tịnh là người Minh Hương, quê gốc ở Quảng Đông (Trung Quốc), đặt sinh ra ở Gia Định (Sài Gòn) năm 1761. Thành đạt trên con lối khoa cử, ông phù giúp chúa Nguyễn Phúc Ánh những năm đầu dựng nghiệp, lập giàu đánh trạng hiển hách.
So phan long dong cua ngoi mo vi quan liêu noi tieng Sai Gon-Hinh-3

Dưới triều vua Gia Long, Ngô Nhân Tịnh có tiếng là chiêu đơn bởi quan liêu liêm khiết, mẫu ta của, hết dạ lo cho dân. Là người học rộng, tài văn học, hích ngâm ngợi, ông cùng cùng hai người bạn thân bòn là Lê Quang Định và Trịnh Hoài Đức sáng lập “Bình Dương thi xã” lừng danh chiêu đơn thì.
So phan long dong cua ngoi mo vi quan liêu noi tieng Sai Gon-Hinh-4

Tuy nhiên, trong suốt sự nghiệp quan liêu dài thứ tao, ông có chiêu đơn đỗi oan chẳng đặt trưng tỏ trưng cho đến khi chết. Đó là ra năm 1813, ông cùng Tổng trấn vách Gia Định là Lê Văn Duyệt mang hơn 13.000 bầy binh hộ vệ Quốc vương vãi Nặc Chăn bay nác Chân Lạp. Sau khi đi hội đàm cùng Xiêm La (Thái Lan) bàn việc Chân Lạp, có người vu cho ông khuyết điểm tham lam ô, ăn thứ hối lộ thứ Chân Lạp và Xiêm La.
So phan long dong cua ngoi mo vi quan liêu noi tieng Sai Gon-Hinh-5

Tổng trấn Lê Văn Duyệt tin thật mang việc ấy bốc lên, vua Gia Long cho chẳng thật, bỏ đi, chẳng mắng mỏ gì, mà từ đấy vua có ý chẳng tin sử dụng Ngô Nhân Tịnh nữa. Cũng từ đấy Ngô Nhân Tịnh ngập trong suốt sầu não vì chẳng trưng trưng tỏ đặt sự trong suốt lành thứ tao.
So phan long dong cua ngoi mo vi quan liêu noi tieng Sai Gon-Hinh-6

Tình trạng uất ức, thảm sầu khiến Ngô Nhân Tịnh gầy nhẹ và chết chẳng chiêu đơn lãi trăn trăng trối ra tháng 10/1813.
So phan long dong cua ngoi mo vi quan liêu noi tieng Sai Gon-Hinh-7

Sau khi chết, Ngô Nhân Tịnh đặt mai an táng tại làng Chí Hòa, tổng Dương Hòa Thượng, H.Bình Dương, che Tân Bình, thức giấc Gia Định (nay là khu vực ga Sài Gòn, lối Nguyễn Thông, Q3, TP HCM). Do ông chết đột ngột thành ra chiêu mộ chẳng có bầy tùy an táng chôn cùng như chiêu mộ danh thiếp hòn quan liêu khác.
So phan long dong cua ngoi mo vi quan liêu noi tieng Sai Gon-Hinh-8

Ngày 1/10/1936, đặt phóng hích phương diện tuần tra cho việc xây dựng ga Sài Gòn, quẳng chiêu mộ Ngô Nhân Tịnh nếu bốc mả di chuyển bay làng Tân Hóa, tổng Tân Phong Trung, H.Tân Long, thức giấc Gia Định.
So phan long dong cua ngoi mo vi quan liêu noi tieng Sai Gon-Hinh-9

Do khu chiêu mộ chẳng người thăm nom thờ từ, môi dài bị xâm hại và đặt ghi nhớ, suy tôn vinh bậc danh nhân dịp nào, năm 2004 UBND TP HCM thoả cho di chuyển và mai an táng quẳng chiêu mộ Ngô Nhân Tịnh tại bởi trí trong suốt khuôn hòn chiền Giác Lâm bây giờ.