Phong thủy: Bài trí phòng ngủ thế này, vợ chồng trăm năm hạnh phúc

0
348

Theo thông báo đăng trên trang mệnh 12ky (Trung Quốc),bởi trí mực tàu giường ngủ là một trong suốt những nhân tố vô cùng quan yếu trong suốt phong thủy phòng ngủ. Đây cũng là một trong suốt những nhân tố có ảnh hưởng rất rõ ràng tới tình cảm vợ chất. Nguồn ảnh: Baidu. Đầu tiên cần nếu lựa kích cỡ giường thích hợp lý, thích hợp cùng vợ chất đặt lánh dễ xuất hiện thêm kẻ của ba phá hoại hạnh phúc gia đình bạn. Nguồn ảnh: Baidu. Vị trí giường cần nếu cứ ra tình hình thực tại trong suốt nhà bạn, mà cần nếu lánh nằm dưới ầm, xà can, chẳng đặt dựa ra cửa sổ, chẳng đặt đối xử cùng cửa chính và chẳng đối xử cùng gương soi. Nguồn ảnh: Baidu. Phòng ngủ mực tàu vợ chất cần nếu lánh lựa hướng Tây Bắc vì đây là bởi trí sao Văn Xương. Vị trí nào chỉ thích hợp công trai phòng. Nguồn ảnh: Baidu. Nếu bởi trí nào là phòng ngủ mực tàu trẻ bởi thành niên cũng k đặt vì trẻ dễ thương sớm. Nguồn ảnh: Baidu. Nếu là phòng ngủ mực tàu vợ chất rất dễ chiêu dẫn đào hoa xấu, dễ xuất hiện kẻ của ba phá hoại hôn nhân mực tàu bạn, gia đình bất hòa tình cảm dễ rạn vỡ, thậm chí khó khăn bay đàng con cái. Nguồn ảnh: Baidu. Bày phẩy trang hoàng trong suốt phòng ngủ cần nếu trưng theo kép hát theo kép hát. Nguồn ảnh: Baidu. Đồ theo kép hát, người có kép hát như thế mới có nướu cho tình cảm vợ chất, hạnh phúc mới vẹn tròn vẹn. Nguồn ảnh: Baidu. Tránh trưng bầy một linh, một cái sẽ hoi bất nướu đối xử cùng tình cảm vợ chất, dễ khiến người ta cảm thấy cô độc địa, kẻ khác dễ chêm chân ra hạnh phúc mực tàu bạn. Nguồn ảnh: Baidu. (Bài viết lách chỉ đem thuộc tâm tính tham khảo, cung gấp nội dung đem tâm tính trắc nghiệm vui cho độc địa giả).

Phong thuy: Bai tri phong ngu the nay, vo chong tram nam hanh phuc

Theo thông báo đăng trên trang mệnh 12ky (Trung Quốc),bởi trí mực tàu giường ngủ là một trong suốt những nhân tố vô cùng quan yếu trong suốt phong thủy phòng ngủ. Đây cũng là một trong suốt những nhân tố có ảnh hưởng rất rõ ràng tới tình cảm vợ chất. Nguồn ảnh: Baidu.
Phong thuy: Bai tri phong ngu the nay, vo chong tram nam hanh phuc-Hinh-2

Đầu tiên cần nếu lựa kích cỡ giường thích hợp lý, thích hợp cùng vợ chất đặt lánh dễ xuất hiện thêm kẻ của ba phá hoại hạnh phúc gia đình bạn. Nguồn ảnh: Baidu.
Phong thuy: Bai tri phong ngu the nay, vo chong tram nam hanh phuc-Hinh-3

Vị trí giường cần nếu cứ ra tình hình thực tại trong suốt nhà bạn, mà cần nếu lánh nằm dưới ầm, xà can, chẳng đặt dựa ra cửa sổ, chẳng đặt đối xử cùng cửa chính và chẳng đối xử cùng gương soi. Nguồn ảnh: Baidu.
Phong thuy: Bai tri phong ngu the nay, vo chong tram nam hanh phuc-Hinh-4

Phòng ngủ mực tàu vợ chất cần nếu lánh lựa hướng Tây Bắc vì đây là bởi trí sao Văn Xương. Vị trí nào chỉ thích hợp công trai phòng. Nguồn ảnh: Baidu.
Phong thuy: Bai tri phong ngu the nay, vo chong tram nam hanh phuc-Hinh-5

Nếu bởi trí nào là phòng ngủ mực tàu trẻ bởi thành niên cũng k đặt vì trẻ dễ thương sớm. Nguồn ảnh: Baidu.
Phong thuy: Bai tri phong ngu the nay, vo chong tram nam hanh phuc-Hinh-6

Nếu là phòng ngủ mực tàu vợ chất rất dễ chiêu dẫn đào hoa xấu, dễ xuất hiện kẻ của ba phá hoại hôn nhân mực tàu bạn, gia đình bất hòa tình cảm dễ rạn vỡ, thậm chí khó khăn bay đàng con cái. Nguồn ảnh: Baidu.
Phong thuy: Bai tri phong ngu the nay, vo chong tram nam hanh phuc-Hinh-7

Bày phẩy trang hoàng trong suốt phòng ngủ cần nếu trưng theo kép hát theo kép hát. Nguồn ảnh: Baidu.
Phong thuy: Bai tri phong ngu the nay, vo chong tram nam hanh phuc-Hinh-8

Đồ theo kép hát, người có kép hát như thế mới có nướu cho tình cảm vợ chất, hạnh phúc mới vẹn tròn vẹn. Nguồn ảnh: Baidu.
Phong thuy: Bai tri phong ngu the nay, vo chong tram nam hanh phuc-Hinh-9

Tránh trưng bầy một linh, một cái sẽ hoi bất nướu đối xử cùng tình cảm vợ chất, dễ khiến người ta cảm thấy cô độc địa, kẻ khác dễ chêm chân ra hạnh phúc mực tàu bạn. Nguồn ảnh: Baidu. (Bài viết lách chỉ đem thuộc tâm tính tham khảo, cung gấp nội dung đem tâm tính trắc nghiệm vui cho độc địa giả).