Phòng làm việc của Đại tướng Văn Tiến Dũng thời chống Mỹ

0
427

Nằm ở buồng bên Tây Nhà D67 – chốn hoạt động hạng Bộ Chính trừng phạt, Quân ủy Trung ương tự năm 1954 – 1975 ở khu Hoàng vách Hà Nội – buồng công việc hạng Đại tướng tá Văn Tiến Dũng là đơn di tích lắp với sự nghiệp hạng đơn trong suốt những bởi tướng tá khuyết điểm nhạc nhất Quân nhóm Nhân dân Việt Nam.Căn buồng có diện tích 35m2, với hai cửa, đơn cửa hướng ra ninh thầm sử dụng đặt thoát nguy hiểm trong suốt cảnh huống khẩn cấp nguy. Đây là chốn công việc chính thức hạng Đại tướng tá Văn Tiến Dũng, người giữ chức Tổng tham vấn cả Quân nhóm quần chúng Việt Nam suốt đơn phần phong độ kỷ, tự tháng 11/1953 tới tháng 5/1978.Trong sự nghiệp cầm bầy lừng lẫy hạng tui, Đại tướng tá Văn Tiến Dũng hẵng chỉ đạo trực đấu giàu chiến xê to thì kháng chiến chống Mỹ như chiến xê Đường 9 – Nam Lào (1971), Trị – Thiên (1972), Chiến xê Tây Nguyên (1975).Tháng 4 năm 1975, ông giữ chức Tư lệnh Chiến xê giải phóng Sài Gòn – Gia Định (sau tráo thằng vách Chiến xê Hồ Chí Minh).Sau ngày buồngg sơn hợp nhất, tự 1979 tới 1986, Đại tướng tá Văn Tiến Dũng đấu dẫn dắt Quân nhóm Nhân dân Việt Nam chống lại bầy xâm lăng ở trận mạc biên cương bên Bắc.Từ năm 1980 tới 1986, ông giữ chức Bộ cả Quốc buồng hạng nác CHXHCN Việt Nam.Ngày nay, căn buồng ở nhà D67 đã đang lưu giữ giàu hiện vật gốc tựng đặt Đại tướng tá sử dụng trong suốt thì kì công tác như cỗ bàn ghế đấu khách khứa, bàn công việc, tủ sách với giàu trang bòn bị, đồ sử dụng khác.Một trang biên chép bay tình hình trận mạc trong suốt cuộn sểnh hạng Đại tướng tá Văn Tiến Dũng.Tở báo Sài Gòn Giải phóng mạng ra ngày 22/12/1976 trên bàn công việc hạng Đại tướng tá.Một mạng đầu sách trong suốt tủ sách hạng Đại tướng tá.Lá thơ hỏa lao gửi Bộ cả Quốc buồng Văn Tiến Dũng tự Văn buồng Hội cùng Bộ cả.Bộ phương tiện Đại tướng tá tựng sử dụng.

Phong lam viec cua Dai tuong Van Tien Dung thoi chong My

Nằm ở buồng bên Tây Nhà D67 – chốn hoạt động hạng Bộ Chính trừng phạt, Quân ủy Trung ương tự năm 1954 – 1975 ở khu Hoàng vách Hà Nội – buồng công việc hạng Đại tướng tá Văn Tiến Dũng là đơn di tích lắp với sự nghiệp hạng đơn trong suốt những bởi tướng tá khuyết điểm nhạc nhất Quân nhóm Nhân dân Việt Nam.
Phong lam viec cua Dai tuong Van Tien Dung thoi chong My-Hinh-2

Căn buồng có diện tích 35m2, với hai cửa, đơn cửa hướng ra ninh thầm sử dụng đặt thoát nguy hiểm trong suốt cảnh huống khẩn cấp nguy. Đây là chốn công việc chính thức hạng Đại tướng tá Văn Tiến Dũng, người giữ chức Tổng tham vấn cả Quân nhóm quần chúng Việt Nam suốt đơn phần phong độ kỷ, tự tháng 11/1953 tới tháng 5/1978.
Phong lam viec cua Dai tuong Van Tien Dung thoi chong My-Hinh-3

Trong sự nghiệp cầm bầy lừng lẫy hạng tui, Đại tướng tá Văn Tiến Dũng hẵng chỉ đạo trực đấu giàu chiến xê to thì kháng chiến chống Mỹ như chiến xê Đường 9 – Nam Lào (1971), Trị – Thiên (1972), Chiến xê Tây Nguyên (1975).
Phong lam viec cua Dai tuong Van Tien Dung thoi chong My-Hinh-4

Tháng 4 năm 1975, ông giữ chức Tư lệnh Chiến xê giải phóng Sài Gòn – Gia Định (sau tráo thằng vách Chiến xê Hồ Chí Minh).
Phong lam viec cua Dai tuong Van Tien Dung thoi chong My-Hinh-5

Sau ngày buồngg sơn hợp nhất, tự 1979 tới 1986, Đại tướng tá Văn Tiến Dũng đấu dẫn dắt Quân nhóm Nhân dân Việt Nam chống lại bầy xâm lăng ở trận mạc biên cương bên Bắc.
Phong lam viec cua Dai tuong Van Tien Dung thoi chong My-Hinh-6

Từ năm 1980 tới 1986, ông giữ chức Bộ cả Quốc buồng hạng nác CHXHCN Việt Nam.
Phong lam viec cua Dai tuong Van Tien Dung thoi chong My-Hinh-7

Ngày nay, căn buồng ở nhà D67 đã đang lưu giữ giàu hiện vật gốc tựng đặt Đại tướng tá sử dụng trong suốt thì kì công tác như cỗ bàn ghế đấu khách khứa, bàn công việc, tủ sách với giàu trang bòn bị, đồ sử dụng khác.
Phong lam viec cua Dai tuong Van Tien Dung thoi chong My-Hinh-8

Một trang biên chép bay tình hình trận mạc trong suốt cuộn sểnh hạng Đại tướng tá Văn Tiến Dũng.
Phong lam viec cua Dai tuong Van Tien Dung thoi chong My-Hinh-9

Tở báo Sài Gòn Giải phóng mạng ra ngày 22/12/1976 trên bàn công việc hạng Đại tướng tá.
Phong lam viec cua Dai tuong Van Tien Dung thoi chong My-Hinh-10

Một mạng đầu sách trong suốt tủ sách hạng Đại tướng tá.
Phong lam viec cua Dai tuong Van Tien Dung thoi chong My-Hinh-11

Lá thơ hỏa lao gửi Bộ cả Quốc buồng Văn Tiến Dũng tự Văn buồng Hội cùng Bộ cả.
Phong lam viec cua Dai tuong Van Tien Dung thoi chong My-Hinh-12

Bộ phương tiện Đại tướng tá tựng sử dụng.