Mẹo phong thủy hóa giải nhà không tàng phong tụ khí

0
378

Theo thông báo đăng trên trang số mạng 12ky (Trung Quốc), theo gùi thủy nhà ở, những ngôi nhà chẳng thể dồn khí hay dồn khí bại khăng khăng cần nếu hóa áp giải. Nguồn ảnh: 12kyĐầu tiên cần nếu hóa áp giải dài đoản cú rèm cửa sổ: Trong gùi thủy, rèm cửa sổ chính là quẻ Ly, đại diện cho chừng chẳng gian ở giữa 2 phẩy. Nguồn ảnh: 12kyNếu rèm cửa sổ liền tắt sẽ khiến khí dài từ cơ thể hạng căn buồng hoàn toàn xa rời cùng thế giới bên ngoài. Ví dử như khám, lao tù, boong ke quân sự chính là những chốn chẳng thể nộp nổi khí. Nguồn ảnh: 12kyThường xoi chẳng bật rèm cửa sổ vô hình thoả khiến ngôi nhà bạn chẳng thể nộp nổi khí, muốn vượng giỏi vận bạn cần nếu tráo thay nếp nào. Nguồn ảnh: 12kyThay tráo phương hướng vị trí hạng hướng nộp khí. Phương hướng vị trí nào khăng khăng cần nếu cứ ra bản mạng hạng gia chủ. Nếu gia chủ muốn nộp khí cho ngôi nhà trui, hướng cửa to khăng khăng nếu nổi coi quý trọng và quyết định nương cậy ra hướng ăn nhập trong suốt ăn từ hạng gia chủ. Nguồn ảnh: 12kyVí dử chủ nhân Dương mạng Hỏa có thể lựa hướng Tây Nam, vì đây chính là hướng chiêu giỏi, nộp khí. Nếu buồng khách nổi nổi ở hướng Tây Nam sẽ trợ giúp nộp giỏi khí cho gia chủ. Nguồn ảnh: 12kyỞ cửa chính và buồng khách vì thế thiết kế tiền buồng có tác dửng tầm tầm gùi dồn khí cải thiện nổi khí dài hạng ngôi nhà. Ở vị trí tiền buồng vì thế nổi cây xanh giúp đâm vượng nộp khí. Nguồn ảnh: 12kyChọn danh thiếp bầy dùng trong suốt nhà có chất liệu ăn nhập cùng ngũ hành bản mạng hạng gia chủ. Ví dử danh thiếp loại bầy dùng tuần tra kim khí hay phẩy rắn dung nhan dọn như dao chừng, che xống áo, giá như bầy, dốt sắt, giường sắt… đều có tác dửng trợ giúp đối xử cùng người ăn nhập Kim. Nguồn ảnh: 12kyTương từ những bầy dùng tuần tra gỗ cũng có tác dửng trợ giúp hỗ trợ đối xử cùng người có ngũ hành bản bản mạng ăn nhập Mộc. Nguồn ảnh: 12ky. (Bài viết lách chỉ đem thuộc tâm tính tham khảo, cung gấp nội dung đem tâm tính trắc nghiệm vui cho độc giả).

Meo gùi thuy hoa giai nha khong tang gùi tu khi

Theo thông báo đăng trên trang số mạng 12ky (Trung Quốc), theo gùi thủy nhà ở, những ngôi nhà chẳng thể dồn khí hay dồn khí bại khăng khăng cần nếu hóa áp giải. Nguồn ảnh: 12ky
Meo gùi thuy hoa giai nha khong tang gùi tu khi-Hinh-2

Đầu tiên cần nếu hóa áp giải dài đoản cú rèm cửa sổ: Trong gùi thủy, rèm cửa sổ chính là quẻ Ly, đại diện cho chừng chẳng gian ở giữa 2 phẩy. Nguồn ảnh: 12ky
Meo gùi thuy hoa giai nha khong tang gùi tu khi-Hinh-3

Nếu rèm cửa sổ liền tắt sẽ khiến khí dài từ cơ thể hạng căn buồng hoàn toàn xa rời cùng thế giới bên ngoài. Ví dử như khám, lao tù, boong ke quân sự chính là những chốn chẳng thể nộp nổi khí. Nguồn ảnh: 12ky
Meo gùi thuy hoa giai nha khong tang gùi tu khi-Hinh-4

Thường xoi chẳng bật rèm cửa sổ vô hình thoả khiến ngôi nhà bạn chẳng thể nộp nổi khí, muốn vượng giỏi vận bạn cần nếu tráo thay nếp nào. Nguồn ảnh: 12ky
Meo gùi thuy hoa giai nha khong tang gùi tu khi-Hinh-5

Thay tráo phương hướng vị trí hạng hướng nộp khí. Phương hướng vị trí nào khăng khăng cần nếu cứ ra bản mạng hạng gia chủ. Nếu gia chủ muốn nộp khí cho ngôi nhà trui, hướng cửa to khăng khăng nếu nổi coi quý trọng và quyết định nương cậy ra hướng ăn nhập trong suốt ăn từ hạng gia chủ. Nguồn ảnh: 12ky
Meo gùi thuy hoa giai nha khong tang gùi tu khi-Hinh-6

Ví dử chủ nhân Dương mạng Hỏa có thể lựa hướng Tây Nam, vì đây chính là hướng chiêu giỏi, nộp khí. Nếu buồng khách nổi nổi ở hướng Tây Nam sẽ trợ giúp nộp giỏi khí cho gia chủ. Nguồn ảnh: 12ky
Meo gùi thuy hoa giai nha khong tang gùi tu khi-Hinh-7

Ở cửa chính và buồng khách vì thế thiết kế tiền buồng có tác dửng tầm tầm gùi dồn khí cải thiện nổi khí dài hạng ngôi nhà. Ở vị trí tiền buồng vì thế nổi cây xanh giúp đâm vượng nộp khí. Nguồn ảnh: 12ky
Meo gùi thuy hoa giai nha khong tang gùi tu khi-Hinh-8

Chọn danh thiếp bầy dùng trong suốt nhà có chất liệu ăn nhập cùng ngũ hành bản mạng hạng gia chủ. Ví dử danh thiếp loại bầy dùng tuần tra kim khí hay phẩy rắn dung nhan dọn như dao chừng, che xống áo, giá như bầy, dốt sắt, giường sắt… đều có tác dửng trợ giúp đối xử cùng người ăn nhập Kim. Nguồn ảnh: 12ky
Meo gùi thuy hoa giai nha khong tang gùi tu khi-Hinh-9

Tương từ những bầy dùng tuần tra gỗ cũng có tác dửng trợ giúp hỗ trợ đối xử cùng người có ngũ hành bản bản mạng ăn nhập Mộc. Nguồn ảnh: 12ky. (Bài viết lách chỉ đem thuộc tâm tính tham khảo, cung gấp nội dung đem tâm tính trắc nghiệm vui cho độc giả).