Lật tẩy chuyện Đức quốc xã sử dụng ma túy khi ra trận

0
426

Sau giàu năm nghiên cứu danh thiếp hồ sơ, tài liệu mực tàu Mỹ và Đức, tác giả người Đức Norman Ohler hỉ viết lách cuộn sách “In Der Totale Rausch ” hé bại lộ bí ẩn hoảng hồn là Đức quốc xã dùng ma túy bần tiện có gã Pervitin trong suốt Chiến choán thế giới 2.Theo tiết lậu mực tàu tác giả Ohler, giàu người trong suốt chính quyền Đức quốc xã dùng loại ma túy bần tiện trên tự quân sĩ phát xít Đức cho tới danh thiếp quan tiền chức cấp cao và có thể là hết đắp phát xít Hitler.Pervitin là đơn hợp chất có chứa chấp methamphetamine do phát xít Đức sinh sản năm 1937 và đặt dùng rộng rãi tự năm 1938. Loại ma túy bần tiện nào đặt lăng xê là loại thuốc “kỳ diệu” giúp cho người dùng liền tỉnh ngủ, hưng phấn, chống chìm hếtm và giàu tác dụng khác.Trước khi hoẵng ra dùng rộng rãi trong suốt quân đội Đức, thầy thuốc quân y Otto Ranke hỉ hoẵng loại ma túy bần tiện trên thử nghiệm trên 90 sinh hòn đại học. Kết trái thử nghiệm vô đồng khả quan tiền vì thế đặt kỳ vẳng là đơn khi quân sĩ Wehrmacht mực tàu Đức dùng nó sẽ giúp quân đội Hitler choán thắng lợi trong suốt danh thiếp mẻ chiến.Theo đấy, quân lính phát xít Đức đặt cho dùng Pervitin đặt liền tỉnh ngủ và có thể tiến quân giàu cây mạng mà chẳng mỏi mệt cũng như ngơi nghỉ.Tháng 4/1940, đơn văn bản đặt gọi là “Nghị toan chất kích thích” đặt Đức quốc xã ban hành. Nhờ thế mà hơn 35 triệu hòn Pervitin và Isophan (phiên bản có sự điều chỉnh bé do công ty dược Knoll sinh sản) hỉ đặt dời ra tiền phương, chỗ chúng tang vách thuốc tăng sức mực tàu quân đội phát xít Đức trong suốt cược xâm lăng chớp nhoáng ra Pháp chuẩn y miền núi Ardennes.Với việc dùng loại ma túy bần tiện trên, chỉ trong suốt vòng 4 ngày, quân lính phát xít Đức hỉ choán đặt giàu cương vực Pháp hơn quân đội Đức công đặt trong suốt 4 năm mực tàu Chiến choán thế giới 1.Hitler cũng như giàu quan tiền chức khác trong suốt chính quyền Đức quốc xã hỉ dùng đơn mạng loại thuốc, bao gồm chất kích thích, thuốc an thần và thuốc phiện.

Lat tay chuyen Duc quoc xa su dung ma tuy khi ra tran

Sau giàu năm nghiên cứu danh thiếp hồ sơ, tài liệu mực tàu Mỹ và Đức, tác giả người Đức Norman Ohler hỉ viết lách cuộn sách “In Der Totale Rausch ” hé bại lộ bí ẩn hoảng hồn là Đức quốc xã dùng ma túy bần tiện có gã Pervitin trong suốt Chiến choán thế giới 2.
Lat tay chuyen Duc quoc xa su dung ma tuy khi ra tran-Hinh-2

Theo tiết lậu mực tàu tác giả Ohler, giàu người trong suốt chính quyền Đức quốc xã dùng loại ma túy bần tiện trên tự quân sĩ phát xít Đức cho tới danh thiếp quan tiền chức cấp cao và có thể là hết đắp phát xít Hitler.
Lat tay chuyen Duc quoc xa su dung ma tuy khi ra tran-Hinh-3

Pervitin là đơn hợp chất có chứa chấp methamphetamine do phát xít Đức sinh sản năm 1937 và đặt dùng rộng rãi tự năm 1938. Loại ma túy bần tiện nào đặt lăng xê là loại thuốc “kỳ diệu” giúp cho người dùng liền tỉnh ngủ, hưng phấn, chống chìm hếtm và giàu tác dụng khác.
Lat tay chuyen Duc quoc xa su dung ma tuy khi ra tran-Hinh-4

Trước khi hoẵng ra dùng rộng rãi trong suốt quân đội Đức, thầy thuốc quân y Otto Ranke hỉ hoẵng loại ma túy bần tiện trên thử nghiệm trên 90 sinh hòn đại học. Kết trái thử nghiệm vô đồng khả quan tiền vì thế đặt kỳ vẳng là đơn khi quân sĩ Wehrmacht mực tàu Đức dùng nó sẽ giúp quân đội Hitler choán thắng lợi trong suốt danh thiếp mẻ chiến.
Lat tay chuyen Duc quoc xa su dung ma tuy khi ra tran-Hinh-5

Theo đấy, quân lính phát xít Đức đặt cho dùng Pervitin đặt liền tỉnh ngủ và có thể tiến quân giàu cây mạng mà chẳng mỏi mệt cũng như ngơi nghỉ.
Lat tay chuyen Duc quoc xa su dung ma tuy khi ra tran-Hinh-6

Tháng 4/1940, đơn văn bản đặt gọi là “Nghị toan chất kích thích” đặt Đức quốc xã ban hành. Nhờ thế mà hơn 35 triệu hòn Pervitin và Isophan (phiên bản có sự điều chỉnh bé do công ty dược Knoll sinh sản) hỉ đặt dời ra tiền phương, chỗ chúng tang vách thuốc tăng sức mực tàu quân đội phát xít Đức trong suốt cược xâm lăng chớp nhoáng ra Pháp chuẩn y miền núi Ardennes.
Lat tay chuyen Duc quoc xa su dung ma tuy khi ra tran-Hinh-7

Với việc dùng loại ma túy bần tiện trên, chỉ trong suốt vòng 4 ngày, quân lính phát xít Đức hỉ choán đặt giàu cương vực Pháp hơn quân đội Đức công đặt trong suốt 4 năm mực tàu Chiến choán thế giới 1.
Lat tay chuyen Duc quoc xa su dung ma tuy khi ra tran-Hinh-8

Hitler cũng như giàu quan tiền chức khác trong suốt chính quyền Đức quốc xã hỉ dùng đơn mạng loại thuốc, bao gồm chất kích thích, thuốc an thần và thuốc phiện.