Khoảnh khắc Boeing 720 rơi trong cuộc thử nghiệm

0
396

Vụ thử nghiệm diễn ra tại đơn phi trường ở bang California. NASA và FAA đòi đây là đơn “cuộc thử nghiệm tác chừngng trong suốt kiểm soát” đặt rà đơn chồng phụ gia có thể giúp trưởngn đề phòng hỏa hoạn xảy ra khi máy bay lâm. Máy bay Boeing 720 đặt trang bị cỗ trưởngm biến và cạc camera quan sát đằng trong suốt đặt ghi nhận những dữ liệu cái thần hồn giúp cơ quan chức năng và nhà sinh sản có thể thu thập thông báo bay trưởngi thiện an toàn.Trước khi mùa làm lâm diễn ra ở cứ cchắcg quân Edwards tại California, chiếc Boeing 720 hử bay thử nghiệm 14 chuyến và dùng loại nhiên liệu cái thần hồn đặc biệt. Tất trưởng những thử nghiệm bao gồm thiết kế dốt ngồi, cửa kiếng, cựu liệu cái thần hồn chống lửa đều đặt đem ra máy bay trước ngày nó bị “kết liễu” ra ngày 1/12/1984. Khi đấy máy bay đặt cường điệu 34.000 kg nhiên liệu cái thần hồn.Tuy nhiên, mùa thử nghiệm cchắcg hoàn toàn diễn ra đúng kế hoạch. Hệ thống máy tính dự kiến sẽ điều khiển đặt máy bay hạ bè thăng bằng ở giữa đường băng, qua đấy giữ cho miền cơ thể máy bay đặt cựu vẹn. Nhưng khi máy bay giảm chừng cao, nó bị dao chừngng khiến mũi cáu máy bay quay dời chắc qua đơn đằng.Do cầm, liền sau khi đấu cáu, phần bè nếu ngữ máy bay xảy ra va chạm cùng làm đệ trình tại phi trường, dẫn tới chừngng cơ bị phá hủy hoàn toàn. Nhiên liệu cái thần hồn bị rò ri rỉ hoi ra đơn mùa nổ to liền sau đấy.Đội cứu hỏa tại hiện trường nếu chết đơn tiếng đặt dập tắt hoàn toàn đám cháy. Chất phụ gia nào cchắcg bao giờ đặt dùng đặt thêm ra nhiên liệu cái thần hồn máy bay, do nó hử phơi bày sự bại hiệu quả trong suốt việc giảm thiểu hỏa hoạn.Hình hình chụp từ bỏ đằng trong suốt buồng lái ngữ Boeing 720 đặt thử nghiệm. Dự án nào chết chừng 7 triệu USD và đặt tiến hành trong suốt 4 năm. Cú làm lâm máy bay là đơn trong suốt những bước chung cuộc ngữ việc thử nghiệm tại hiện trường. Nó góp phần đáng kể ra cạc dữ liệu cái thần hồn nghiên cứu trưởngi tiến an toàn bay.

Vụ thử nghiệm diễn ra tại đơn phi trường ở bang California. NASA và FAA đòi đây là đơn “cuộc thử nghiệm tác chừngng trong suốt kiểm soát” đặt rà đơn chồng phụ gia có thể giúp trưởngn đề phòng hỏa hoạn xảy ra khi máy bay lâm. Máy bay Boeing 720 đặt trang bị cỗ trưởngm biến và cạc camera quan sát đằng trong suốt đặt ghi nhận những dữ liệu cái thần hồn giúp cơ quan chức năng và nhà sinh sản có thể thu thập thông báo bay trưởngi thiện an toàn.

Trước khi mùa làm lâm diễn ra ở cứ cchắcg quân Edwards tại California, chiếc Boeing 720 hử bay thử nghiệm 14 chuyến và dùng loại nhiên liệu cái thần hồn đặc biệt.

Tất trưởng những thử nghiệm bao gồm thiết kế dốt ngồi, cửa kiếng, cựu liệu cái thần hồn chống lửa đều đặt đem ra máy bay trước ngày nó bị “kết liễu” ra ngày 1/12/1984. Khi đấy máy bay đặt cường điệu 34.000 kg nhiên liệu cái thần hồn.

Tuy nhiên, mùa thử nghiệm cchắcg hoàn toàn diễn ra đúng kế hoạch. Hệ thống máy tính dự kiến sẽ điều khiển đặt máy bay hạ bè thăng bằng ở giữa đường băng, qua đấy giữ cho miền cơ thể máy bay đặt cựu vẹn. Nhưng khi máy bay giảm chừng cao, nó bị dao chừngng khiến mũi cáu máy bay quay dời chắc qua đơn đằng.

Do cầm, liền sau khi đấu cáu, phần bè nếu ngữ máy bay xảy ra va chạm cùng làm đệ trình tại phi trường, dẫn tới chừngng cơ bị phá hủy hoàn toàn. Nhiên liệu cái thần hồn bị rò ri rỉ hoi ra đơn mùa nổ to liền sau đấy.

Đội cứu hỏa tại hiện trường nếu chết đơn tiếng đặt dập tắt hoàn toàn đám cháy. Chất phụ gia nào cchắcg bao giờ đặt dùng đặt thêm ra nhiên liệu cái thần hồn máy bay, do nó hử phơi bày sự bại hiệu quả trong suốt việc giảm thiểu hỏa hoạn.

Hình hình chụp từ bỏ đằng trong suốt buồng lái ngữ Boeing 720 đặt thử nghiệm. Dự án nào chết chừng 7 triệu USD và đặt tiến hành trong suốt 4 năm. Cú làm lâm máy bay là đơn trong suốt những bước chung cuộc ngữ việc thử nghiệm tại hiện trường. Nó góp phần đáng kể ra cạc dữ liệu cái thần hồn nghiên cứu trưởngi tiến an toàn bay.