Khám phá di tích đặc biệt gắn liền với Ngày Toàn quốc kháng chiến

0
362

Tọa nhạc tại căn số 12 phường phố Ngô Quyền, tòa nhà Bắc Bộ che là đơn di tích lịch sử quan yếu mực tàu thủ đô Hà Nội, đặc biệt chỗ đây lắp liền đồng sự kiện Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946).Tòa nhà nào đặt xây dựng ra năm 1918-1919 đặt đả Phủ thống bừa Bắc Kỳ – cơ quan đầu não mực tàu chính quyền thực dân Pháp tại vùng Bắc Việt Nam. Ảnh: Mặt trước tòa nhà.Công đệ trình là bừa diện điển hình cho kiến trúc tân cổ điển thì Pháp chọc đồng bố cục danh thiếp phương diện đăng đối, phương diện đứng đồng dãy trói buộc cổ điển khỏe khoắn đồng những chi tiết Baroque, Phục hưng. Ảnh: Mặt đằng tòa nhà.Sau khi Nhật bạo động Pháp ngày 9/3/1945, tòa nhà đặt tráo vách Phủ khâm sai Bắc Kỳ do chính che Trần Trọng Kim kiểm soát. Ảnh: Mặt sau tòa nhà.Trong Cách căn số tháng Tám, ngày tổng khởi nghĩa ở Hà Nội (19/8/1945), lực lượng Việt Minh đồng quần chúng Hà Nội hẵng tiến đả và choán giữ tòa nhà nào. Ảnh: Chiếc cổng có vòm kiếng trước trước tòa nhà, đơn hình hình thân chọc lắp đồng cá biểu tình ngày 19/8/1945.Sau Cách căn số, Chủ ngoẻo Hồ Chí Minh và Chính che nhất thì Việt Nam Dân chủ Cộng hòa bay đả việc tại đây cho tới ngày toàn quốc kháng chiến. Ảnh: Góc quả ở phương diện trước tòa nhà ghi năm khởi đả – 1918.Trong thì kì nào, tòa nhà đặt tráo thằng vách Bắc Bộ che – có vai trò như đơn tổng hành dinh trước hết mực tàu nác Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ảnh: Năm khánh vách tòa nhà là năm 1919, đặt ghi nhớ ở góc nếu.Mở đầu Toàn quốc kháng chiến, ngày 20/12/1946 tại đây hẵng nổ ra đơn mẻ công giữa đơn bừa nhóm Vệ quốc đoàn bảo vệ Bắc cỗ che và bầy Pháp có xe tăng hỗ trợ.Đây là mẻ công khốc liệt nhất và kéo dài nhất trong suốt những ngày đầu mực tàu chiến tranh Đông Dương. Sau 6 đợt tiến đả bị ập lui, thương xót vong 122 bộ đội lê dương, thiệt hại 4 xe tăng và thiết giáp, 3 xe tải, bầy Pháp hẵng choán đặt tòa nhà. Số bầy sĩ Vệ quốc đoàn tử mẻ là 45 người. Trận Bắc Bộ che hẵng tang vách đơn mẻ công điển hình mực tàu ý thức “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” mực tàu bầy và dân Hà Nội trong suốt những ngày đầu kháng chiến. Ảnh: Vết đạn từ bỏ cá chiến năm 1946 đã đang lưu lại trên dãy rào Bắc Bộ che.Sau khi phóng thích Thủ đô (10/10/1954), Bắc Bộ che đặt sửa chữa lại và tang vách Nhà khách khứa Chính che. Ảnh: Cầu ăn gỗ trong suốt tòa nhà.Ngày nay, tòa nhà là chỗ tiếp đón những đoàn khách khứa quan yếu tới từ bỏ danh thiếp nhà nác trên thế giới. Ảnh: Một cầu tiêu trong suốt Bắc Bộ che.Cổng sau Bắc Bộ che.Trên chừng thượng tòa nhà.Ngói lợp chèo Bắc Bộ che.Cổng Bắc Bộ che coi từ bỏ chừng thượng.

Kham pha di tich dac biet gan lien voi Ngay Toan quoc khang chien

Tọa nhạc tại căn số 12 phường phố Ngô Quyền, tòa nhà Bắc Bộ che là đơn di tích lịch sử quan yếu mực tàu thủ đô Hà Nội, đặc biệt chỗ đây lắp liền đồng sự kiện Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946).
Kham pha di tich dac biet gan lien voi Ngay Toan quoc khang chien-Hinh-2

Tòa nhà nào đặt xây dựng ra năm 1918-1919 đặt đả Phủ thống bừa Bắc Kỳ – cơ quan đầu não mực tàu chính quyền thực dân Pháp tại vùng Bắc Việt Nam. Ảnh: Mặt trước tòa nhà.
Kham pha di tich dac biet gan lien voi Ngay Toan quoc khang chien-Hinh-3

Công đệ trình là bừa diện điển hình cho kiến trúc tân cổ điển thì Pháp chọc đồng bố cục danh thiếp phương diện đăng đối, phương diện đứng đồng dãy trói buộc cổ điển khỏe khoắn đồng những chi tiết Baroque, Phục hưng. Ảnh: Mặt đằng tòa nhà.
Kham pha di tich dac biet gan lien voi Ngay Toan quoc khang chien-Hinh-4

Sau khi Nhật bạo động Pháp ngày 9/3/1945, tòa nhà đặt tráo vách Phủ khâm sai Bắc Kỳ do chính che Trần Trọng Kim kiểm soát. Ảnh: Mặt sau tòa nhà.
Kham pha di tich dac biet gan lien voi Ngay Toan quoc khang chien-Hinh-5

Trong Cách căn số tháng Tám, ngày tổng khởi nghĩa ở Hà Nội (19/8/1945), lực lượng Việt Minh đồng quần chúng Hà Nội hẵng tiến đả và choán giữ tòa nhà nào. Ảnh: Chiếc cổng có vòm kiếng trước trước tòa nhà, đơn hình hình thân chọc lắp đồng cá biểu tình ngày 19/8/1945.
Kham pha di tich dac biet gan lien voi Ngay Toan quoc khang chien-Hinh-6

Sau Cách căn số, Chủ ngoẻo Hồ Chí Minh và Chính che nhất thì Việt Nam Dân chủ Cộng hòa bay đả việc tại đây cho tới ngày toàn quốc kháng chiến. Ảnh: Góc quả ở phương diện trước tòa nhà ghi năm khởi đả – 1918.
Kham pha di tich dac biet gan lien voi Ngay Toan quoc khang chien-Hinh-7

Trong thì kì nào, tòa nhà đặt tráo thằng vách Bắc Bộ che – có vai trò như đơn tổng hành dinh trước hết mực tàu nác Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ảnh: Năm khánh vách tòa nhà là năm 1919, đặt ghi nhớ ở góc nếu.
Kham pha di tich dac biet gan lien voi Ngay Toan quoc khang chien-Hinh-8

Mở đầu Toàn quốc kháng chiến, ngày 20/12/1946 tại đây hẵng nổ ra đơn mẻ công giữa đơn bừa nhóm Vệ quốc đoàn bảo vệ Bắc cỗ che và bầy Pháp có xe tăng hỗ trợ.
Kham pha di tich dac biet gan lien voi Ngay Toan quoc khang chien-Hinh-9

Đây là mẻ công khốc liệt nhất và kéo dài nhất trong suốt những ngày đầu mực tàu chiến tranh Đông Dương. Sau 6 đợt tiến đả bị ập lui, thương xót vong 122 bộ đội lê dương, thiệt hại 4 xe tăng và thiết giáp, 3 xe tải, bầy Pháp hẵng choán đặt tòa nhà. Số bầy sĩ Vệ quốc đoàn tử mẻ là 45 người.
Kham pha di tich dac biet gan lien voi Ngay Toan quoc khang chien-Hinh-10

Trận Bắc Bộ che hẵng tang vách đơn mẻ công điển hình mực tàu ý thức “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” mực tàu bầy và dân Hà Nội trong suốt những ngày đầu kháng chiến. Ảnh: Vết đạn từ bỏ cá chiến năm 1946 đã đang lưu lại trên dãy rào Bắc Bộ che.
Kham pha di tich dac biet gan lien voi Ngay Toan quoc khang chien-Hinh-11

Sau khi phóng thích Thủ đô (10/10/1954), Bắc Bộ che đặt sửa chữa lại và tang vách Nhà khách khứa Chính che. Ảnh: Cầu ăn gỗ trong suốt tòa nhà.
Kham pha di tich dac biet gan lien voi Ngay Toan quoc khang chien-Hinh-12

Ngày nay, tòa nhà là chỗ tiếp đón những đoàn khách khứa quan yếu tới từ bỏ danh thiếp nhà nác trên thế giới. Ảnh: Một cầu tiêu trong suốt Bắc Bộ che.
Kham pha di tich dac biet gan lien voi Ngay Toan quoc khang chien-Hinh-13

Cổng sau Bắc Bộ che.
Kham pha di tich dac biet gan lien voi Ngay Toan quoc khang chien-Hinh-14

Trên chừng thượng tòa nhà.
Kham pha di tich dac biet gan lien voi Ngay Toan quoc khang chien-Hinh-15

Ngói lợp chèo Bắc Bộ che.
Kham pha di tich dac biet gan lien voi Ngay Toan quoc khang chien-Hinh-16

Cổng Bắc Bộ che coi từ bỏ chừng thượng.