Khám phá công viên 150 tuổi nổi tiếng bậc nhất Sài Gòn

0
376

Nằm ở trọng điểm quận 1, c ông hòn Tao Đàn (thằng đòi đầy đủ là Công hòn Văn hóa Tao Đàn) là đơn đả hòn nổi danh lâu đời mức Sài Gòn,Nguyên khu cáu xây đả hòn chọc khuôn hòn Dinh Toàn quyền mức Pháp. Năm 1869, người Pháp cho xây con lối Miss Clavell (nay là lối Huyền Trân Công Chúa) tách khu vườn khỏi Dinh.Khu vườn chính thức đem thằng Jardin de la Ville, mà người Việt quen đòi đấy là Vườn Ông Thượng hay Vườn Bờ-rô, có nhẽ là phiên âm theo préau, tiếng Pháp, nghĩa là “sân buổi gạch”.Sau năm 1954, Dinh Toàn quyền tang vách che Tổng thống (Dinh Độc Lập) và thằng vườn tráo là “Vườn Tao Đàn”.Sau 1975 Vườn Tao Đàn tráo thằng là Công hòn Văn đâm Tao Đàn”, mà người dân thơờng đòi ngắn gọn ghẽ là đả hòn Tao Đàn.Trong lịch sử 150 mức tao, đả hòn Tao Đàn liền giữ vai trò đơn đả hòn chính mức đô thị. Nơi đây đấu tiếng đồng mật độ lượng xanh dày đặc bậc nhất mức Sài Gòn.Bên mép cạc lượng cổ thụ lâu năm, đả hòn đương có khu vực trồng trỉa cạc loài lượng bằng nhập hếtng tự giàu vùng vùng mức Việt Nam và hết cạc nhà nác khác trên thế giới.Công hòn cũng là chốn sinh sống mức giàu loài động vật hoang dại như sóc, mai, cứng đồng cạc loài cu.Bên mép vẻ xinh xẻo tự nhiên, đả hòn Tao Đàn đương là chốn tọa bằngc giàu đả đệ trình văn hóa đặc sắc, điển hình là khu đền rồng ngỡ niệm cạc vua Hùng đặt xây dựng năm 1992.Giữa trọng điểm mức đả hòn có đơn ghép Chăm bé nằm phía hầu nác.Tượng đài hoa cờ lau Đinh Bộ Lĩnh trong suốt đả hòn.Khu vườn tịnh đồng giàu tác phẩm điêu tự khắc quyến rũ.Một góc đả hòn đương có hết đơn khu chiêu mộ cổ đồng quy mô khá to.Ngày nay, đả hòn Tao Đàn là địa điểm cuốn đông đảo người dân và du khách trong suốt, ngoài nác tới thơ giãn, tham quan.

Kham pha cong vien 150 tuoi noi tieng bac nhat Sai Gon

Nằm ở trọng điểm quận 1, c ông hòn Tao Đàn (thằng đòi đầy đủ là Công hòn Văn hóa Tao Đàn) là đơn đả hòn nổi danh lâu đời mức Sài Gòn,
Kham pha cong vien 150 tuoi noi tieng bac nhat Sai Gon-Hinh-2

Nguyên khu cáu xây đả hòn chọc khuôn hòn Dinh Toàn quyền mức Pháp. Năm 1869, người Pháp cho xây con lối Miss Clavell (nay là lối Huyền Trân Công Chúa) tách khu vườn khỏi Dinh.
Kham pha cong vien 150 tuoi noi tieng bac nhat Sai Gon-Hinh-3

Khu vườn chính thức đem thằng Jardin de la Ville, mà người Việt quen đòi đấy là Vườn Ông Thượng hay Vườn Bờ-rô, có nhẽ là phiên âm theo préau, tiếng Pháp, nghĩa là “sân buổi gạch”.
Kham pha cong vien 150 tuoi noi tieng bac nhat Sai Gon-Hinh-4

Sau năm 1954, Dinh Toàn quyền tang vách che Tổng thống (Dinh Độc Lập) và thằng vườn tráo là “Vườn Tao Đàn”.
Kham pha cong vien 150 tuoi noi tieng bac nhat Sai Gon-Hinh-5

Sau 1975 Vườn Tao Đàn tráo thằng là Công hòn Văn đâm Tao Đàn”, mà người dân thơờng đòi ngắn gọn ghẽ là đả hòn Tao Đàn.
Kham pha cong vien 150 tuoi noi tieng bac nhat Sai Gon-Hinh-6

Trong lịch sử 150 mức tao, đả hòn Tao Đàn liền giữ vai trò đơn đả hòn chính mức đô thị. Nơi đây đấu tiếng đồng mật độ lượng xanh dày đặc bậc nhất mức Sài Gòn.
Kham pha cong vien 150 tuoi noi tieng bac nhat Sai Gon-Hinh-7

Bên mép cạc lượng cổ thụ lâu năm, đả hòn đương có khu vực trồng trỉa cạc loài lượng bằng nhập hếtng tự giàu vùng vùng mức Việt Nam và hết cạc nhà nác khác trên thế giới.
Kham pha cong vien 150 tuoi noi tieng bac nhat Sai Gon-Hinh-8

Công hòn cũng là chốn sinh sống mức giàu loài động vật hoang dại như sóc, mai, cứng đồng cạc loài cu.
Kham pha cong vien 150 tuoi noi tieng bac nhat Sai Gon-Hinh-9

Bên mép vẻ xinh xẻo tự nhiên, đả hòn Tao Đàn đương là chốn tọa bằngc giàu đả đệ trình văn hóa đặc sắc, điển hình là khu đền rồng ngỡ niệm cạc vua Hùng đặt xây dựng năm 1992.
Kham pha cong vien 150 tuoi noi tieng bac nhat Sai Gon-Hinh-10

Giữa trọng điểm mức đả hòn có đơn ghép Chăm bé nằm phía hầu nác.
Kham pha cong vien 150 tuoi noi tieng bac nhat Sai Gon-Hinh-11

Tượng đài hoa cờ lau Đinh Bộ Lĩnh trong suốt đả hòn.
Kham pha cong vien 150 tuoi noi tieng bac nhat Sai Gon-Hinh-12

Khu vườn tịnh đồng giàu tác phẩm điêu tự khắc quyến rũ.
Kham pha cong vien 150 tuoi noi tieng bac nhat Sai Gon-Hinh-13

Một góc đả hòn đương có hết đơn khu chiêu mộ cổ đồng quy mô khá to.
Kham pha cong vien 150 tuoi noi tieng bac nhat Sai Gon-Hinh-14

Ngày nay, đả hòn Tao Đàn là địa điểm cuốn đông đảo người dân và du khách trong suốt, ngoài nác tới thơ giãn, tham quan.