Hợp đồng thuê nhà hoặc cho thuê nhà có cần phải được công chứng?

0
505

Hợp đồng cho thuê nhà và hợp đồng thuê nhà là hai loại hợp đồng cụ thể, ghi nhận thỏa thuận bằng văn bản của hai bên, bên bán và bên thuê. Bên thuê sử dụng trong một khoảng thời gian và mục đích đã thỏa thuận trong hợp đồng, có nghĩa vụ thanh toán theo thỏa thuận hoặc theo Luật Dân sự, Luật Nhà ở và các luật khác liên quan. Lập một hợp đồng cho thuê bằng văn bản chịu trách nhiệm cho cả hai bên là cần thiết. Nhưng có cần phải được công chứng hay chúng ta cần biết để tránh trường hợp hợp đồng không hợp lệ.

Hiện đang cho thuê nhà để ở hoặc làm kinh doanh, văn phòng, nhà máy diễn ra ngày càng phổ biến và rộng rãi. Hợp đồng cho thuê nhà để đảm bảo cả quyền và nghĩa vụ của mỗi người tham gia và giá trị pháp lý, cả bên thuê và bên cho thuê cần biết các quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề này trước tiên cần tìm hiểu về hình thức. Trong trường hợp ngay cả khi hợp đồng được thiết lập nhưng không đảm bảo tính hình thức sẽ không tạo ra hiệu lực pháp lý.

Hợp đồng thuê nhà hay nhà để kinh doanh bắt buộc?

Quy định về hình thức của loại hợp đồng thuê nhà, là loại hợp đồng phải được lập thành văn bản, nếu thời hạn từ 6 tháng trở lên phải có công chứng hợp đồng. Tuy nhiên, khi Luật Nhà ở 2014 có hiệu lực, không yêu cầu hợp đồng nhà ở phải được công chứng hoặc công chứng. Trong thực tế, trừ khi các bên cần công chứng để đảm bảo giá trị pháp lý. Vì vậy, cùng một vấn đề là hai luật có quy tắc khác nhau. Điều này gây tranh cãi và gây khó khăn cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để biết cách xử lý, áp dụng bất kỳ luật nào khi xảy ra tranh chấp, công nhận hoặc không công nhận tính hợp lệ của nhà cho thuê không được công chứng hoặc chứng thực.

Đối với các trường hợp hợp đồng nhà ở bắt buộc phải công chứng, thời gian hiệu lực của Hợp đồng là thời gian công chứng và xác thực hợp đồng. Kể từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực và đồng thời phát sinh các quyền và nghĩa vụ buộc các bên phải tuân thủ nghiêm ngặt, nếu một trong hai bên vi phạm, họ phải chịu trách nhiệm bồi thường.

Thứ hai, thủ tục thiết lập hợp đồng thuê nhà hoặc thuê nhà:

Hiện tại không có quy định pháp lý nào quy định hình thức hợp đồng cho thuê để sống hoặc cho các mục đích khác như kinh doanh. Vì vậy, hai bên có thể viết hoặc soạn thảo mẫu hợp đồng có sẵn trực tuyến nhưng phải đảm bảo tất cả các thông tin bao gồm:

– Bên cho thuê và bên thuê: ghi rõ họ tên, số chứng minh nhân dân, nơi đăng ký thường trú, nơi cư trú hiện tại, số điện thoại liên hệ

– Nhà cho thuê: địa chỉ cho thuê, diện tích cho thuê, nhà cho thuê và tài sản đính kèm (nếu có), mục đích cho thuê, thời hạn thuê, phương thức thanh toán tiền thuê, và thời gian bàn giao. Gửi tiền thuê của bạn (nếu có), số tiền gửi được ghi trong số và số tiền gửi, nhằm mục đích thực hiện hợp đồng cho thuê, cách xử lý số tiền ký gửi khi một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng

– Tiền thuê: là số tiền được trả theo tháng hoặc được trả cho toàn bộ thời gian thuê, không bao gồm chi phí dịch vụ mà bên thuê sử dụng như điện, nước, internet …, thời gian thanh toán hàng tháng và phương thức thanh toán.

– Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng

Hai bên ký tên và nêu thời gian hiệu lực. Hợp đồng được lập thành hai bản, mỗi bên giữ một bản, nếu có nhu cầu, có thể công chứng hợp đồng này để đảm bảo giá trị pháp lý cao hơn. Nhưng về bản chất, hợp đồng sẽ không bị vô hiệu vì lý do không công chứng