Hiểu thế nào cho đúng về vận đào hoa?

0
399

Theo những thông báo đăng trên trang mạng 12ky (Trung Quốc), “ Vận đào hoa” trong suốt mạng lý chính là chỉ đơn người có hay chẳng vận đào hoa trong suốt ăn từ trời ơi đất hỡi ban.Tuy nhiên cần nếu hiểu rằng, trong suốt mạng lý ăn từ có vận đào hoa đặt chửa đứt tình cảm đặt hẵng tới cùng bạn và trái lại. Vậy đâm ra bây giờ nà đặt coi là có đào hoa trong suốt ăn từ?24 bây giờ trong suốt 1 ngày sẽ có 4 bây giờ đặt coi là bây giờ đào hoa: Giờ Tý (23h-1h), bây giờ Ngọ (11h-13h), bây giờ Mão (5h-7h), bây giờ Dậu (17h-19h). Nhưng mỗi một người đâm ra bây giờ khác rau thời chừng độ vượng yếu hạng đào hoa cũng chẳng chi rau.Thứ nhất: Người đâm năm Tỵ, năm Dậu, năm Sửu thời đào hoa ở bây giờ Ngọ.Thứ hai: Người đâm năm Thân, năm Tý, năm Thìn thời đào hoa ở bây giờ Dậu.Thứ ba: Người đâm năm Dần, năm Ngọ, năm Tuất thời đào hoa ở bây giờ Mão.Thứ tư: Người đâm năm Hợi, năm Mão, năm Mùi thời đào hoa ở bây giờ Tý.Những lưu ý khi ăn từ đem vận đào hoa: Thứ nhất: Đào hoa giỗ nhất khi gặp Thủy, dễ dấn ngập.Thứ hai: Đào hoa gặp sao Thương Quan sẽ tự khắc phu, hôn nhân chẳng xuôi.Thứ 3: Đào hoa kỵ ăn nhập ngoài mặt rất đứng đắn đoan trang, trong suốt bụng lại xấc xược hỗn, thâm và say mê tửu sắc.Thứ 4: Đào hoa kỵ gặp sao Dương Nhẫn vì dễ phạm ảnh. Nguồn ảnh: 12ky. (Bài viết lách chỉ đem thuộc tâm tính tham khảo, cung gấp nội dung đem tâm tính trắc nghiệm vui cho độc giả).

Hieu the nao cho dung ve van dao hoa?

Theo những thông báo đăng trên trang mạng 12ky (Trung Quốc), “ Vận đào hoa” trong suốt mạng lý chính là chỉ đơn người có hay chẳng vận đào hoa trong suốt ăn từ trời ơi đất hỡi ban.
Hieu the nao cho dung ve van dao hoa?-Hinh-2

Tuy nhiên cần nếu hiểu rằng, trong suốt mạng lý ăn từ có vận đào hoa đặt chửa đứt tình cảm đặt hẵng tới cùng bạn và trái lại. Vậy đâm ra bây giờ nà đặt coi là có đào hoa trong suốt ăn từ?
Hieu the nao cho dung ve van dao hoa?-Hinh-3

24 bây giờ trong suốt 1 ngày sẽ có 4 bây giờ đặt coi là bây giờ đào hoa: Giờ Tý (23h-1h), bây giờ Ngọ (11h-13h), bây giờ Mão (5h-7h), bây giờ Dậu (17h-19h). Nhưng mỗi một người đâm ra bây giờ khác rau thời chừng độ vượng yếu hạng đào hoa cũng chẳng chi rau.
Hieu the nao cho dung ve van dao hoa?-Hinh-4

Thứ nhất: Người đâm năm Tỵ, năm Dậu, năm Sửu thời đào hoa ở bây giờ Ngọ.
Hieu the nao cho dung ve van dao hoa?-Hinh-5

Thứ hai: Người đâm năm Thân, năm Tý, năm Thìn thời đào hoa ở bây giờ Dậu.
Hieu the nao cho dung ve van dao hoa?-Hinh-6

Thứ ba: Người đâm năm Dần, năm Ngọ, năm Tuất thời đào hoa ở bây giờ Mão.
Hieu the nao cho dung ve van dao hoa?-Hinh-7

Thứ tư: Người đâm năm Hợi, năm Mão, năm Mùi thời đào hoa ở bây giờ Tý.
Hieu the nao cho dung ve van dao hoa?-Hinh-8

Những lưu ý khi ăn từ đem vận đào hoa: Thứ nhất: Đào hoa giỗ nhất khi gặp Thủy, dễ dấn ngập.
Hieu the nao cho dung ve van dao hoa?-Hinh-9

Thứ hai: Đào hoa gặp sao Thương Quan sẽ tự khắc phu, hôn nhân chẳng xuôi.
Hieu the nao cho dung ve van dao hoa?-Hinh-10

Thứ 3: Đào hoa kỵ ăn nhập ngoài mặt rất đứng đắn đoan trang, trong suốt bụng lại xấc xược hỗn, thâm và say mê tửu sắc.
Hieu the nao cho dung ve van dao hoa?-Hinh-11

Thứ 4: Đào hoa kỵ gặp sao Dương Nhẫn vì dễ phạm ảnh. Nguồn ảnh: 12ky. (Bài viết lách chỉ đem thuộc tâm tính tham khảo, cung gấp nội dung đem tâm tính trắc nghiệm vui cho độc giả).