Hãi hùng 3 phương pháp tra tấn tinh thần ám ảnh nhất

0
366

Biệt nhốt: Là đơn trong suốt những phương pháp tra tấn tâm lý phổ thông mà CIA dùng, bặt nhốt là hình phạt dành cho danh thiếp tù nhân dịp đặc bặt.Theo đấy, tù nhân dịp sẽ bị nhốt trong suốt đơn chẳng gian chật hẹp, danh thiếph ly hoàn toàn cùng danh thiếp tù nhân dịp khác ít ra 22 bây giờ/ngày.Hình thức tra tấn tâm lý nào đền đặt dùng trong suốt danh thiếp khám ở Mỹ. Theo kết quả đơn mạng nghiên cứu, dù rằng bặt nhốt chẳng trực đấu hoi ra những đớn đau thể chất mực tàu tội nhân dịp mà nó tác động to tới ý thức, nhận thức mực tàu tù nhân dịp, khiến gia tộc dần dần muốn đặt “chết” hơn là mạngng trong suốt cảnh ngộ trên.Tra tấn phẳng phiu âm thanh: Thông đền, phương pháp tra tấn tù nhân dịp phẳng phiu âm thanh khiến tù nhân dịp chẳng thể chợp mắt hay ngủ phẳng phiu âm lạc hay những âm thanh có âm lượng to trong suốt giàu bây giờ.Theo kết quả nghiên cứu, nếu như tội nhân dịp đấu xúc cùng âm thanh ở của cao liên thô lỗ trong suốt 24 bây giờ thì thính giác sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chấy là bị điếc vĩnh viễn. Đồng thì, ý chấy mực tàu tội nhân dịp sẽ chẳng đang. Vì cầm, tội nhân dịp dễ dàng khuất phục và khai nhận tội danh.Không cho ngủ trong suốt thì kì dài: Không cho ngủ là đơn trong suốt những kỹ thuật tra tấn tù nhân dịp ghê rợn. Giấc ngủ đấyng vai trò quan yếu đối xử cùng con người cũng như động vật. Một người đàn ông có thằng Randy Gardner hở lập kỷ lục khi chẳng ngủ trong suốt 266,4 bây giờ mà chẳng dùng chất kích thích.Trong phương pháp tra tấn ý thức phẳng phiu danh thiếph chẳng cho ngủ, tội nhân dịp sẽ chẳng đặt cho ngủ phẳng phiu danh thiếph mở lạc to, mở sáng đèn…Mặc dù chẳng hoi đớn đau mà nó ảnh hưởng to tới danh thiếp chức năng sinh vật gia tộcc, ý thức và thể chất mực tàu tù nhân dịp. Thậm chấy, có người bị ảo giác. Nếu tội nhân dịp giàu dò bị tra tấn theo phương pháp nào trong suốt đơn tháng thì có nguy cơ đắt bệnh thần kinh.

Hai hung 3 phuong phap tra tan tinh than am anh nhat

Biệt nhốt: Là đơn trong suốt những phương pháp tra tấn tâm lý phổ thông mà CIA dùng, bặt nhốt là hình phạt dành cho danh thiếp tù nhân dịp đặc bặt.Hai hung 3 phuong phap tra tan tinh than am anh nhat-Hinh-2

Theo đấy, tù nhân dịp sẽ bị nhốt trong suốt đơn chẳng gian chật hẹp, danh thiếph ly hoàn toàn cùng danh thiếp tù nhân dịp khác ít ra 22 bây giờ/ngày.Hai hung 3 phuong phap tra tan tinh than am anh nhat-Hinh-3

Hình thức tra tấn tâm lý nào đền đặt dùng trong suốt danh thiếp khám ở Mỹ. Theo kết quả đơn mạng nghiên cứu, dù rằng bặt nhốt chẳng trực đấu hoi ra những đớn đau thể chất mực tàu tội nhân dịp mà nó tác động to tới ý thức, nhận thức mực tàu tù nhân dịp, khiến gia tộc dần dần muốn đặt “chết” hơn là mạngng trong suốt cảnh ngộ trên.Hai hung 3 phuong phap tra tan tinh than am anh nhat-Hinh-4

Tra tấn phẳng phiu âm thanh: Thông đền, phương pháp tra tấn tù nhân dịp phẳng phiu âm thanh khiến tù nhân dịp chẳng thể chợp mắt hay ngủ phẳng phiu âm lạc hay những âm thanh có âm lượng to trong suốt giàu bây giờ.Hai hung 3 phuong phap tra tan tinh than am anh nhat-Hinh-5

Theo kết quả nghiên cứu, nếu như tội nhân dịp đấu xúc cùng âm thanh ở của cao liên thô lỗ trong suốt 24 bây giờ thì thính giác sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chấy là bị điếc vĩnh viễn. Đồng thì, ý chấy mực tàu tội nhân dịp sẽ chẳng đang. Vì cầm, tội nhân dịp dễ dàng khuất phục và khai nhận tội danh.Hai hung 3 phuong phap tra tan tinh than am anh nhat-Hinh-6

Không cho ngủ trong suốt thì kì dài: Không cho ngủ là đơn trong suốt những kỹ thuật tra tấn tù nhân dịp ghê rợn. Giấc ngủ đấyng vai trò quan yếu đối xử cùng con người cũng như động vật. Một người đàn ông có thằng Randy Gardner hở lập kỷ lục khi chẳng ngủ trong suốt 266,4 bây giờ mà chẳng dùng chất kích thích.Hai hung 3 phuong phap tra tan tinh than am anh nhat-Hinh-7

Trong phương pháp tra tấn ý thức phẳng phiu danh thiếph chẳng cho ngủ, tội nhân dịp sẽ chẳng đặt cho ngủ phẳng phiu danh thiếph mở lạc to, mở sáng đèn…Hai hung 3 phuong phap tra tan tinh than am anh nhat-Hinh-8

Mặc dù chẳng hoi đớn đau mà nó ảnh hưởng to tới danh thiếp chức năng sinh vật gia tộcc, ý thức và thể chất mực tàu tù nhân dịp. Thậm chấy, có người bị ảo giác. Nếu tội nhân dịp giàu dò bị tra tấn theo phương pháp nào trong suốt đơn tháng thì có nguy cơ đắt bệnh thần kinh.