Giải mã tập tục hiếm có khó tin ở lục địa Đen

0
363

Nam giới cỗ tộc Wodaabe rất thương hích cái xinh xẻo đồng ý kiến bay đơn người xinh xẻo đấy là sở hữu làn da sáng, mũi cáu dọc dừa, răng trắng và thậm chí là mắt trắng, cơ dạng hình cao ốm, chân trường. Họ cũng có những tập tục kỳ cọ khiến giàu người kinh ngạc. Người Wodaabe tổ chẳngc cá thi dung nhan đàn ông đem thằng Geerewol đồng giám khảo là 3 cô gái có chửa chất xinh xẻo nhất. Tham gia cá thi, nam giới Wodaabe sẽ điểm trang thiệt xinh xẻo, dự khiêu vũ múa, cù lao mắt và cười đặt chiếm đặt danh hiệu mỹ nam.Người Mursi ở lệ Phi quan niệm con gái căng muôi mới là xinh xẻo. Họ đang tin rằng việc đem đĩa muôi đang sẽ đem cọi giàu may mắn. Để căng muôi công xinh xẻo, danh thiếp cô gái Mursi 15 – 16 giai đoạn sẽ đặt những người cơ dạng giúp nâng khoét muôi, nhổ 2 – 4 chiếc răng cửa ở ngụ dưới đặt lắp lỡ những chiếc đĩa có đường đặch chừng 10 – 15 cm.Phụ nữ cỗ tộc Himba trổi đồng mái tóc tai màu hường. Họ bện tóc tai vách giàu bím và bôi hổ lốn gồm chất béo, cáu sét và cáu son hường lên đầu. Người Himba tin rằng màu hường là xinh xẻo, biểu trưng cho quả cáu và ngày tiết.Nam giới cỗ cọc Hamar thực hiện đơn lỡi nghi kỳ cọ đấy là khiêu vũ qua lưng chừng bò trong suốt tình trạng khỏa cơ dạng hoàn toàn đặt công vệt sự trưởng vách thứ đơn cdãy trai. Nếu như vách công thì cdãy trai đấy có dạng lấy vợ. Ngược cọi, nếu thất bại thì nó sẽ là sự điếm nhục thứ bản cơ dạng đồng cả gia đình. Đồng thì, cdãy trai nào chẳng dạng cưới vợ.Nam giới cỗ tộc Xhosa ở lệ Phi dự lỡi nghi bốc bao quy đầu đặt công vệt sự trưởng vách. Nghi lỡi truyền thống đặt thực hiện trong suốt danh thiếp bụi rậm cọ danh thiếp công cụ thô sơ, chẳng khử trùng khiến mỗi một năm có dãy chục người tử vong, nhiễm trùng hay từ trần “thứ quý”.Người Chewa thực hiện lỡi nghi đáng sợ đối xử đồng người từ trần. Cụ dạng, khi đơn người từ trần thì người nhà thứ người dĩ vãng sẽ đem thi hài tới đơn chốn lẻ rồi sử dụng dao thiệt dung nhan khứa cổ gia tộcng thứ người từ trần ra. Kế tới, người ta đâm nác ra đặt công nhẵn ruột cho tới khi ắt thức ăn thoả và có chửa bị chia hủy trôi cả ra ngoài.Người Massai đã duy trì phong tục đa thê. Do cầm, nam giới cỗ cọc Massai có dạng có giàu vợ tùy theo số lượng thứ nả mà gia tộc có. Đặc bặt, trong suốt ngày cưới, cha thứ cô dâu sẽ nhổ nác miếng lên đầu và ngực con gái như đơn lãi cầu phước. Đây là lỡi nghi cầu phước độc đáo thứ người Massai.Người dân cỗ cọc du mục Tuareg ở lệ Phi là cỗ tộc độc nhất trên thế giới mà nam giới đem khăn đắp đặc bình diện chẳng chẳng nếu đàn bà. Họ đặt gọi là “những người đàn ông xanh thứ Sahara” vì khi cổi chiếc khăn màu cngụ, thuốc nhuộm sẽ dãy ra bình diện khiến gia tộc trở vách bí mật hơn.

Giai ma tap tuc hiem co kho tin o luc dia Den

Nam giới cỗ tộc Wodaabe rất thương hích cái xinh xẻo đồng ý kiến bay đơn người xinh xẻo đấy là sở hữu làn da sáng, mũi cáu dọc dừa, răng trắng và thậm chí là mắt trắng, cơ dạng hình cao ốm, chân trường. Họ cũng có những tập tục kỳ cọ khiến giàu người kinh ngạc. Người Wodaabe tổ chẳngc cá thi dung nhan đàn ông đem thằng Geerewol đồng giám khảo là 3 cô gái có chửa chất xinh xẻo nhất. Tham gia cá thi, nam giới Wodaabe sẽ điểm trang thiệt xinh xẻo, dự khiêu vũ múa, cù lao mắt và cười đặt chiếm đặt danh hiệu mỹ nam.
Giai ma tap tuc hiem co kho tin o luc dia Den-Hinh-2

Người Mursi ở lệ Phi quan niệm con gái căng muôi mới là xinh xẻo. Họ đang tin rằng việc đem đĩa muôi đang sẽ đem cọi giàu may mắn. Để căng muôi công xinh xẻo, danh thiếp cô gái Mursi 15 – 16 giai đoạn sẽ đặt những người cơ dạng giúp nâng khoét muôi, nhổ 2 – 4 chiếc răng cửa ở ngụ dưới đặt lắp lỡ những chiếc đĩa có đường đặch chừng 10 – 15 cm.
Giai ma tap tuc hiem co kho tin o luc dia Den-Hinh-3

Phụ nữ cỗ tộc Himba trổi đồng mái tóc tai màu hường. Họ bện tóc tai vách giàu bím và bôi hổ lốn gồm chất béo, cáu sét và cáu son hường lên đầu. Người Himba tin rằng màu hường là xinh xẻo, biểu trưng cho quả cáu và ngày tiết.
Giai ma tap tuc hiem co kho tin o luc dia Den-Hinh-4

Nam giới cỗ cọc Hamar thực hiện đơn lỡi nghi kỳ cọ đấy là khiêu vũ qua lưng chừng bò trong suốt tình trạng khỏa cơ dạng hoàn toàn đặt công vệt sự trưởng vách thứ đơn cdãy trai. Nếu như vách công thì cdãy trai đấy có dạng lấy vợ. Ngược cọi, nếu thất bại thì nó sẽ là sự điếm nhục thứ bản cơ dạng đồng cả gia đình. Đồng thì, cdãy trai nào chẳng dạng cưới vợ.
Giai ma tap tuc hiem co kho tin o luc dia Den-Hinh-5

Nam giới cỗ tộc Xhosa ở lệ Phi dự lỡi nghi bốc bao quy đầu đặt công vệt sự trưởng vách. Nghi lỡi truyền thống đặt thực hiện trong suốt danh thiếp bụi rậm cọ danh thiếp công cụ thô sơ, chẳng khử trùng khiến mỗi một năm có dãy chục người tử vong, nhiễm trùng hay từ trần “thứ quý”.
Giai ma tap tuc hiem co kho tin o luc dia Den-Hinh-6

Người Chewa thực hiện lỡi nghi đáng sợ đối xử đồng người từ trần. Cụ dạng, khi đơn người từ trần thì người nhà thứ người dĩ vãng sẽ đem thi hài tới đơn chốn lẻ rồi sử dụng dao thiệt dung nhan khứa cổ gia tộcng thứ người từ trần ra. Kế tới, người ta đâm nác ra đặt công nhẵn ruột cho tới khi ắt thức ăn thoả và có chửa bị chia hủy trôi cả ra ngoài.
Giai ma tap tuc hiem co kho tin o luc dia Den-Hinh-7

Người Massai đã duy trì phong tục đa thê. Do cầm, nam giới cỗ cọc Massai có dạng có giàu vợ tùy theo số lượng thứ nả mà gia tộc có. Đặc bặt, trong suốt ngày cưới, cha thứ cô dâu sẽ nhổ nác miếng lên đầu và ngực con gái như đơn lãi cầu phước. Đây là lỡi nghi cầu phước độc đáo thứ người Massai.
Giai ma tap tuc hiem co kho tin o luc dia Den-Hinh-8

Người dân cỗ cọc du mục Tuareg ở lệ Phi là cỗ tộc độc nhất trên thế giới mà nam giới đem khăn đắp đặc bình diện chẳng chẳng nếu đàn bà. Họ đặt gọi là “những người đàn ông xanh thứ Sahara” vì khi cổi chiếc khăn màu cngụ, thuốc nhuộm sẽ dãy ra bình diện khiến gia tộc trở vách bí mật hơn.