Dự đoán tuần mới 19/12 – 25/12/2016 cho 12 con giáp

0
367

Dự đoán bằng mới: Theo bài xích viết lách mực tàu tác giả Trịnh Vỹ Kiến đăng trên trang mệnh Sina (Trung Quốc), trong suốt bằng nào là, 12 con áp cần nếu lưu ý: Thứ hai xung giai đoạn Tỵ, của ba xung giai đoạn Ngọ, của tư xung giai đoạn Mùi, của năm xung giai đoạn Thân, của sáu xung giai đoạn Dậu, của bảy xung giai đoạn Tuất, chủ nhật xung giai đoạn Hợi. Lời khuim: Tuần nào là những người giai đoạn Sửu, Tuất, Dậu cần cẩn trọng vì có tiểu nhân dịp hãm hại, hao giỏi chết mực tàu, vận đào hoa xấu đem bám. Ngày xung kỵ chẳng hợp đặng công những việc quan yếu, như của hai xung giai đoạn Tỵ thời những người giai đoạn Tỵ chẳng cho nên công những việc to ra ngày nào là. Nguồn ảnh: Sina.Bảng vàng may mắn trong suốt bằng: Sự nghiệp vượng nhất: Tuổi Ngọ. Tài vận vạc nhất: Tuổi Mão. Vận đào hoa sáng nhất: Tuổi Dần. Nguồn ảnh: Sina.Dự đoán bằng mới mực tàu giai đoạn Tý: Vận cầm chung: 4.2 chấm. Sự nghiệp: 4.1 chấm. Tình cảm: 4.3 chấm. Tài vận: 4.2 chấm. Sức khỏe: 4.3 chấm. Sự nghiệp: Cần nếu ngừa tiểu nhân dịp. Công việc: Có tí teo bờm xờm rắm, phiền toái. Tài vận: Các khoản thu nhập đều chẳng êm thấm định. Tình cảm: Có trạng thái lâm thời bằng lòng. Sức khỏe: Chú ý ngừa bệnh tái vạc. Quý nhân dịp: Tuổi Sửu. Tiểu nhân dịp: Tuổi Mão. Lời khuim: Phải cầm giữ đặng tĩnh tâm. Nguồn ảnh: Sina.Tuổi Sửu: Vận cầm chung: 3.2 chấm. Sự nghiệp: 3.8 chấm. Tình cảm: 4.0 chấm. Tài vận: 3.9 chấm. Sức khỏe: 4.0 chấm. Sự nghiệp: Mây mù che phủ, khó khăn bao vây. Công việc: Vất tát mà chẳng đem lại hiệu quả. Tài vận: Các khoản thu đều sút giảm khoẻ. Tình cảm: Không đặng như ý. Sức khỏe: Chú ý chăm nom lực khỏe. Quý nhân dịp: Tuổi Dậu. Tiểu nhân dịp: Tuổi Dần. Lời khuim: Cẩn cật khi kết bạn cùng bạn mới. Nguồn ảnh: Sina.Tuổi Dần: Vận cầm chung: 4.8 chấm. Sự nghiệp: 3.8 chấm. Tình cảm: 4.0 chấm. Tài vận: 3.9 chấm. Sức khỏe: 4.0 chấm. Sự nghiệp: Mây mù che phủ, khó khăn bao vây. Công việc: Vất tát mà chẳng đem lại hiệu quả. Tài vận: Các khoản thu đều sút giảm khoẻ. Tình cảm: Không đặng như ý. Sức khỏe: Chú ý chăm nom lực khỏe. Quý nhân dịp: Tuổi Dậu. Tiểu nhân dịp: Tuổi Dần. Lời khuim: Cẩn cật khi kết bạn cùng bạn mới. Nguồn ảnh: Sina.Tuổi Mão: Vận cầm chung: 4.9 chấm. Sự nghiệp: 4.7 chấm. Tình cảm: 4.4 chấm. Tài vận: 4.9 chấm. Sức khỏe: 4.6 chấm. Sự nghiệp: Có quý báu nhân dịp trợ giúp vận cầm vượng vạc. Công việc: Thảnh thơi, công nhởi ăn thiệt. Tài vận: Các khoản thu nhập đều gia tăng. Tình cảm: Lòng vui cun cút cun cút, hạnh phúc dưng ào. Sức khỏe: Chú ý dễ hởng trí. Quý nhân dịp: Tuổi Tuất. Tiểu nhân dịp: Tuổi Tý. Lời khuim: Cố cầm xếp hợp hơn, ngừa hởng trí công chết bầy buổi nào là chẳng hay. Nguồn ảnh: Sina.Tuổi Thìn: Vận cầm chung: 4.1 chấm. Sự nghiệp: 4.1 chấm. Tình cảm: 4.3 chấm. Tài vận: 4.0 chấm. Sức khỏe: 4.2 chấm. Sự nghiệp: Qua cơn mưa trời đất ơi lại nắng. Công việc: Tương đối xử trơn, thuận nướu. Tài vận: Các khoản thu nhập chính tương đối xử êm thấm, danh thiếp khoản giỏi lộc cần cẩn trọng. Tình cảm: Tương đối xử như ý. Sức khỏe: Chú ý cẩn cật ngừa xây sầy tay chân. Quý nhân dịp: Tuổi Tuất. Tiểu nhân dịp: Tuổi Thìn. Lời khuim: Cần nếu tĩnh tâm trong suốt dã man cảnh huống. Nguồn ảnh: Sina.Tuổi Tỵ: Vận cầm chung: 4.3 chấm. Sự nghiệp: 4.3 chấm. Tình cảm: 4.4 chấm. Tài vận: 4.4 chấm. Sức khỏe: 4.7 chấm. Sự nghiệp: Tương đối xử trơn. Công việc: Mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch. Tài vận: Các khoản thu nhập chính rất đặng, danh thiếp khoản giỏi lộc lâm thời êm thấm. Tình cảm: Vợ chất hòa hợp, hôn nhân dịp hạnh phúc. Sức khỏe: Chú ý ngừa bệnh đàng hô hấp. Quý nhân dịp: Tuổi Hợi. Tiểu nhân dịp: Tuổi Mùi. Lời khuim: Chú ý ngừa cảm lạnh. Nguồn ảnh: Sina.Tuổi Ngọ: Vận cầm chung: 4.8 chấm. Sự nghiệp: 4.8 chấm. Tình cảm: 4.2 chấm. Tài vận: 4.4 chấm. Sức khỏe: 4.6 chấm. Sự nghiệp: Bừng phừng khí cầm. Công việc: Thuận buồm thuận gió, vạn sự hanh thông. Tài vận: Các khoản thu nhập đều rất đặng. Tình cảm: Ngọt nhao, thắm bòn. Sức khỏe: Chú ý an toàn khi dự liên lạc. Quý nhân dịp: Tuổi Sửu. Tiểu nhân dịp: Tuổi Tý. Lời khuim: Chú ý vấn đề an toàn nếu đặng lên hàng đầu. Nguồn ảnh: Sina.Tuổi Mùi: Vận cầm chung: 4.2 chấm. Sự nghiệp: 4.1 chấm. Tình cảm: 4.2 chấm. Tài vận: 4.1 chấm. Sức khỏe: 4.4 chấm. Sự nghiệp: Sóng gió hở qua, trời đất ơi im bể im. Công việc: Vận cầm con quay đầu khởi sắc. Tài vận: Các khoản thu nhập chính thường nhật, danh thiếp khoản giỏi lộc chẳng có. Tình cảm: Rắc bờm xờm đã đương, phiền toái đã khó lánh. Sức khỏe: Chú ý ngừa bệnh đàng máu niệu. Quý nhân dịp: Tuổi Thân. Tiểu nhân dịp: Tuổi Tỵ. Lời khuim: Đảm biểu an toàn nếu liền đặng ưu tiên. Nguồn ảnh: Sina.Tuổi Thân: Vận cầm chung: 4.4 chấm. Sự nghiệp: 4.4 chấm. Tình cảm: 4.3 chấm. Tài vận: 4.3 chấm. Sức khỏe: 4.4 chấm. Sự nghiệp: Có tí teo bình phục. Công việc: Về căn bản đã giữ đặng sự bình êm thấm. Tài vận: Các khoản thu nhập cho nên kịp thời thu bay. Tình cảm: Cẩn cật ngừa sự xuất hiện mực tàu kẻ của ba. Sức khỏe: Chú ý cầm điều máu xúc cảm. Quý nhân dịp: Tuổi Ngọ. Tiểu nhân dịp: Tuổi Sửu. Lời khuim: Tùy cơ ứng biến dã man việc sẽ êm thấm. Nguồn ảnh: Sina.Tuổi Dậu: Vận cầm chung: 3.2 chấm. Sự nghiệp: 4.0 chấm. Tình cảm: 3.1 chấm. Tài vận: 4.2 chấm. Sức khỏe: 4.0 chấm. Sự nghiệp: Có tí teo sa sút, chẳng đặng như ý. Công việc: Cần ngừa tiểu nhân dịp. Tài vận: Các khoản thu nhập đều có nguy cơ sút giảm. Tình cảm: Hôn nhân dịp đứng trước mai đe dọa to. Sức khỏe: Chú ý ngừa bệnh đàng huyết mạch. Quý nhân dịp: Tuổi Dậu. Tiểu nhân dịp: Tuổi Thân. Lời khuim: Phải biết phân biệt đâu là bạn đâu là thù. Nguồn ảnh: Sina.Tuổi Tuất: Vận cầm chung: 3.1 chấm. Sự nghiệp: 4.0 chấm. Tình cảm: 4.0 chấm. Tài vận: 3.1 chấm. Sức khỏe: 4.1 chấm. Sự nghiệp: Không đặng như ý. Công việc: Tạm êm thấm, chẳng quá giàu sóng gió. Tài vận: Phải cẩn trọng trong suốt đầu tư. Tình cảm: Vạn sự tùy duim. Quý nhân dịp: Tuổi Thìn. Tiểu nhân dịp: Tuổi Ngọ. Lời khuim: Cần siêng năng xếp trạng thái dục nâng cao lực đề kháng. Nguồn ảnh: Sina.Tuổi Hợi: Vận cầm chung: 4.4 chấm. Sự nghiệp: 4.4 chấm. Tình cảm: 4.5 chấm. Tài vận: 4.3 chấm. Sức khỏe: 4.4 chấm. Sự nghiệp: Tương đối xử như ý. Công việc: Một bằng bình êm thấm. Tài vận: Các khoản thu nhập đều đặng. Tình cảm: Vui nét, hạnh phúc. Sức khỏe: Chú ý đi lại cẩn cật, ngừa té bổ. Quý nhân dịp: Tuổi Mão. Tiểu nhân dịp: Tuổi Sửu. Lời khuim: Chú ý đi lại cẩn cật, lánh leo núi, lầy nác. Nguồn ảnh: Sina. (Bài viết lách chỉ đem thuộc tâm tính tham khảo, cung gấp nội dung đem tâm tính trắc nghiệm vui cho độc giả).

Du doan tuan moi 19/12 - 25/12/2016 cho 12 con giap

Dự đoán bằng mới: Theo bài xích viết lách mực tàu tác giả Trịnh Vỹ Kiến đăng trên trang mệnh Sina (Trung Quốc), trong suốt bằng nào là, 12 con áp cần nếu lưu ý: Thứ hai xung giai đoạn Tỵ, của ba xung giai đoạn Ngọ, của tư xung giai đoạn Mùi, của năm xung giai đoạn Thân, của sáu xung giai đoạn Dậu, của bảy xung giai đoạn Tuất, chủ nhật xung giai đoạn Hợi. Lời khuim: Tuần nào là những người giai đoạn Sửu, Tuất, Dậu cần cẩn trọng vì có tiểu nhân dịp hãm hại, hao giỏi chết mực tàu, vận đào hoa xấu đem bám. Ngày xung kỵ chẳng hợp đặng công những việc quan yếu, như của hai xung giai đoạn Tỵ thời những người giai đoạn Tỵ chẳng cho nên công những việc to ra ngày nào là. Nguồn ảnh: Sina.
Du doan tuan moi 19/12 - 25/12/2016 cho 12 con giap-Hinh-2

Bảng vàng may mắn trong suốt bằng: Sự nghiệp vượng nhất: Tuổi Ngọ. Tài vận vạc nhất: Tuổi Mão. Vận đào hoa sáng nhất: Tuổi Dần. Nguồn ảnh: Sina.
Du doan tuan moi 19/12 - 25/12/2016 cho 12 con giap-Hinh-3

Dự đoán bằng mới mực tàu giai đoạn Tý: Vận cầm chung: 4.2 chấm. Sự nghiệp: 4.1 chấm. Tình cảm: 4.3 chấm. Tài vận: 4.2 chấm. Sức khỏe: 4.3 chấm. Sự nghiệp: Cần nếu ngừa tiểu nhân dịp. Công việc: Có tí teo bờm xờm rắm, phiền toái. Tài vận: Các khoản thu nhập đều chẳng êm thấm định. Tình cảm: Có trạng thái lâm thời bằng lòng. Sức khỏe: Chú ý ngừa bệnh tái vạc. Quý nhân dịp: Tuổi Sửu. Tiểu nhân dịp: Tuổi Mão. Lời khuim: Phải cầm giữ đặng tĩnh tâm. Nguồn ảnh: Sina.
Du doan tuan moi 19/12 - 25/12/2016 cho 12 con giap-Hinh-4

Tuổi Sửu: Vận cầm chung: 3.2 chấm. Sự nghiệp: 3.8 chấm. Tình cảm: 4.0 chấm. Tài vận: 3.9 chấm. Sức khỏe: 4.0 chấm. Sự nghiệp: Mây mù che phủ, khó khăn bao vây. Công việc: Vất tát mà chẳng đem lại hiệu quả. Tài vận: Các khoản thu đều sút giảm khoẻ. Tình cảm: Không đặng như ý. Sức khỏe: Chú ý chăm nom lực khỏe. Quý nhân dịp: Tuổi Dậu. Tiểu nhân dịp: Tuổi Dần. Lời khuim: Cẩn cật khi kết bạn cùng bạn mới. Nguồn ảnh: Sina.
Du doan tuan moi 19/12 - 25/12/2016 cho 12 con giap-Hinh-5

Tuổi Dần: Vận cầm chung: 4.8 chấm. Sự nghiệp: 3.8 chấm. Tình cảm: 4.0 chấm. Tài vận: 3.9 chấm. Sức khỏe: 4.0 chấm. Sự nghiệp: Mây mù che phủ, khó khăn bao vây. Công việc: Vất tát mà chẳng đem lại hiệu quả. Tài vận: Các khoản thu đều sút giảm khoẻ. Tình cảm: Không đặng như ý. Sức khỏe: Chú ý chăm nom lực khỏe. Quý nhân dịp: Tuổi Dậu. Tiểu nhân dịp: Tuổi Dần. Lời khuim: Cẩn cật khi kết bạn cùng bạn mới. Nguồn ảnh: Sina.
Du doan tuan moi 19/12 - 25/12/2016 cho 12 con giap-Hinh-6

Tuổi Mão: Vận cầm chung: 4.9 chấm. Sự nghiệp: 4.7 chấm. Tình cảm: 4.4 chấm. Tài vận: 4.9 chấm. Sức khỏe: 4.6 chấm. Sự nghiệp: Có quý báu nhân dịp trợ giúp vận cầm vượng vạc. Công việc: Thảnh thơi, công nhởi ăn thiệt. Tài vận: Các khoản thu nhập đều gia tăng. Tình cảm: Lòng vui cun cút cun cút, hạnh phúc dưng ào. Sức khỏe: Chú ý dễ hởng trí. Quý nhân dịp: Tuổi Tuất. Tiểu nhân dịp: Tuổi Tý. Lời khuim: Cố cầm xếp hợp hơn, ngừa hởng trí công chết bầy buổi nào là chẳng hay. Nguồn ảnh: Sina.
Du doan tuan moi 19/12 - 25/12/2016 cho 12 con giap-Hinh-7

Tuổi Thìn: Vận cầm chung: 4.1 chấm. Sự nghiệp: 4.1 chấm. Tình cảm: 4.3 chấm. Tài vận: 4.0 chấm. Sức khỏe: 4.2 chấm. Sự nghiệp: Qua cơn mưa trời đất ơi lại nắng. Công việc: Tương đối xử trơn, thuận nướu. Tài vận: Các khoản thu nhập chính tương đối xử êm thấm, danh thiếp khoản giỏi lộc cần cẩn trọng. Tình cảm: Tương đối xử như ý. Sức khỏe: Chú ý cẩn cật ngừa xây sầy tay chân. Quý nhân dịp: Tuổi Tuất. Tiểu nhân dịp: Tuổi Thìn. Lời khuim: Cần nếu tĩnh tâm trong suốt dã man cảnh huống. Nguồn ảnh: Sina.
Du doan tuan moi 19/12 - 25/12/2016 cho 12 con giap-Hinh-8

Tuổi Tỵ: Vận cầm chung: 4.3 chấm. Sự nghiệp: 4.3 chấm. Tình cảm: 4.4 chấm. Tài vận: 4.4 chấm. Sức khỏe: 4.7 chấm. Sự nghiệp: Tương đối xử trơn. Công việc: Mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch. Tài vận: Các khoản thu nhập chính rất đặng, danh thiếp khoản giỏi lộc lâm thời êm thấm. Tình cảm: Vợ chất hòa hợp, hôn nhân dịp hạnh phúc. Sức khỏe: Chú ý ngừa bệnh đàng hô hấp. Quý nhân dịp: Tuổi Hợi. Tiểu nhân dịp: Tuổi Mùi. Lời khuim: Chú ý ngừa cảm lạnh. Nguồn ảnh: Sina.
Du doan tuan moi 19/12 - 25/12/2016 cho 12 con giap-Hinh-9

Tuổi Ngọ: Vận cầm chung: 4.8 chấm. Sự nghiệp: 4.8 chấm. Tình cảm: 4.2 chấm. Tài vận: 4.4 chấm. Sức khỏe: 4.6 chấm. Sự nghiệp: Bừng phừng khí cầm. Công việc: Thuận buồm thuận gió, vạn sự hanh thông. Tài vận: Các khoản thu nhập đều rất đặng. Tình cảm: Ngọt nhao, thắm bòn. Sức khỏe: Chú ý an toàn khi dự liên lạc. Quý nhân dịp: Tuổi Sửu. Tiểu nhân dịp: Tuổi Tý. Lời khuim: Chú ý vấn đề an toàn nếu đặng lên hàng đầu. Nguồn ảnh: Sina.
Du doan tuan moi 19/12 - 25/12/2016 cho 12 con giap-Hinh-10

Tuổi Mùi: Vận cầm chung: 4.2 chấm. Sự nghiệp: 4.1 chấm. Tình cảm: 4.2 chấm. Tài vận: 4.1 chấm. Sức khỏe: 4.4 chấm. Sự nghiệp: Sóng gió hở qua, trời đất ơi im bể im. Công việc: Vận cầm con quay đầu khởi sắc. Tài vận: Các khoản thu nhập chính thường nhật, danh thiếp khoản giỏi lộc chẳng có. Tình cảm: Rắc bờm xờm đã đương, phiền toái đã khó lánh. Sức khỏe: Chú ý ngừa bệnh đàng máu niệu. Quý nhân dịp: Tuổi Thân. Tiểu nhân dịp: Tuổi Tỵ. Lời khuim: Đảm biểu an toàn nếu liền đặng ưu tiên. Nguồn ảnh: Sina.
Du doan tuan moi 19/12 - 25/12/2016 cho 12 con giap-Hinh-11

Tuổi Thân: Vận cầm chung: 4.4 chấm. Sự nghiệp: 4.4 chấm. Tình cảm: 4.3 chấm. Tài vận: 4.3 chấm. Sức khỏe: 4.4 chấm. Sự nghiệp: Có tí teo bình phục. Công việc: Về căn bản đã giữ đặng sự bình êm thấm. Tài vận: Các khoản thu nhập cho nên kịp thời thu bay. Tình cảm: Cẩn cật ngừa sự xuất hiện mực tàu kẻ của ba. Sức khỏe: Chú ý cầm điều máu xúc cảm. Quý nhân dịp: Tuổi Ngọ. Tiểu nhân dịp: Tuổi Sửu. Lời khuim: Tùy cơ ứng biến dã man việc sẽ êm thấm. Nguồn ảnh: Sina.
Du doan tuan moi 19/12 - 25/12/2016 cho 12 con giap-Hinh-12

Tuổi Dậu: Vận cầm chung: 3.2 chấm. Sự nghiệp: 4.0 chấm. Tình cảm: 3.1 chấm. Tài vận: 4.2 chấm. Sức khỏe: 4.0 chấm. Sự nghiệp: Có tí teo sa sút, chẳng đặng như ý. Công việc: Cần ngừa tiểu nhân dịp. Tài vận: Các khoản thu nhập đều có nguy cơ sút giảm. Tình cảm: Hôn nhân dịp đứng trước mai đe dọa to. Sức khỏe: Chú ý ngừa bệnh đàng huyết mạch. Quý nhân dịp: Tuổi Dậu. Tiểu nhân dịp: Tuổi Thân. Lời khuim: Phải biết phân biệt đâu là bạn đâu là thù. Nguồn ảnh: Sina.
Du doan tuan moi 19/12 - 25/12/2016 cho 12 con giap-Hinh-13

Tuổi Tuất: Vận cầm chung: 3.1 chấm. Sự nghiệp: 4.0 chấm. Tình cảm: 4.0 chấm. Tài vận: 3.1 chấm. Sức khỏe: 4.1 chấm. Sự nghiệp: Không đặng như ý. Công việc: Tạm êm thấm, chẳng quá giàu sóng gió. Tài vận: Phải cẩn trọng trong suốt đầu tư. Tình cảm: Vạn sự tùy duim. Quý nhân dịp: Tuổi Thìn. Tiểu nhân dịp: Tuổi Ngọ. Lời khuim: Cần siêng năng xếp trạng thái dục nâng cao lực đề kháng. Nguồn ảnh: Sina.
Du doan tuan moi 19/12 - 25/12/2016 cho 12 con giap-Hinh-14

Tuổi Hợi: Vận cầm chung: 4.4 chấm. Sự nghiệp: 4.4 chấm. Tình cảm: 4.5 chấm. Tài vận: 4.3 chấm. Sức khỏe: 4.4 chấm. Sự nghiệp: Tương đối xử như ý. Công việc: Một bằng bình êm thấm. Tài vận: Các khoản thu nhập đều đặng. Tình cảm: Vui nét, hạnh phúc. Sức khỏe: Chú ý đi lại cẩn cật, ngừa té bổ. Quý nhân dịp: Tuổi Mão. Tiểu nhân dịp: Tuổi Sửu. Lời khuim: Chú ý đi lại cẩn cật, lánh leo núi, lầy nác. Nguồn ảnh: Sina. (Bài viết lách chỉ đem thuộc tâm tính tham khảo, cung gấp nội dung đem tâm tính trắc nghiệm vui cho độc giả).