Dự đoán tình duyên tháng 01/2017 cho 12 con giáp

0
371

Dự đoán tình duyên tháng 01/2017 cho 12 con giáp: Theo quan điểm của tác giả Trịnh Vỹ Kiến đăng tải trên trang mạng Sina (Trung Quốc) trong tháng 12 chỉ số tình cảm của tuổi Tý là 80 điểm. Tuổi Tý phải cẩn trọng khi kết hợp với tuổi Ngọ, tuổi Mùi, tuổi Dậu, tuổi Mão. Ngày kỵ trong tháng: ngày 07, 19, 31. Lưu ý: Cần chuẩn bị đầy đủ mọi việc để bước sang năm mới Dinh Dậu.Dự đoán tình duyên tháng 01/2017 cho tuổi Sửu: Chỉ số tình cảm: 88 điểm. Cần thận trọng khi kết hợp với tuổi Ngọ, tuổi Mùi, tuổi Thìn, tuổi Tuất. Ngày kỵ trong tháng: ngày 08, 20. Lưu ý: Cần chú ý giữ ấm cơ thể.Dự đoán tình duyên tháng 01/2017 cho tuổi Dần: Chỉ số tình cảm: 82 điểm. Cần thận trọng khi kết hợp với tuổi Thân, tuổi Tỵ, tuổi Mùi. Ngày kỵ trong tháng: ngày 09, 21. Lưu ý: Đề cao cảnh giác với tiểu nhân.Tuổi Mão: Chỉ số tình cảm: 85 điểm. Cần thận trọng khi kết hợp với tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Ngày kỵ trong tháng: ngày 10, 22. Lưu ý: Tuổi Mão gặp năm Dậu bị xung Thái Tuế, cần điều chỉnh và chuẩn bị mọi việc cần thiết.Tuổi Thìn: Chỉ số tình cảm: 91 điểm. Cần thận trọng khi kết hợp với tuổi Mão, tuổi Sửu, tuổi Tuất, tuổi Thìn. Ngày kỵ trong tháng: ngày 11, 23. Lưu ý: Cần phải nắm bắt đúng thời điểm cần ra tay thì sẽ ra tay.Tuổi Tỵ: Chỉ số tình cảm: 94 điểm. Cần thận trọng khi kết hợp với tuổi Thân, tuổi Hợi, tuổi Dần. Ngày kỵ trong tháng: ngày 12, 24. Lưu ý: Cần phải chú ý giữ sức khỏe trong những lúc thời tiết thay đổi.Tuổi Ngọ: Chỉ số tình cảm: 82 điểm. Cần thận trọng khi kết hợp với tuổi Tý, tuổi Mão, tuổi Ngọ, tuổi Sửu. Ngày kỵ trong tháng: ngày 13, 25. Lưu ý: Năm Dậu tuổi Ngọ sẽ bị hình Thái Tuế, cần phải có sự chuẩn bị trước mọi việc.Tuổi Mùi: Chỉ số tình cảm: 93 điểm. Cần thận trọng khi kết hợp với tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Tuất. Ngày kỵ trong tháng: ngày 02, 14, 26. Lưu ý: Cố gắng giữ bình tĩnh trong mọi tình huống.Tuổi Thân: Chỉ số tình cảm: 80 điểm. Cần thận trọng khi kết hợp với tuổi Hợi, tuổi Tỵ, tuổi Dần. Ngày kỵ trong tháng: ngày 03, 15, 27. Lưu ý: Vẫn cần cẩn trọng trong tháng cuối cùng của năm bản mệnh.Tuổi Dậu: Chỉ số tình cảm: 85 điểm. Cần thận trọng khi kết hợp với tuổi Tý, tuổi Mão, tuổi Dậu, tuổi Tuất. Ngày kỵ trong tháng: ngày 04, 16, 28. Lưu ý: Năm bản mệnh sắp đến, cần phải tìm cách hóa giải những bất lợi của vận thế.Tuổi Tuất: Chỉ số tình cảm: 78 điểm. Cần thận trọng khi kết hợp với tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Mùi, tuổi Dậu. Ngày kỵ trong tháng: ngày 05, 17, 29. Lưu ý: Sang năm Dậu tuổi Tuất hại Thái Tuế vì thế cần chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt.Tuổi Hợi: Chỉ số tình cảm: 88 điểm. Cần thận trọng khi kết hợp với tuổi Tỵ, tuổi Thân, tuổi Hợi. Ngày kỵ trong tháng: ngày 06, 18, 30. Lưu ý: Cẩn thận trong đầu tư để tránh tổn thất kinh tế. Nguồn ảnh sử dụng trong bài: Sina. (Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, cung cấp nội dung mang tính trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

Du doan tinh duyen thang 01/2017 cho 12 con giap

Dự đoán tình duyên tháng 01/2017 cho 12 con giáp: Theo quan điểm của tác giả Trịnh Vỹ Kiến đăng tải trên trang mạng Sina (Trung Quốc) trong tháng 12 chỉ số tình cảm của tuổi Tý là 80 điểm. Tuổi Tý phải cẩn trọng khi kết hợp với tuổi Ngọ, tuổi Mùi, tuổi Dậu, tuổi Mão. Ngày kỵ trong tháng: ngày 07, 19, 31. Lưu ý: Cần chuẩn bị đầy đủ mọi việc để bước sang năm mới Dinh Dậu.
Du doan tinh duyen thang 01/2017 cho 12 con giap-Hinh-2

Dự đoán tình duyên tháng 01/2017 cho tuổi Sửu: Chỉ số tình cảm: 88 điểm. Cần thận trọng khi kết hợp với tuổi Ngọ, tuổi Mùi, tuổi Thìn, tuổi Tuất. Ngày kỵ trong tháng: ngày 08, 20. Lưu ý: Cần chú ý giữ ấm cơ thể.
Du doan tinh duyen thang 01/2017 cho 12 con giap-Hinh-3

Dự đoán tình duyên tháng 01/2017 cho tuổi Dần: Chỉ số tình cảm: 82 điểm. Cần thận trọng khi kết hợp với tuổi Thân, tuổi Tỵ, tuổi Mùi. Ngày kỵ trong tháng: ngày 09, 21. Lưu ý: Đề cao cảnh giác với tiểu nhân.
Du doan tinh duyen thang 01/2017 cho 12 con giap-Hinh-4

Tuổi Mão: Chỉ số tình cảm: 85 điểm. Cần thận trọng khi kết hợp với tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Ngày kỵ trong tháng: ngày 10, 22. Lưu ý: Tuổi Mão gặp năm Dậu bị xung Thái Tuế, cần điều chỉnh và chuẩn bị mọi việc cần thiết.
Du doan tinh duyen thang 01/2017 cho 12 con giap-Hinh-5

Tuổi Thìn: Chỉ số tình cảm: 91 điểm. Cần thận trọng khi kết hợp với tuổi Mão, tuổi Sửu, tuổi Tuất, tuổi Thìn. Ngày kỵ trong tháng: ngày 11, 23. Lưu ý: Cần phải nắm bắt đúng thời điểm cần ra tay thì sẽ ra tay.
Du doan tinh duyen thang 01/2017 cho 12 con giap-Hinh-6

Tuổi Tỵ: Chỉ số tình cảm: 94 điểm. Cần thận trọng khi kết hợp với tuổi Thân, tuổi Hợi, tuổi Dần. Ngày kỵ trong tháng: ngày 12, 24. Lưu ý: Cần phải chú ý giữ sức khỏe trong những lúc thời tiết thay đổi.
Du doan tinh duyen thang 01/2017 cho 12 con giap-Hinh-7

Tuổi Ngọ: Chỉ số tình cảm: 82 điểm. Cần thận trọng khi kết hợp với tuổi Tý, tuổi Mão, tuổi Ngọ, tuổi Sửu. Ngày kỵ trong tháng: ngày 13, 25. Lưu ý: Năm Dậu tuổi Ngọ sẽ bị hình Thái Tuế, cần phải có sự chuẩn bị trước mọi việc.
Du doan tinh duyen thang 01/2017 cho 12 con giap-Hinh-8

Tuổi Mùi: Chỉ số tình cảm: 93 điểm. Cần thận trọng khi kết hợp với tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Tuất. Ngày kỵ trong tháng: ngày 02, 14, 26. Lưu ý: Cố gắng giữ bình tĩnh trong mọi tình huống.
Du doan tinh duyen thang 01/2017 cho 12 con giap-Hinh-9

Tuổi Thân: Chỉ số tình cảm: 80 điểm. Cần thận trọng khi kết hợp với tuổi Hợi, tuổi Tỵ, tuổi Dần. Ngày kỵ trong tháng: ngày 03, 15, 27. Lưu ý: Vẫn cần cẩn trọng trong tháng cuối cùng của năm bản mệnh.
Du doan tinh duyen thang 01/2017 cho 12 con giap-Hinh-10

Tuổi Dậu: Chỉ số tình cảm: 85 điểm. Cần thận trọng khi kết hợp với tuổi Tý, tuổi Mão, tuổi Dậu, tuổi Tuất. Ngày kỵ trong tháng: ngày 04, 16, 28. Lưu ý: Năm bản mệnh sắp đến, cần phải tìm cách hóa giải những bất lợi của vận thế.
Du doan tinh duyen thang 01/2017 cho 12 con giap-Hinh-11

Tuổi Tuất: Chỉ số tình cảm: 78 điểm. Cần thận trọng khi kết hợp với tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Mùi, tuổi Dậu. Ngày kỵ trong tháng: ngày 05, 17, 29. Lưu ý: Sang năm Dậu tuổi Tuất hại Thái Tuế vì thế cần chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt.
Du doan tinh duyen thang 01/2017 cho 12 con giap-Hinh-12

Tuổi Hợi: Chỉ số tình cảm: 88 điểm. Cần thận trọng khi kết hợp với tuổi Tỵ, tuổi Thân, tuổi Hợi. Ngày kỵ trong tháng: ngày 06, 18, 30. Lưu ý: Cẩn thận trong đầu tư để tránh tổn thất kinh tế. Nguồn ảnh sử dụng trong bài: Sina. (Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, cung cấp nội dung mang tính trắc nghiệm vui cho bạn đọc).