Di tích đặc biệt gắn liền với Ngày Toàn quốc kháng chiến

0
398

Tọa nhạc tại căn số 12 phường phố Ngô Quyền, tòa nhà Bắc Bộ che là đơn di tích lịch sử quan yếu thứ thủ đô Hà Nội, đặc biệt chỗ đây lắp liền với sự kiện Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946).Tòa nhà nào đặt xây dựng ra năm 1918-1919 đặt tiến công Phủ thống bừa Bắc Kỳ – cơ quan đầu não thứ chính quyền thực dân Pháp tại xứ Bắc Việt Nam. Ảnh: Mặt trước tòa nhà.Công đệ trình là bừa diện điển hình cho kiến trúc tân cổ điển thì Pháp chọc với bố cục cạc phương diện đăng đối, phương diện đứng với dãy trói buộc cổ điển khỏe khoắn với những chi tiết Baroque, Phục hưng. Ảnh: Mặt đằng tòa nhà.Sau khi Nhật bạo động Pháp ngày 9/3/1945, tòa nhà đặt tráo vách Phủ khâm sai Bắc Kỳ do chính che Trần Trọng Kim kiểm soát. Ảnh: Mặt sau tòa nhà.Trong Cách căn số tháng Tám, ngày tổng khởi nghĩa ở Hà Nội (19/8/1945), lực lượng Việt Minh với dân chúng Hà Nội đã tiến tiến công và xâm chiếm giữ tòa nhà nào. Ảnh: Chiếc cổng có vòm kiếng trước trước tòa nhà, đơn hình hình thân chọc lắp với cá biểu tình ngày 19/8/1945.Sau Cách căn số, Chủ ngoẻo Hồ Chí Minh và Chính che trợ thì Việt Nam Dân chủ Cộng hòa bay tiến công việc tại đây cho tới ngày toàn quốc kháng chiến. Ảnh: Góc quả ở phương diện trước tòa nhà ghi năm khởi tiến công – 1918.Trong thì kì nào, tòa nhà đặt tráo gã vách Bắc Bộ che – có vai trò như đơn tổng hành dinh trước hết thứ nác Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ảnh: Năm khánh vách tòa nhà là năm 1919, đặt ghi nhớ ở góc nếu.Mở đầu Toàn quốc kháng chiến, ngày 20/12/1946 tại đây đã nổ ra đơn mẻ công giữa đơn bừa nhóm Vệ quốc đoàn bảo vệ Bắc cỗ che và bầy Pháp có xe tăng hỗ trợ.Đây là mẻ công khốc liệt nhất và kéo dài nhất trong suốt những ngày đầu thứ chiến tranh Đông Dương. Sau 6 đợt tiến tiến công bị ập lui, xót thương vong 122 bộ đội lê dương, thiệt hại 4 xe tăng và thiết giáp, 3 xe tải, bầy Pháp đã xâm chiếm đặt tòa nhà. Số bầy sĩ Vệ quốc đoàn tử mẻ là 45 người. Trận Bắc Bộ che đã tang vách đơn mẻ công điển hình thứ ý thức “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” thứ bầy và dân Hà Nội trong suốt những ngày đầu kháng chiến. Ảnh: Vết đạn trường đoản cú cá chiến năm 1946 đã đang lưu lại trên dãy rào Bắc Bộ che.Sau khi phóng thích Thủ đô (10/10/1954), Bắc Bộ che đặt sửa chữa lại và tang vách Nhà khách khứa Chính che. Ảnh: Cầu ăn gỗ trong suốt tòa nhà.Ngày nay, tòa nhà là chỗ tiếp đón những đoàn khách khứa quan yếu tới trường đoản cú cạc nhà nác trên thế giới. Ảnh: Một cầu tiêu trong suốt Bắc Bộ che.Cổng sau Bắc Bộ che.Trên chừng thượng tòa nhà.Ngói lợp chèo Bắc Bộ che.Cổng Bắc Bộ che coi trường đoản cú chừng thượng.

Kham pha di tich dac biet gan lien voi Ngay Toan quoc khang chien

Tọa nhạc tại căn số 12 phường phố Ngô Quyền, tòa nhà Bắc Bộ che là đơn di tích lịch sử quan yếu thứ thủ đô Hà Nội, đặc biệt chỗ đây lắp liền với sự kiện Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946).
Kham pha di tich dac biet gan lien voi Ngay Toan quoc khang chien-Hinh-2

Tòa nhà nào đặt xây dựng ra năm 1918-1919 đặt tiến công Phủ thống bừa Bắc Kỳ – cơ quan đầu não thứ chính quyền thực dân Pháp tại xứ Bắc Việt Nam. Ảnh: Mặt trước tòa nhà.
Kham pha di tich dac biet gan lien voi Ngay Toan quoc khang chien-Hinh-3

Công đệ trình là bừa diện điển hình cho kiến trúc tân cổ điển thì Pháp chọc với bố cục cạc phương diện đăng đối, phương diện đứng với dãy trói buộc cổ điển khỏe khoắn với những chi tiết Baroque, Phục hưng. Ảnh: Mặt đằng tòa nhà.
Kham pha di tich dac biet gan lien voi Ngay Toan quoc khang chien-Hinh-4

Sau khi Nhật bạo động Pháp ngày 9/3/1945, tòa nhà đặt tráo vách Phủ khâm sai Bắc Kỳ do chính che Trần Trọng Kim kiểm soát. Ảnh: Mặt sau tòa nhà.
Kham pha di tich dac biet gan lien voi Ngay Toan quoc khang chien-Hinh-5

Trong Cách căn số tháng Tám, ngày tổng khởi nghĩa ở Hà Nội (19/8/1945), lực lượng Việt Minh với dân chúng Hà Nội đã tiến tiến công và xâm chiếm giữ tòa nhà nào. Ảnh: Chiếc cổng có vòm kiếng trước trước tòa nhà, đơn hình hình thân chọc lắp với cá biểu tình ngày 19/8/1945.
Kham pha di tich dac biet gan lien voi Ngay Toan quoc khang chien-Hinh-6

Sau Cách căn số, Chủ ngoẻo Hồ Chí Minh và Chính che trợ thì Việt Nam Dân chủ Cộng hòa bay tiến công việc tại đây cho tới ngày toàn quốc kháng chiến. Ảnh: Góc quả ở phương diện trước tòa nhà ghi năm khởi tiến công – 1918.
Kham pha di tich dac biet gan lien voi Ngay Toan quoc khang chien-Hinh-7

Trong thì kì nào, tòa nhà đặt tráo gã vách Bắc Bộ che – có vai trò như đơn tổng hành dinh trước hết thứ nác Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ảnh: Năm khánh vách tòa nhà là năm 1919, đặt ghi nhớ ở góc nếu.
Kham pha di tich dac biet gan lien voi Ngay Toan quoc khang chien-Hinh-8

Mở đầu Toàn quốc kháng chiến, ngày 20/12/1946 tại đây đã nổ ra đơn mẻ công giữa đơn bừa nhóm Vệ quốc đoàn bảo vệ Bắc cỗ che và bầy Pháp có xe tăng hỗ trợ.
Kham pha di tich dac biet gan lien voi Ngay Toan quoc khang chien-Hinh-9

Đây là mẻ công khốc liệt nhất và kéo dài nhất trong suốt những ngày đầu thứ chiến tranh Đông Dương. Sau 6 đợt tiến tiến công bị ập lui, xót thương vong 122 bộ đội lê dương, thiệt hại 4 xe tăng và thiết giáp, 3 xe tải, bầy Pháp đã xâm chiếm đặt tòa nhà. Số bầy sĩ Vệ quốc đoàn tử mẻ là 45 người.
Kham pha di tich dac biet gan lien voi Ngay Toan quoc khang chien-Hinh-10

Trận Bắc Bộ che đã tang vách đơn mẻ công điển hình thứ ý thức “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” thứ bầy và dân Hà Nội trong suốt những ngày đầu kháng chiến. Ảnh: Vết đạn trường đoản cú cá chiến năm 1946 đã đang lưu lại trên dãy rào Bắc Bộ che.
Kham pha di tich dac biet gan lien voi Ngay Toan quoc khang chien-Hinh-11

Sau khi phóng thích Thủ đô (10/10/1954), Bắc Bộ che đặt sửa chữa lại và tang vách Nhà khách khứa Chính che. Ảnh: Cầu ăn gỗ trong suốt tòa nhà.
Kham pha di tich dac biet gan lien voi Ngay Toan quoc khang chien-Hinh-12

Ngày nay, tòa nhà là chỗ tiếp đón những đoàn khách khứa quan yếu tới trường đoản cú cạc nhà nác trên thế giới. Ảnh: Một cầu tiêu trong suốt Bắc Bộ che.
Kham pha di tich dac biet gan lien voi Ngay Toan quoc khang chien-Hinh-13

Cổng sau Bắc Bộ che.
Kham pha di tich dac biet gan lien voi Ngay Toan quoc khang chien-Hinh-14

Trên chừng thượng tòa nhà.
Kham pha di tich dac biet gan lien voi Ngay Toan quoc khang chien-Hinh-15

Ngói lợp chèo Bắc Bộ che.
Kham pha di tich dac biet gan lien voi Ngay Toan quoc khang chien-Hinh-16

Cổng Bắc Bộ che coi trường đoản cú chừng thượng.