Có nên chọn Đông chí để kết duyên vợ chồng?

0
343

Theo thông báo đăng trên trang số mệnh Xingzuo360 (Trung Quốc), Đông chấy là đơn trong suốt 24 máu trong suốt đơn năm, Đông chấy sẽ qua đơn giai đoạn mới. Rất giàu người đền có tư tưởng Đông chấy hay qua Đông chấy sẽ tâm tính chuyện hôn phối. Vậy Đông chấy năm nay có bởi vậy hôn phối? Nguồn ảnh: Xingzuo360.Năm 2016, thời kì Đông chấy là 21/12 dương lịch và là 23/11/âm lịch. Nguồn ảnh: Xingzuo360.Theo lịch vạn sự, Đông chấy (điểm giữa Đông) 2016 bởi vậy: Cưới xin, nộp giỏi, lì xì, cúng tế, xây dựng, khởi hành, cầu giỏi, trừng phạt bệnh, áp giải tà, khai quang quẻ. Kỵ: Nhập trạch, cân ăn hương, kê giường, cầu phước, chôn cất. Nguồn ảnh: Xingzuo360.Vì cầm Đông chấy 2016 là ngày hợp hôn phối. Nhưng nếu muốn lựa đơn ngày hoàng đạo đặt tổ chức hôn lễ cần nếu tập hợp giàu nguyên tố. Nguồn ảnh: Xingzuo360.Nếu có thể bởi vậy lựa ra năm nhuận, tháng nhuận, nếu lựa ngày cưới ra tháng nhuận sẽ là điềm may mắn. Tất nhiên năm 2016 chẳng nếu năm nhuận chẳng có tháng nhuận cũng chẳng sao. Nguồn ảnh: Xingzuo360.Cần nếu lánh tháng 3, tháng 7, tháng 9 âm lịch vì những tháng nào sẽ gặp “Thanh minh”, “Vu Lan” và ” Trùng đánh” theo dân gian đây là “quỷ máu” chẳng có nướu cho hỉ sự. Nguồn ảnh: Xingzuo360.Cần nếu lánh những ngày tam dựa áp và dương đánh kỵ. Tương lan truyền Nguyệt Lão chẳng đồng ý cho Tam dựa dây tơ hồng khiến nường chẳng thể xuất giá. Nguồn ảnh: Xingzuo360.Tam dựa đương đối xử đầu cùng Nguyệt Lão chăm phá hỉ sự cụm từ dã man người. Nguồn ảnh: Xingzuo360.Vì cầm những ngày màn 3, màn 7, ngày 13, 18, 22, 27 âm lịch trong suốt tháng đều chẳng thể cưới xin. Nguồn ảnh: Xingzuo360.Ngày cưới cần nếu lựa theo ăn từ cụm từ cô dâu. Cần nếu lánh lựa ngày trùng lặp cùng ngày sinh cụm từ ba má. Nguồn ảnh: Xingzuo360. (Bài viết lách chỉ đem thuộc tâm tính tham khảo, cung gấp nội dung đem tâm tính trắc nghiệm vui cho độc giả).

Co nen chon Dong chi de ket duyen vo chong?

Theo thông báo đăng trên trang số mệnh Xingzuo360 (Trung Quốc), Đông chấy là đơn trong suốt 24 máu trong suốt đơn năm, Đông chấy sẽ qua đơn giai đoạn mới. Rất giàu người đền có tư tưởng Đông chấy hay qua Đông chấy sẽ tâm tính chuyện hôn phối. Vậy Đông chấy năm nay có bởi vậy hôn phối? Nguồn ảnh: Xingzuo360.
Co nen chon Dong chi de ket duyen vo chong?-Hinh-2

Năm 2016, thời kì Đông chấy là 21/12 dương lịch và là 23/11/âm lịch. Nguồn ảnh: Xingzuo360.
Co nen chon Dong chi de ket duyen vo chong?-Hinh-3

Theo lịch vạn sự, Đông chấy (điểm giữa Đông) 2016 bởi vậy: Cưới xin, nộp giỏi, lì xì, cúng tế, xây dựng, khởi hành, cầu giỏi, trừng phạt bệnh, áp giải tà, khai quang quẻ. Kỵ: Nhập trạch, cân ăn hương, kê giường, cầu phước, chôn cất. Nguồn ảnh: Xingzuo360.
Co nen chon Dong chi de ket duyen vo chong?-Hinh-4

Vì cầm Đông chấy 2016 là ngày hợp hôn phối. Nhưng nếu muốn lựa đơn ngày hoàng đạo đặt tổ chức hôn lễ cần nếu tập hợp giàu nguyên tố. Nguồn ảnh: Xingzuo360.
Co nen chon Dong chi de ket duyen vo chong?-Hinh-5

Nếu có thể bởi vậy lựa ra năm nhuận, tháng nhuận, nếu lựa ngày cưới ra tháng nhuận sẽ là điềm may mắn. Tất nhiên năm 2016 chẳng nếu năm nhuận chẳng có tháng nhuận cũng chẳng sao. Nguồn ảnh: Xingzuo360.
Co nen chon Dong chi de ket duyen vo chong?-Hinh-6

Cần nếu lánh tháng 3, tháng 7, tháng 9 âm lịch vì những tháng nào sẽ gặp “Thanh minh”, “Vu Lan” và ” Trùng đánh” theo dân gian đây là “quỷ máu” chẳng có nướu cho hỉ sự. Nguồn ảnh: Xingzuo360.
Co nen chon Dong chi de ket duyen vo chong?-Hinh-7

Cần nếu lánh những ngày tam dựa áp và dương đánh kỵ. Tương lan truyền Nguyệt Lão chẳng đồng ý cho Tam dựa dây tơ hồng khiến nường chẳng thể xuất giá. Nguồn ảnh: Xingzuo360.
Co nen chon Dong chi de ket duyen vo chong?-Hinh-8

Tam dựa đương đối xử đầu cùng Nguyệt Lão chăm phá hỉ sự cụm từ dã man người. Nguồn ảnh: Xingzuo360.
Co nen chon Dong chi de ket duyen vo chong?-Hinh-9

Vì cầm những ngày màn 3, màn 7, ngày 13, 18, 22, 27 âm lịch trong suốt tháng đều chẳng thể cưới xin. Nguồn ảnh: Xingzuo360.
Co nen chon Dong chi de ket duyen vo chong?-Hinh-10

Ngày cưới cần nếu lựa theo ăn từ cụm từ cô dâu. Cần nếu lánh lựa ngày trùng lặp cùng ngày sinh cụm từ ba má. Nguồn ảnh: Xingzuo360. (Bài viết lách chỉ đem thuộc tâm tính tham khảo, cung gấp nội dung đem tâm tính trắc nghiệm vui cho độc giả).