Chứng nhân cuộc Toàn quốc kháng chiến ở Huế

0
408

Được khánh vách năm 1889, cầu Trường Tiền chẳng chỉ là lượng cầu huyết tráin mà đương là tượng trưng lịch sử cụm từ Huế. Cây cầu nào là chỗ hở diễn ra giàu sự kiện to trong suốt cá Toàn quốc kháng chiến ở Huế năm 1946-1947.Trước khi Toàn quốc kháng chiến bùng nổ, tại bổ tư cầu Trường Tiền có trạm canh chung ở hai đằng lối, từ rệ ta ở đằng trái, bầy Pháp ở đằng nếu. Sau khi dã tâm quay lại tranh nác ta bại lộ rõ, bầy Pháp tại đây hở khiêu khích, văng đơn công an ta bị thương. Dù cầm, cạc nhóm viên cụm từ ta đã kềm chế, chẳng lâm ra tròng cụm từ sáo.Nhưng ta nhân dịp sang nhượng, bầy Pháp càng lạm tới, và điều gì tới hở nếu tới. Đúng 2h30 sáng ngày 20/12/1946, tiếng súng cụm từ Toàn quốc kháng chiến hở nổ ra ở Huế.Ngay sau khi lệnh tranh đấu đặt công bố, đơn trái thủy lôi nhẹ 500 kg hở đặt bầy ta kích nổ ở đầu bên Bắc cầu Trường Tiền. Đầu cầu nào đâm sụp hở khiến bầy Pháp chẳng thể dời bầy như ý muốn.Trong những ngày tiếp theo, khu vực xung loanh quanh cầu Trường Tiền là chỗ diễn ra những cá đụng độ ác liệt giữa bầy ta và bầy Pháp. Từ gầm cầu Trường Tiền, ra lừng sáng ngày 22/12, nhóm quyết tử bầy cụm từ người Nhật ủng hộ Việt Minh hở xuất kích công ra khách sạn Morin, chỗ đồn trú cụm từ bầy Pháp ở đầu cầu bên Nam.Cuộc Toàn quốc kháng chiến hở kéo dài suốt 50 đêm ngày ở Huế. Quân ta hở truy kích, phong toả bầy Pháp tại cạc vị trí trung tâm trong suốt đô thị cho tới ngày 6/2/1947, khi tướng mạo Bourgound điều 3.000 bầy Pháp có pháo binh yểm hộ công tranh Huế.Trước tình hình vách, cạc nhóm viên ở Huế Quân co lên chiến khu và cùng cùng hết nác bước ra cá kháng chiến dài kỳ và sau cận 30 năm sau hở chiếm chiến thắng toàn vẹn đặt Tổ quốc trở về đơn mai như ngày bữa nay.

Chung nhan cuoc Toan quoc khang chien o Hue

Được khánh vách năm 1889, cầu Trường Tiền chẳng chỉ là lượng cầu huyết tráin mà đương là tượng trưng lịch sử cụm từ Huế. Cây cầu nào là chỗ hở diễn ra giàu sự kiện to trong suốt cá Toàn quốc kháng chiến ở Huế năm 1946-1947.
Chung nhan cuoc Toan quoc khang chien o Hue-Hinh-2

Trước khi Toàn quốc kháng chiến bùng nổ, tại bổ tư cầu Trường Tiền có trạm canh chung ở hai đằng lối, từ rệ ta ở đằng trái, bầy Pháp ở đằng nếu. Sau khi dã tâm quay lại tranh nác ta bại lộ rõ, bầy Pháp tại đây hở khiêu khích, văng đơn công an ta bị thương. Dù cầm, cạc nhóm viên cụm từ ta đã kềm chế, chẳng lâm ra tròng cụm từ sáo.
Chung nhan cuoc Toan quoc khang chien o Hue-Hinh-3

Nhưng ta nhân dịp sang nhượng, bầy Pháp càng lạm tới, và điều gì tới hở nếu tới. Đúng 2h30 sáng ngày 20/12/1946, tiếng súng cụm từ Toàn quốc kháng chiến hở nổ ra ở Huế.
Chung nhan cuoc Toan quoc khang chien o Hue-Hinh-4

Ngay sau khi lệnh tranh đấu đặt công bố, đơn trái thủy lôi nhẹ 500 kg hở đặt bầy ta kích nổ ở đầu bên Bắc cầu Trường Tiền. Đầu cầu nào đâm sụp hở khiến bầy Pháp chẳng thể dời bầy như ý muốn.
Chung nhan cuoc Toan quoc khang chien o Hue-Hinh-5

Trong những ngày tiếp theo, khu vực xung loanh quanh cầu Trường Tiền là chỗ diễn ra những cá đụng độ ác liệt giữa bầy ta và bầy Pháp. Từ gầm cầu Trường Tiền, ra lừng sáng ngày 22/12, nhóm quyết tử bầy cụm từ người Nhật ủng hộ Việt Minh hở xuất kích công ra khách sạn Morin, chỗ đồn trú cụm từ bầy Pháp ở đầu cầu bên Nam.
Chung nhan cuoc Toan quoc khang chien o Hue-Hinh-6

Cuộc Toàn quốc kháng chiến hở kéo dài suốt 50 đêm ngày ở Huế. Quân ta hở truy kích, phong toả bầy Pháp tại cạc vị trí trung tâm trong suốt đô thị cho tới ngày 6/2/1947, khi tướng mạo Bourgound điều 3.000 bầy Pháp có pháo binh yểm hộ công tranh Huế.
Chung nhan cuoc Toan quoc khang chien o Hue-Hinh-7

Trước tình hình vách, cạc nhóm viên ở Huế Quân co lên chiến khu và cùng cùng hết nác bước ra cá kháng chiến dài kỳ và sau cận 30 năm sau hở chiếm chiến thắng toàn vẹn đặt Tổ quốc trở về đơn mai như ngày bữa nay.