Chọn năm mua nhà và hướng phù hợp, phát tài phát lộc cho 12 con giáp

0
358

1. Người tuổi Tý

Năm phù hợp mua nhà: Nên chọn những năm Sửu, Thìn, Thân. Kị những năm Ngọ và Mùi.

Chon nam mua nha va huong phu hop, phat tai phat loc cho 12 con giap

Hướng nhà phù hiệp lực: Đông Bắc (thiên về Bắc), Tây Nam (thiên về Tây), Đông Nam (thiên về Đông). Hướng kị: chính Nam, Tây Nam (thiên về Nam).

2. Người tuổi Sửu

Năm phù hợp mua nhà: Nên chọn mua nhà vào những năm Tý, Tị và Dậu. Kị những năm Mùi, Tuất.

Hướng nhà phù hiệp lực: Chính Bắc, Đông Nam (thiên về Nam), chính Tây. Hướng kị: Tây Nam (thiên về Nam), Tây bắc (thiên về Tây).

3. Người tuổi Dần

Năm phù hợp mua nhà: Nên chọn vào những năm Ngọ, Tuất, Hợi. Năm kị: Thân, Tị.

Chon nam mua nha va huong phu hop, phat tai phat loc cho 12 con giap

Hướng nhà phù hiệp lực: Nên chọn hướng nhà Tây Bắc (thiên về Bắc), chính Nam, Tây Bắc (thiên về Tây). Hướng kị: Tây Nam (thiên về Tây), Đông Nam (thiên về Nam).

4. Người tuổi Mão

Năm phù hợp mua nhà: Nên chọn các năm Mùi, Tuất, Hợi, giảm thiểu những năm Dậu, Thìn.

Hướng nhà phù hiệp lực: Nên chọn các hướng Tây Bắc (thiên về Tây), Tây Bắc (thiên về Bắc), Tây Nam (thiên về nam), giảm thiểu những hướng chính Tây, Đông Nam (thiên về Đông).

5. Người tuổi Thìn

Năm phù hợp mua nhà: Nên chọn các năm Tý, Thân, Dậu, giảm thiểu các năm Mão, Tuất.

Chon nam mua nha va huong phu hop, phat tai phat loc cho 12 con giap

Hướng nhà phù hiệp lực: Nên chọn hướng chính Tây, Tây Nam (thiên về Tây), chính Bắc. Kị các hướng Tây Bắc (thiên về Tây), chính Đông.

6. Người tuổi Tị

Năm phù hợp mua nhà: Nên chọn mua nhà vào các năm Sửu, Thân, Dậu. Năm kị: Dần, Hợi.

Hướng nhà phù hiệp lực: Nên chọn mua hướng nhà Tây Nam (thiên về Tây), chính Tây, Đông Bắc (thiên về Bắc). Hướng kị: Tây Bắc (thiên về Bắc), Đông Bắc (thiên về Đông).

7. Người tuổi Ngọ

Năm phù hợp mua nhà: Nên chọn mua nhà vào các năm Dần, Mùi, Tuất. Kị các năm Tý, Sửu.

Chon nam mua nha va huong phu hop, phat tai phat loc cho 12 con giap

Hướng nhà phù hiệp lực: Chọn hướng Tây Nam (thiên về Nam), Đông Bắc (thiên về Đông), Tây Bắc (thiên về Tây). Các hướng kị chính Bắc, Đông Bắc (thiên về Bắc).

8. Người tuổi Mùi

Năm phù hợp mua nhà: Nên chọn năm Mão, Ngọ, Hợi, giảm thiểu các năm Sửu và Tý.

Hướng nhà phù hiệp lực: Nên chọn hướng chính Nam, Tây Bắc (thiên về Bắc), chính Đông. Hướng kị bao gồm Đông Bắc (thiên về Bắc), chính Bắc.

9. Người tuổi Thân

Năm phù hợp mua nhà: Nên chọn mua nhà vào các năm Tý, Thìn, Tị, giảm thiểu mua vào năm Dần, Hợi.

Chon nam mua nha va huong phu hop, phat tai phat loc cho 12 con giap

Hướng nhà phù hiệp lực: Nên chọn hướng Đông Nam (thiên về Nam), chính Bắc, Đông Nam (thiên về Đông).

10. Người tuổi Dậu

Năm phù hợp mua nhà: Nên chọn mua nhà vào các năm Tị, Sửu, Thìn. Năm kị: Mão, Tuất.

Hướng nhà phù hiệp lực: Nên chọn hướng Đông Nam (thiên về Đông), Đông Nam (thiên về Nam), Đông Bắc (thiên về Bắc). Hướng kị: chính Đông, Tây Bắc (thiên về Tây)

11. Người tuổi Tuất

Chon nam mua nha va huong phu hop, phat tai phat loc cho 12 con giap

Năm phù hợp mua nhà: Nên chọn năm Dần, Ngọ, Mão, nên giảm thiểu các năm Thìn, Sửu.

Hướng nhà phù hiệp lực: Nên chọn hướng chính Đông, Đông Bắc (thiên về Đông), chính Nam. Hướng kị: Đông Nam (thiên về Đông), Đông Bắc (thiên về Bắc).

12. Người tuổi Hợi

Năm phù hợp mua nhà hợp tuổi: Nên mua nhà vào các năm Mão, Mùi, Dần, giảm thiểu các năm Tị, Thân.

Hướng nhà phù hiệp lực: Nên chọn hướng Đông Bắc (thiên về Đông), chính Đông, Tây Nam (thiên về Nam), giảm thiểu các hướng Đông Nam (thiên về Nam), Tây Nam (thiên về Tây).

Nội dung bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Theo Giadinhvietnam