Cầu Trường Tiền – chứng nhân cuộc Toàn quốc kháng chiến ở Huế

0
445

Được khánh vách năm 1889, cầu Trường Tiền chẳng chỉ là lượng cầu mạch máu mà đương là tượng trưng lịch sử thứ Huế. Cây cầu nào là chỗ hở diễn ra giàu sự kiện to trong suốt cược Toàn quốc kháng chiến ở Huế năm 1946-1947.Trước khi Toàn quốc kháng chiến bùng nổ, tại bổ tư cầu Trường Tiền có trạm canh chung ở hai đằng lối, từ rệ ta ở đằng trái, bầy Pháp ở đằng nếu. Sau khi dã tâm quay lại choán nác ta bại lộ rõ, bầy Pháp tại đây hở khiêu khích, văng đơn công an ta bị thương. Dù cầm, cạc nhóm viên thứ ta đã kìm nén, chẳng lâm ra cạm thứ sáo.Nhưng ta nhân dịp sang nhượng, bầy Pháp càng lạm tới, và điều gì tới hở nếu tới. Đúng 2h30 sáng ngày 20/12/1946, tiếng súng thứ Toàn quốc kháng chiến hở nổ ra ở Huế.Ngay sau khi lệnh chống chọi đặt công bố, đơn trái thủy lôi nhẹ 500 kg hở đặt bầy ta kích nổ ở đầu bên Bắc cầu Trường Tiền. Đầu cầu nào đâm thụp hở khiến bầy Pháp chẳng thể dời bầy như ý muốn.Trong những ngày tiếp theo, khu vực xung loanh quanh cầu Trường Tiền là chỗ diễn ra những cược đụng độ ác liệt giữa bầy ta và bầy Pháp. Từ gầm cầu Trường Tiền, ra lừng sáng ngày 22/12, nhóm quyết tử bầy thứ người Nhật ủng hộ Việt Minh hở xuất kích công ra khách sạn Morin, chỗ đồn trú thứ bầy Pháp ở đầu cầu bên Nam.Cuộc Toàn quốc kháng chiến hở kéo dài suốt 50 đêm ngày ở Huế. Quân ta hở truy kích, bủa vây bầy Pháp tại cạc vị trí trọng tâm trong suốt đô thị cho tới ngày 6/2/1947, khi tướng mạo Bourgound điều 3.000 bầy Pháp có pháo binh yểm hộ công choán Huế.Trước tình hình vách, cạc nhóm viên ở Huế Quân co lên chiến khu và cùng cùng trưởng nác bước ra cược kháng chiến dài kỳ và sau cận 30 năm sau hở chiếm chiến thắng toàn vẹn đặt Tổ quốc trở về đơn mai như ngày bữa nay.

Cau Truong Tien - chung nhan cuoc Toan quoc khang chien o Hue

Được khánh vách năm 1889, cầu Trường Tiền chẳng chỉ là lượng cầu mạch máu mà đương là tượng trưng lịch sử thứ Huế. Cây cầu nào là chỗ hở diễn ra giàu sự kiện to trong suốt cược Toàn quốc kháng chiến ở Huế năm 1946-1947.
Cau Truong Tien - chung nhan cuoc Toan quoc khang chien o Hue-Hinh-2

Trước khi Toàn quốc kháng chiến bùng nổ, tại bổ tư cầu Trường Tiền có trạm canh chung ở hai đằng lối, từ rệ ta ở đằng trái, bầy Pháp ở đằng nếu. Sau khi dã tâm quay lại choán nác ta bại lộ rõ, bầy Pháp tại đây hở khiêu khích, văng đơn công an ta bị thương. Dù cầm, cạc nhóm viên thứ ta đã kìm nén, chẳng lâm ra cạm thứ sáo.
Cau Truong Tien - chung nhan cuoc Toan quoc khang chien o Hue-Hinh-3

Nhưng ta nhân dịp sang nhượng, bầy Pháp càng lạm tới, và điều gì tới hở nếu tới. Đúng 2h30 sáng ngày 20/12/1946, tiếng súng thứ Toàn quốc kháng chiến hở nổ ra ở Huế.
Cau Truong Tien - chung nhan cuoc Toan quoc khang chien o Hue-Hinh-4

Ngay sau khi lệnh chống chọi đặt công bố, đơn trái thủy lôi nhẹ 500 kg hở đặt bầy ta kích nổ ở đầu bên Bắc cầu Trường Tiền. Đầu cầu nào đâm thụp hở khiến bầy Pháp chẳng thể dời bầy như ý muốn.
Cau Truong Tien - chung nhan cuoc Toan quoc khang chien o Hue-Hinh-5

Trong những ngày tiếp theo, khu vực xung loanh quanh cầu Trường Tiền là chỗ diễn ra những cược đụng độ ác liệt giữa bầy ta và bầy Pháp. Từ gầm cầu Trường Tiền, ra lừng sáng ngày 22/12, nhóm quyết tử bầy thứ người Nhật ủng hộ Việt Minh hở xuất kích công ra khách sạn Morin, chỗ đồn trú thứ bầy Pháp ở đầu cầu bên Nam.
Cau Truong Tien - chung nhan cuoc Toan quoc khang chien o Hue-Hinh-6

Cuộc Toàn quốc kháng chiến hở kéo dài suốt 50 đêm ngày ở Huế. Quân ta hở truy kích, bủa vây bầy Pháp tại cạc vị trí trọng tâm trong suốt đô thị cho tới ngày 6/2/1947, khi tướng mạo Bourgound điều 3.000 bầy Pháp có pháo binh yểm hộ công choán Huế.
Cau Truong Tien - chung nhan cuoc Toan quoc khang chien o Hue-Hinh-7

Trước tình hình vách, cạc nhóm viên ở Huế Quân co lên chiến khu và cùng cùng trưởng nác bước ra cược kháng chiến dài kỳ và sau cận 30 năm sau hở chiếm chiến thắng toàn vẹn đặt Tổ quốc trở về đơn mai như ngày bữa nay.