Bài trí nhà cửa thế này, vợ chồng chắc chắn “tan đàn xẻ nghé”

0
368

Theo thông báo đăng trên trang khoẻ Sina (Trung Quốc), vợ chất muốn hòa thuận, hạnh phúc khăng khăng nếu lánh để những cấm kỵ phong thủy sau đây. Nguồn ảnh: Sina. Thứ nhất: Cần nếu lánh bố cục “Lửa cắn thiên môn”. Theo “kinh dịch”, khí dài có 8 hướng Càn, Khôn, Chấn, Ly, Khảm, Cấn, Đoái, Tốn. Nguồn ảnh: Sina. Trong gia đình đa số nam giới là người làm chủ. Nam giới chính là quẻ Càn tương ứng với hướng đại diện là Tây Bắc. Nguồn ảnh: Sina. Vì cầm vị trí bếp chẳng để thiết kế ở hướng Tây Bắc nếu chẳng sẽ ảnh vách nên chi cầm “Lửa cháy thiên môn”, mỏ ác sẽ thiêu cắn sự nghiệp, giỏi vận, hôn nhân cụm từ nam chủ nhân. Nguồn ảnh: Sina. Thứ hai: Vị trí buồng ngủ cụm từ danh thiếp vách viên trong suốt gia đình. Một gia đình đương đại đa số có 3-4 người. Bố bầm ở chung buồng nên chi danh thiếp buồng cụm từ danh thiếp vách viên còn lại đền để phân chia rõ ràng. Nguồn ảnh: Sina. Phòng cụm từ trẻ bé nên chi lựa hướng Đông vì đây là hướng bình diện trời đất ơi nhú, đại diện cho hướng khí và nhựa sống sẽ để cho sức khỏe và sự phát triển tính danh thiếph cụm từ trẻ. Nguồn ảnh: Sina. Nếu buồng ngủ cụm từ trẻ nít là vị trí quẻ Càn mỏ ác ở hướng Tây Bắc, trong suốt khi buồng cha bầm ở vị trí quẻ Khảm mỏ ác hướng Bắc sẽ vô với bất lơi. Nguồn ảnh: Sina. Tình cảm vợ chất bàng quan, khó chừng để ngôn ngữ chung. Trẻ bé đền có những thất đền bay tính danh thiếph. Cha bầm con cái đền bất hòa khó nuôi bụngy. Nguồn ảnh: Sina. Thứ ba: Cấm kỵ gương soi liền giường ngủ. Phòng ngủ là chẳng gian ngơi nghỉ và là chốn riêng tây vợ chất. Cho nên chi gương trong suốt buồng ngủ chẳng để để cầm đối diện với giường ngủ rất dễ khiến vợ hay chất có người cầm bụng tráo bụng. Nguồn ảnh: Sina. Nếu tình trạng nào kéo dài đơn ngày nào đó sẽ xuất hiện kẻ của 3 nêm chân ra cá sống hôn nhân cụm từ bạn và tình cảm vợ chất sẽ có nguy cơ sứt mẻ. Nguồn ảnh: Sina. (Bài viết lách chỉ đem thuộc tính tham khảo, cung gấp nội dung khoa học phong thủy cho độc giả).

Bai tri nha cua the nay, vo chong chac chan

Theo thông báo đăng trên trang khoẻ Sina (Trung Quốc), vợ chất muốn hòa thuận, hạnh phúc khăng khăng nếu lánh để những cấm kỵ phong thủy sau đây. Nguồn ảnh: Sina.
Bai tri nha cua the nay, vo chong chac chan

Thứ nhất: Cần nếu lánh bố cục “Lửa cắn thiên môn”. Theo “kinh dịch”, khí dài có 8 hướng Càn, Khôn, Chấn, Ly, Khảm, Cấn, Đoái, Tốn. Nguồn ảnh: Sina.
Bai tri nha cua the nay, vo chong chac chan

Trong gia đình đa số nam giới là người làm chủ. Nam giới chính là quẻ Càn tương ứng với hướng đại diện là Tây Bắc. Nguồn ảnh: Sina.
Bai tri nha cua the nay, vo chong chac chan

Vì cầm vị trí bếp chẳng để thiết kế ở hướng Tây Bắc nếu chẳng sẽ ảnh vách nên chi cầm “Lửa cháy thiên môn”, mỏ ác sẽ thiêu cắn sự nghiệp, giỏi vận, hôn nhân cụm từ nam chủ nhân. Nguồn ảnh: Sina.
Bai tri nha cua the nay, vo chong chac chan

Thứ hai: Vị trí buồng ngủ cụm từ danh thiếp vách viên trong suốt gia đình. Một gia đình đương đại đa số có 3-4 người. Bố bầm ở chung buồng nên chi danh thiếp buồng cụm từ danh thiếp vách viên còn lại đền để phân chia rõ ràng. Nguồn ảnh: Sina.
Bai tri nha cua the nay, vo chong chac chan

Phòng cụm từ trẻ bé nên chi lựa hướng Đông vì đây là hướng bình diện trời đất ơi nhú, đại diện cho hướng khí và nhựa sống sẽ để cho sức khỏe và sự phát triển tính danh thiếph cụm từ trẻ. Nguồn ảnh: Sina.
Bai tri nha cua the nay, vo chong chac chan

Nếu buồng ngủ cụm từ trẻ nít là vị trí quẻ Càn mỏ ác ở hướng Tây Bắc, trong suốt khi buồng cha bầm ở vị trí quẻ Khảm mỏ ác hướng Bắc sẽ vô với bất lơi. Nguồn ảnh: Sina.
Bai tri nha cua the nay, vo chong chac chan

Tình cảm vợ chất bàng quan, khó chừng để ngôn ngữ chung. Trẻ bé đền có những thất đền bay tính danh thiếph. Cha bầm con cái đền bất hòa khó nuôi bụngy. Nguồn ảnh: Sina.
Bai tri nha cua the nay, vo chong chac chan

Thứ ba: Cấm kỵ gương soi liền giường ngủ. Phòng ngủ là chẳng gian ngơi nghỉ và là chốn riêng tây vợ chất. Cho nên chi gương trong suốt buồng ngủ chẳng để để cầm đối diện với giường ngủ rất dễ khiến vợ hay chất có người cầm bụng tráo bụng. Nguồn ảnh: Sina.
Bai tri nha cua the nay, vo chong chac chan

Nếu tình trạng nào kéo dài đơn ngày nào đó sẽ xuất hiện kẻ của 3 nêm chân ra cá sống hôn nhân cụm từ bạn và tình cảm vợ chất sẽ có nguy cơ sứt mẻ. Nguồn ảnh: Sina. (Bài viết lách chỉ đem thuộc tính tham khảo, cung gấp nội dung khoa học phong thủy cho độc giả).