Ảnh: Trân Châu Cảng 1940 trước khi bị Nhật Bản tấn công

0
391

Vào ngày 7/12/1941, Nhật Bản tiến công bất thần cứ thứ Mỹ ở Trân Châu Cảng khiến xứ sở cờ hoa tổn thất to. Sau sự kiện nào, Mỹ chính thức dự Chiến chiếm thế giới 2. Trước khi nổ ra sự kiện hoảng hồn ở Trân Châu Cảng, nhiếp hình gia tập san LIFE hãy thực hành cỗ hình ghi lại tình hình ở chốn đây năm 1940.Lực cây Hải bầy Mỹ ở Trân Châu Cảng ngày 28/10/1940.Lính Mỹ rà danh thiếp tham số kỹ thuật và chuẩn bị chu đáo cho đơn chuyến bay ở Trân Châu Cảng ngày 28/10/1940.Trong buổi rhình rang, danh thiếp thủy thủ, sĩ quan trên tàu Indianapolis nhởi cờ domino.Chân dung đơn bộ đội hải bầy Mỹ ở Trân Châu Cảng năm 1940.Những nữ y tá công việc trên danh thiếp tàu hải bầy nhởi thể thao, thêu, may vá trong suốt thời kì rhình.Hàng xê ri tàu chiến thứ Hải bầy Mỹ neo đỗ tại Trân Châu Cảng năm 1940.Nhóm thủy thủ Mỹ hích khi chụp hình và nói chuyện cùng đơn cô gái Hawaii ở bãi biển Waikiki.Nhiếp hình gia tập san LIFE hãy chụp giàu bắt hình ghi nhận cá sống thế hệ đền thứ danh thiếp thủy thủ, sĩ quan chọc Hải bầy Mỹ.Một thủy thủ hướng chừng mắt bay bên xa khi công việc tại cù lao Maui, Hawaii năm 1940. Phía xa là danh thiếp tàu bằng dương và tàu khu trục thứ Mỹ còn công nhiệm mùa.

Anh: Tran Chau Cang 1940 truoc khi bi Nhat Ban tan cong

Vào ngày 7/12/1941, Nhật Bản tiến công bất thần cứ thứ Mỹ ở Trân Châu Cảng khiến xứ sở cờ hoa tổn thất to. Sau sự kiện nào, Mỹ chính thức dự Chiến chiếm thế giới 2. Trước khi nổ ra sự kiện hoảng hồn ở Trân Châu Cảng, nhiếp hình gia tập san LIFE hãy thực hành cỗ hình ghi lại tình hình ở chốn đây năm 1940.
Anh: Tran Chau Cang 1940 truoc khi bi Nhat Ban tan cong-Hinh-2

Lực cây Hải bầy Mỹ ở Trân Châu Cảng ngày 28/10/1940.
Anh: Tran Chau Cang 1940 truoc khi bi Nhat Ban tan cong-Hinh-3

Lính Mỹ rà danh thiếp tham số kỹ thuật và chuẩn bị chu đáo cho đơn chuyến bay ở Trân Châu Cảng ngày 28/10/1940.
Anh: Tran Chau Cang 1940 truoc khi bi Nhat Ban tan cong-Hinh-4

Trong buổi rhình rang, danh thiếp thủy thủ, sĩ quan trên tàu Indianapolis nhởi cờ domino.
Anh: Tran Chau Cang 1940 truoc khi bi Nhat Ban tan cong-Hinh-5

Chân dung đơn bộ đội hải bầy Mỹ ở Trân Châu Cảng năm 1940.
Anh: Tran Chau Cang 1940 truoc khi bi Nhat Ban tan cong-Hinh-6

Những nữ y tá công việc trên danh thiếp tàu hải bầy nhởi thể thao, thêu, may vá trong suốt thời kì rhình.
Anh: Tran Chau Cang 1940 truoc khi bi Nhat Ban tan cong-Hinh-7

Hàng xê ri tàu chiến thứ Hải bầy Mỹ neo đỗ tại Trân Châu Cảng năm 1940.
Anh: Tran Chau Cang 1940 truoc khi bi Nhat Ban tan cong-Hinh-8

Nhóm thủy thủ Mỹ hích khi chụp hình và nói chuyện cùng đơn cô gái Hawaii ở bãi biển Waikiki.
Anh: Tran Chau Cang 1940 truoc khi bi Nhat Ban tan cong-Hinh-9

Nhiếp hình gia tập san LIFE hãy chụp giàu bắt hình ghi nhận cá sống thế hệ đền thứ danh thiếp thủy thủ, sĩ quan chọc Hải bầy Mỹ.
Anh: Tran Chau Cang 1940 truoc khi bi Nhat Ban tan cong-Hinh-10

Một thủy thủ hướng chừng mắt bay bên xa khi công việc tại cù lao Maui, Hawaii năm 1940. Phía xa là danh thiếp tàu bằng dương và tàu khu trục thứ Mỹ còn công nhiệm mùa.