Ảnh đẹp về bộ đội Cụ Hồ của phóng viên quốc tế (1)

0
493

Chân dung đơn đội viên dân binh tự rệ xứ Bắc trên thao trường, năm 1960. Ảnh: Getty.Dân bầy Phú Thọ diễn tập dải sông, 1960. Ảnh: Getty.Các đội viên Giải phóng chuyển di dưới hỏa lực bầy thù ở chiến trận xứ Nam, thập niên 1960. Ảnh: Getty.Những người du kích phía thi hài đơn chiếc máy bay Mỹ bị văng hò, thập niên 1960. Ảnh: Getty.Lực cây Giải phóng cấp co chuyển di tới vị trí đấu tranh, xứ Nam thập niên 1960. Ảnh: Getty.Pháo phòng không xứ Bắc khai hỏa, thập niên 1960. Ảnh: Getty.Những người bộ đội bầy nhân Cụ Hồ dải rừng Trường Sơn trong suốt đêm cùng ngọn đèn công tự vỏ bình phẩm nước hoa, 1964. Ảnh: Getty.Lực cây bộ binh trong suốt lỡi duyệt binh ở Hà Nội năm 1964. Ảnh: Getty.Du kích cạc dân tộc anh em Tây Nguyên luyện văng ná, 1965. Ảnh: Getty.Dân bầy Quảng Bình trên trận địa phòng không, sẵn sàng đối xử đầu cùngi máy bay Mỹ, 1965. Ảnh: Getty.Dân bầy tự rệ ngữ nhà máy thật phầm và bầy hộp thức giấc Nam Hà (gồm hai thức giấc Hà Nam và Nam Định hiện tại) túc trực chiến phía súng phòng không, tháng 9/1965. Ảnh: Getty.Các chiến sĩ du kích chuyển di tuần thuyền trên chiến trận Tây Nam Bộ năm 1966. Ảnh: Getty.Lễ xuất bầy ngữ đơn Tiểu đoàn Giải phóng ở chiến trận xứ Nam năm 1966. Ảnh: Getty.Các đội viên thao tác cùng trọng điểm điều khiển khí tài phòng không ngữ đơn đơn vị phòng không ở ngoại vách Hà Nội, 1966. Ảnh: Getty.

Anh dep ve bo doi Cu Ho cua phong vien quoc te (1)

Chân dung đơn đội viên dân binh tự rệ xứ Bắc trên thao trường, năm 1960. Ảnh: Getty.
Anh dep ve bo doi Cu Ho cua phong vien quoc te (1)-Hinh-2

Dân bầy Phú Thọ diễn tập dải sông, 1960. Ảnh: Getty.
Anh dep ve bo doi Cu Ho cua phong vien quoc te (1)-Hinh-3

Các đội viên Giải phóng chuyển di dưới hỏa lực bầy thù ở chiến trận xứ Nam, thập niên 1960. Ảnh: Getty.
Anh dep ve bo doi Cu Ho cua phong vien quoc te (1)-Hinh-4

Những người du kích phía thi hài đơn chiếc máy bay Mỹ bị văng hò, thập niên 1960. Ảnh: Getty.
Anh dep ve bo doi Cu Ho cua phong vien quoc te (1)-Hinh-5

Lực cây Giải phóng cấp co chuyển di tới vị trí đấu tranh, xứ Nam thập niên 1960. Ảnh: Getty.
Anh dep ve bo doi Cu Ho cua phong vien quoc te (1)-Hinh-6

Pháo phòng không xứ Bắc khai hỏa, thập niên 1960. Ảnh: Getty.
Anh dep ve bo doi Cu Ho cua phong vien quoc te (1)-Hinh-7

Những người bộ đội bầy nhân Cụ Hồ dải rừng Trường Sơn trong suốt đêm cùng ngọn đèn công tự vỏ bình phẩm nước hoa, 1964. Ảnh: Getty.
Anh dep ve bo doi Cu Ho cua phong vien quoc te (1)-Hinh-8

Lực cây bộ binh trong suốt lỡi duyệt binh ở Hà Nội năm 1964. Ảnh: Getty.
Anh dep ve bo doi Cu Ho cua phong vien quoc te (1)-Hinh-9

Du kích cạc dân tộc anh em Tây Nguyên luyện văng ná, 1965. Ảnh: Getty.
Anh dep ve bo doi Cu Ho cua phong vien quoc te (1)-Hinh-10

Dân bầy Quảng Bình trên trận địa phòng không, sẵn sàng đối xử đầu cùngi máy bay Mỹ, 1965. Ảnh: Getty.
Anh dep ve bo doi Cu Ho cua phong vien quoc te (1)-Hinh-11

Dân bầy tự rệ ngữ nhà máy thật phầm và bầy hộp thức giấc Nam Hà (gồm hai thức giấc Hà Nam và Nam Định hiện tại) túc trực chiến phía súng phòng không, tháng 9/1965. Ảnh: Getty.
Anh dep ve bo doi Cu Ho cua phong vien quoc te (1)-Hinh-12

Các chiến sĩ du kích chuyển di tuần thuyền trên chiến trận Tây Nam Bộ năm 1966. Ảnh: Getty.
Anh dep ve bo doi Cu Ho cua phong vien quoc te (1)-Hinh-13

Lễ xuất bầy ngữ đơn Tiểu đoàn Giải phóng ở chiến trận xứ Nam năm 1966. Ảnh: Getty.
Anh dep ve bo doi Cu Ho cua phong vien quoc te (1)-Hinh-14

Các đội viên thao tác cùng trọng điểm điều khiển khí tài phòng không ngữ đơn đơn vị phòng không ở ngoại vách Hà Nội, 1966. Ảnh: Getty.