Ai được hưởng chế độ BHXH một lần?

0
391

Theo đó, NLĐ đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH hoặc theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của luật này mà chưa đủ 15 năm đóng BHXH và không tiếp diễn tham dự BHXH tình nguyện; ra nước ngoài để định cư; người đang bị mắc 1 trong những bệnh nghiêm trọng đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang công đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế; trường hợp NLĐ quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của luật này khi giải ngũ, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu sẽ được trả tiền BHXH 1 lần.

Ai duoc huong che do BHXH mot lan?
Đối tượng được hưởng BHXH 1 lần. Nguồn: BHXH Việt Nam

Theo chỉ dẫn của bà Nguyễn Thị Thu, Phó Giám đốc BHXH TP.HCM, các trường hợp đủ tuổi (nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi) hưởng lương hưu, đủ 20 năm đóng BHXH đương nhiên hưởng chế độ lương hưu, không được hưởng BHXH 1 lần. Trường hợp chưa đủ tuổi nghỉ hưu mà đủ năm đóng BHXH thì tiếp diễn làm cho việc đến khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Ngoài ra, NLĐ muốn về hưu sớm thì có thể đánh giá có sức sống bị suy giảm năng lực cần lao 61% trở lên thì vẫn được hưởng lương hưu, bên cạnh đó nghỉ hưu sớm mỗi năm sẽ bị trừ 2% lương. Như vậy, NLĐ nghỉ hưu sớm năm tuổi thì tỉ lệ lương hưu tương ứng với số năm đóng BHXH sẽ bị trừ tiếp 10%.

Cần lưu ý, từ 1-1-2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm năng lực cần lao từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm năng lực cần lao. Sau đó mỗi năm tăng thêm 1 tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm năng lực cần lao từ 61% trở lên.

Ngược lại, NLĐ đã đủ tuổi hưu nhưng thời kì đóng chưa đủ 15 năm thì có thể (nếu có mơ ước) tiếp diễn tham dự BHXH tình nguyện đến khi đủ thời kì tham dự BHXH hoặc hưởng chế độ BHXH 1 lần.

Theo PLO