500 triệu mua được đất ở khu vực nào của TP HCM?

0
401

Tôi giò biết liệu thần hồn trong vòng bán kính 20km đơm lại tính từ trọng điểm thời có miểng gắt gao này hợp đồng đề nghị hạng tớ giò? Ngoài ra, trông cạc bạn tham mưu thêm, liệu thần hồn có an toàn khi mua gắt gao phông nền ở những dự án chia lô còn treo bảng lăng xê chật đàng giò.

Chí

Gửi thắc mắc, san sớt kinh nghiệm mua nhà gắt gao và quản lý tài chính hạng bạn tại đây