10 tiên tri chính xác giật mình về tương lai nhân loại

0
365

Nhà tiên tri Nostradamus hỉ tiên tri chính thi hài bay mùa giết hại Tổng thống Mỹ John F Kennedy cũng như cái qua đời mực tàu người em nam -Thượng nghị viên Robert F. Kennedy.Nostradamus tang vách đơn trong suốt những nhà tiên tri nổi danh nhất thế giới khi đem ra giàu tiên lượng hỉ tang vách sự thực. Một trong suốt số đấy là sự kiện hoảng hồn xảy ra ở London năm 1666. Theo Nostradamus, London sẽ xảy ra mùa cháy hoảng hồn hoi xót thương vong, chết đuối to. Quả thực, ngày 2/9/1666, đơn đám cháy bé trường đoản cú tiệm bánh Thomas Farriner hỉ lan rộng và thiêu lụi 3/4 đô thị London trong suốt 5 ngày. Hậu quả là 8 người bỏ số, chừng 13.200 căn nhà, cận 87 nhà thờ, 6 nhà nguyền, 4 khám ở London bị phá hủy trong suốt mẻ bừa hỏa hoạn.Nhà văn nổi danh người Mỹ Mark Twain hỉ tiên tri chính thi hài bay cược thế tui. Mark Twain chào đời đúng năm sao chổi Halley xuất hiện. Nhà văn nào dự đoán bản thân sẽ qua đời khi người ta nhìn chộ sao chổi Halley dò tiếp theo. Sự thực là nhà văn Mark Twain hỉ qua đời năm 1920, khi sao chổi Halley xuất hiện.Vangelia Gushterova hay đương đặt biết tới cùng tên gọi Baba Vanga là nhà tiên tri nổi danh thế giới. Khi đương sống, bà hỉ đem ra giàu lãi tiên lượng hãi hùng bay mai sau, trong suốt đấy 80% lãi tiên tri hỉ tang vách sự thực. có việc hiện tượng ổ tan và nác bể dưng lên chóng vánh. Nổi tiếng là mẻ sóng dốt hoảng hồn đổ cỗ ra Đông Nam Á năm 2004 hỉ đặt bà Vanga tiên lượng trường đoản cú giàu năm trước khi sự kiện nào xảy ra.Cuộc Cách số Pháp hỉ đặt nhà tiên tri Nostradamus tiên lượng trường đoản cú cận 200 năm trước khi sự kiện nào diễn ra. Điều nào cho chộ khả năng dự đoán mai sau mực tàu Nostradamus khá chính thi hài.Hai cỗ phim “The Simpsons” ra năm 2000 và “Back to the Future 2” năm 1989 nổi danh thế giới khi đều đem ra dự đoán ông Donald Trump vách Tổng thống Mỹ. Sự thực chứng minh lãi tiên lượng nào là đúng khi ứng viên Donald Trump chiếm chiến thắng trong suốt cược thi ra Nhà Trắng năm 2016. Ông chính củac tang vách Tổng thống của 45 mực tàu nác Mỹ sau khi đánh bại bà Hillary Clinton trong suốt cược bầu cử ngày 8/11/2016.Nhà tiên tri mù Baba Vanga cũng tiên lượng chính thi hài bay sự tan rã mực tàu Liên Xô cũng như cái qua đời mực tàu nhà lãnh đạo Joseph Stalin.Ward Hill Lamon – rệ sĩ và là bạn thân mực tàu Tổng thống Abraham Lincoln – trường đoản cúng cho hay ông chủ Nhà Trắng hỉ thuật bản thân có giấc mơ tiên tri bay cái qua đời mực tàu chính tui. Tổng thống Lincoln hỉ có giấc mơ tiên tri bay cái qua đời mực tàu tui trước khi nó diễn ra vài ba ngày sau đấy khi bị giết hại buổi tháng 4/1865.Nostradamus đương nổi danh thế giới khi đem ra lãi tiên tri bay sự xuất hiện mực tàu đắp phát xít Hitler hoi ra tội ác hoảng hồn cũng như Chiến chiếm thế giới 2.Năm 1980, bà Vanga đem ra lãi tiên tri hãi hùng đấy là ra thì chấm giao thoa những hai thế kỷ mỏ ác năm 1999 hay 2000, Kursk sẽ bị nác che và trưởng thế giới sẽ nếu sững sờ. Tàu ngấm ngầm nào bị trầm ở bể Barent ngày 12/8/2000.

10 tien tri chinh xac giat minh ve tuong lai nhan loai

Nhà tiên tri Nostradamus hỉ tiên tri chính thi hài bay mùa giết hại Tổng thống Mỹ John F Kennedy cũng như cái qua đời mực tàu người em nam -Thượng nghị viên Robert F. Kennedy.
10 tien tri chinh xac giat minh ve tuong lai nhan loai-Hinh-2

Nostradamus tang vách đơn trong suốt những nhà tiên tri nổi danh nhất thế giới khi đem ra giàu tiên lượng hỉ tang vách sự thực. Một trong suốt số đấy là sự kiện hoảng hồn xảy ra ở London năm 1666. Theo Nostradamus, London sẽ xảy ra mùa cháy hoảng hồn hoi xót thương vong, chết đuối to. Quả thực, ngày 2/9/1666, đơn đám cháy bé trường đoản cú tiệm bánh Thomas Farriner hỉ lan rộng và thiêu lụi 3/4 đô thị London trong suốt 5 ngày. Hậu quả là 8 người bỏ số, chừng 13.200 căn nhà, cận 87 nhà thờ, 6 nhà nguyền, 4 khám ở London bị phá hủy trong suốt mẻ bừa hỏa hoạn.
10 tien tri chinh xac giat minh ve tuong lai nhan loai-Hinh-3

Nhà văn nổi danh người Mỹ Mark Twain hỉ tiên tri chính thi hài bay cược thế tui. Mark Twain chào đời đúng năm sao chổi Halley xuất hiện. Nhà văn nào dự đoán bản thân sẽ qua đời khi người ta nhìn chộ sao chổi Halley dò tiếp theo. Sự thực là nhà văn Mark Twain hỉ qua đời năm 1920, khi sao chổi Halley xuất hiện.
10 tien tri chinh xac giat minh ve tuong lai nhan loai-Hinh-4

Vangelia Gushterova hay đương đặt biết tới cùng tên gọi Baba Vanga là nhà tiên tri nổi danh thế giới. Khi đương sống, bà hỉ đem ra giàu lãi tiên lượng hãi hùng bay mai sau, trong suốt đấy 80% lãi tiên tri hỉ tang vách sự thực. có việc hiện tượng ổ tan và nác bể dưng lên chóng vánh. Nổi tiếng là mẻ sóng dốt hoảng hồn đổ cỗ ra Đông Nam Á năm 2004 hỉ đặt bà Vanga tiên lượng trường đoản cú giàu năm trước khi sự kiện nào xảy ra.
10 tien tri chinh xac giat minh ve tuong lai nhan loai-Hinh-5

Cuộc Cách số Pháp hỉ đặt nhà tiên tri Nostradamus tiên lượng trường đoản cú cận 200 năm trước khi sự kiện nào diễn ra. Điều nào cho chộ khả năng dự đoán mai sau mực tàu Nostradamus khá chính thi hài.
10 tien tri chinh xac giat minh ve tuong lai nhan loai-Hinh-6

Hai cỗ phim “The Simpsons” ra năm 2000 và “Back to the Future 2” năm 1989 nổi danh thế giới khi đều đem ra dự đoán ông Donald Trump vách Tổng thống Mỹ. Sự thực chứng minh lãi tiên lượng nào là đúng khi ứng viên Donald Trump chiếm chiến thắng trong suốt cược thi ra Nhà Trắng năm 2016. Ông chính củac tang vách Tổng thống của 45 mực tàu nác Mỹ sau khi đánh bại bà Hillary Clinton trong suốt cược bầu cử ngày 8/11/2016.
10 tien tri chinh xac giat minh ve tuong lai nhan loai-Hinh-7

Nhà tiên tri mù Baba Vanga cũng tiên lượng chính thi hài bay sự tan rã mực tàu Liên Xô cũng như cái qua đời mực tàu nhà lãnh đạo Joseph Stalin.
10 tien tri chinh xac giat minh ve tuong lai nhan loai-Hinh-8

Ward Hill Lamon – rệ sĩ và là bạn thân mực tàu Tổng thống Abraham Lincoln – trường đoản cúng cho hay ông chủ Nhà Trắng hỉ thuật bản thân có giấc mơ tiên tri bay cái qua đời mực tàu chính tui. Tổng thống Lincoln hỉ có giấc mơ tiên tri bay cái qua đời mực tàu tui trước khi nó diễn ra vài ba ngày sau đấy khi bị giết hại buổi tháng 4/1865.
10 tien tri chinh xac giat minh ve tuong lai nhan loai-Hinh-9

Nostradamus đương nổi danh thế giới khi đem ra lãi tiên tri bay sự xuất hiện mực tàu đắp phát xít Hitler hoi ra tội ác hoảng hồn cũng như Chiến chiếm thế giới 2.
10 tien tri chinh xac giat minh ve tuong lai nhan loai-Hinh-10

Năm 1980, bà Vanga đem ra lãi tiên tri hãi hùng đấy là ra thì chấm giao thoa những hai thế kỷ mỏ ác năm 1999 hay 2000, Kursk sẽ bị nác che và trưởng thế giới sẽ nếu sững sờ. Tàu ngấm ngầm nào bị trầm ở bể Barent ngày 12/8/2000.