10 người phụ nữ nổi tiếng nhất lịch sử khoa học

0
382

10. Ada Lovelace (1815 – 1852)

Ada Lovelace là nhà nhóm học người Anh, và cũng đặt xem là lập đệ trình hòn máy tâm tính trước hết trên thế giới. Bà hẵng có những phân tách chi tiết bay máy phân tách (The Analytical Engine) hạng Charles Babbage – đơn loại máy tâm tính thế hệ đầu. Các biên chép hạng bà bay máy phân tách nào đặt xem như những kể nhóm trước hết hạng nhân dịp loại. Thành từu hạng người đàn bà anh tài nào hẵng lan truyền cảm hứng thú cho Alan Turing (cha đâm hạng ngành khoa học máy tâm tính) thực hành những nghiên cứu bay máy tâm tính đương đại. Sau nào, Bộ Quốc buồng Hoa Kỳ hẵng phát triển đơn tiếng nói lập đệ trình và đặt theo gã bà.9. Dorothy Hodgkin (1910 – 1994)

Dorothy Hodgkin là đơn nhân dịp phẩy có chừng hình hưởng quan yếu trong suốt ngành hóa học. Bà cũng là người đàn bà của ba chãn hữu đặt áp giải thưởng Nobel danh giá như trong suốt lĩnh vực nào ra năm 1964. Nhà hóa đâm người Anh nào là người tiền phong trong suốt lĩnh vực rành trạng thái học tia X. Bà cũng phát hiện và ban bố cấu trúc hạng giàu loại phân tử đâm phẩy học, bao gồm penicillin, insulin và Vitamin B12.8. Barbara McClintock (1902 – 1992)

Barbara McClintock đặt xem là đơn trong suốt những nhà khoa học bay di lan truyền có chừng hình hưởng khoẻ mã nhất, có nhẽ chỉ sau Gregor Mendel (cha đâm hạng di lan truyền đương đại). Tuy nhiên, nếu chết đơn chừng thì kì khá lâu bay sau, nhân dịp loại mới kính trọng và xác dấn những tắt hùn hạng bà trong suốt lĩnh vực nào. Bà hẵng có giàu vách quả trong suốt di lan truyền học tế bào, và là người trước hết tạo ra bản đồ gen hạng ngô. Barbara hẵng có giàu nghiên cứu chăm sâu bay chủ đề nào, mà giới khoa học bấy giờ đã giữ thái độ hiềm nghi với cạc phát hiện hạng bà. Sau nào, những vách quả đấy đặt “đòi lại đả tuần” và bà hẵng chãn hữu áp giải Nobel bay đâm phẩy học năm 1983.7. Maria Goeppert-Mayer (1906 – 1972)

Nhà khoa học Mỹ đâm ở Đức nào là đơn trong suốt những người hẵng đặt nền tảng cho ngành phẩy lý hạt nhân dịp. Mặc dù thị hiếu hạng bà là nhóm học, mà sau đấy bà hẵng dời qua phẩy lý. Mayer nổi danh với đề xuất bay nuclear shell mốt (mẫu ta hạt nhân dịp cựu tử sử dụng cựu lý ngoại ngoại trừ Pauli, đặt biểu hiện cấu trúc hạng hạt nhân dịp dưới thể của năng lượng). Bà cũng công việc trong suốt dự án Manhattan suốt Thế chiến của hai và tang vách người đàn bà của hai, sau Marie Curie, chãn hữu áp giải Nobel phẩy lý năm 1963.6. Rosalind Franklin (1920 – 1958)

Mặc dù Rosalind Franklin chỉ sống đặt 38 năm và bị với nghiệp bò, mà bà đã là đơn cái gã nổi danh trong suốt lịch sử ngành khoa học. Nhà phẩy lý đâm phẩy học nào tắt vai trò cần yếu trong suốt việc phát hiện ra cấu trúc hạng DNA, mặc dầu bà chẳng dấn đặt danh tiếng như bà xứng đáng. Bà hẵng tạo ra hình hình nhiễu xạ tia X hạng DNA, vách quả nào sau đấy hẵng giúp Waston và Crick chừng chộ mẫu ta đường xoắn ốc cặp hạng DNA.5. Gertrude Elion (1918 – 1988)

Gertrude Elion với đơn tác giả khác hẵng dấn đặt áp giải Nobel bay y khoa năm 1988, cho việc phát hiện ra phương pháp sửa trừng phạt tuần thuốc. Bà hẵng với với thầy thuốc George H Hitchings tạo ra Antiretroviral (loại thuốc đặt sử dụng đặt kéo dài cược sống hạng những người bị lây nhiễm nhiễm HIV, với thì cũng có hiệu quả trong suốt việc hạn chế sự lây nhiễm lan truyền hạng loại virus nào).4. Irene Joliot-Curie (1897 – 1956)

Là con gái hạng nhà khoa học Marie Curie nổi danh, mà từ bản thân Irene Joliot-Curie cũng là đơn nhân dịp phẩy nổi danh trong suốt lĩnh vực hạng bà. Irene hẵng theo bước cha mẹ khi tiến hành giàu nghiên cứu trong suốt lĩnh vực phóng xạ. Bà hẵng chãn hữu áp giải Nobel hóa học năm 1935 vì phát hiện ra phóng xạ nhân dịp tạo.3. Lise Meitner (1878 – 1968)

Là đơn nhà phẩy lý hạt nhân dịp anh tài, Lise Meitner đâm ra ở Úc. Bà hẵng đặt “thọ giá nhưo” hai nhà khoa học nổi danh Ludwig Boltzmann và Max Planck. Trong quá đệ trình công việc với Otto Hahn, bà hẵng phát hiện ra cựu tố Plutoni (đơn cựu tố hóa học hãn hữu, có tâm tính phóng xạ cao). Bà cũng hùn phần trong suốt nghiên cứu chừng ra sự phân hạch hạt nhân dịp, và sau đấy là chế tác ra bom, mặc dầu Lise chẳng dấn củac đặt góc cạnh ám muội trong suốt nghiên cứu hạng trui. Lise hẵng khước từ áp giải Nobel đặt giao cho trui, mà thế giới đã ái mộ bà, và gã bà đặt đặt cho cựu tố Meitneri.2. Jane Goodall (1934)

Nhà nhân dịp học nào là chăm gia trước hết bay rành rành trên thế giới. Bà Jane Goodall hẵng dành hồ hết thế cục trui đặt nghiên cứu bay đường sống hạng chúng ở đả hòn nhà nước Gombe Stream. Những nghiên cứu chăm sâu hạng Jane Goodall hẵng giúp dã man người phát hiện ra rành rành là đơn loài ăn tạp, và chúng có trạng thái đặt huấn luyện đặt sử dụng cạc phương tiện.1. Marie Curie (1867 – 1934)

Marie Curie là nhà khoa học nữ trước hết, cho tới bây chừ cũng là người đàn bà độc nhất chãn hữu đặt hai áp giải Nobel trong suốt hai lĩnh vực khác rau. Bà với với chồng trui hẵng chừng ra cựu tố Polonium và Radium. Bà dấn áp giải thưởng Nobel phẩy lý năm 1903, với với Pierre và Henry Becquerel cho những nghiên cứu bay phóng xạ. Giải Nobel của hai Marie Curie chãn hữu đặt ở trong suốt lĩnh vực hóa học năm 1911 cho việc phát hiện ra chồng phóng xạ Radium.

10 nguoi phu nu noi tieng nhat lich su khoa hoc

10. Ada Lovelace (1815 – 1852)

Ada Lovelace là nhà nhóm học người Anh, và cũng đặt xem là lập đệ trình hòn máy tâm tính trước hết trên thế giới. Bà hẵng có những phân tách chi tiết bay máy phân tách (The Analytical Engine) hạng Charles Babbage – đơn loại máy tâm tính thế hệ đầu. Các biên chép hạng bà bay máy phân tách nào đặt xem như những kể nhóm trước hết hạng nhân dịp loại. Thành từu hạng người đàn bà anh tài nào hẵng lan truyền cảm hứng thú cho Alan Turing (cha đâm hạng ngành khoa học máy tâm tính) thực hành những nghiên cứu bay máy tâm tính đương đại. Sau nào, Bộ Quốc buồng Hoa Kỳ hẵng phát triển đơn tiếng nói lập đệ trình và đặt theo gã bà.
10 nguoi phu nu noi tieng nhat lich su khoa hoc-Hinh-2

9. Dorothy Hodgkin (1910 – 1994)

Dorothy Hodgkin là đơn nhân dịp phẩy có chừng hình hưởng quan yếu trong suốt ngành hóa học. Bà cũng là người đàn bà của ba chãn hữu đặt áp giải thưởng Nobel danh giá như trong suốt lĩnh vực nào ra năm 1964. Nhà hóa đâm người Anh nào là người tiền phong trong suốt lĩnh vực rành trạng thái học tia X. Bà cũng phát hiện và ban bố cấu trúc hạng giàu loại phân tử đâm phẩy học, bao gồm penicillin, insulin và Vitamin B12.
10 nguoi phu nu noi tieng nhat lich su khoa hoc-Hinh-3

8. Barbara McClintock (1902 – 1992)

Barbara McClintock đặt xem là đơn trong suốt những nhà khoa học bay di lan truyền có chừng hình hưởng khoẻ mã nhất, có nhẽ chỉ sau Gregor Mendel (cha đâm hạng di lan truyền đương đại). Tuy nhiên, nếu chết đơn chừng thì kì khá lâu bay sau, nhân dịp loại mới kính trọng và xác dấn những tắt hùn hạng bà trong suốt lĩnh vực nào. Bà hẵng có giàu vách quả trong suốt di lan truyền học tế bào, và là người trước hết tạo ra bản đồ gen hạng ngô. Barbara hẵng có giàu nghiên cứu chăm sâu bay chủ đề nào, mà giới khoa học bấy giờ đã giữ thái độ hiềm nghi với cạc phát hiện hạng bà. Sau nào, những vách quả đấy đặt “đòi lại đả tuần” và bà hẵng chãn hữu áp giải Nobel bay đâm phẩy học năm 1983.
10 nguoi phu nu noi tieng nhat lich su khoa hoc-Hinh-4

7. Maria Goeppert-Mayer (1906 – 1972)

Nhà khoa học Mỹ đâm ở Đức nào là đơn trong suốt những người hẵng đặt nền tảng cho ngành phẩy lý hạt nhân dịp. Mặc dù thị hiếu hạng bà là nhóm học, mà sau đấy bà hẵng dời qua phẩy lý. Mayer nổi danh với đề xuất bay nuclear shell mốt (mẫu ta hạt nhân dịp cựu tử sử dụng cựu lý ngoại ngoại trừ Pauli, đặt biểu hiện cấu trúc hạng hạt nhân dịp dưới thể của năng lượng). Bà cũng công việc trong suốt dự án Manhattan suốt Thế chiến của hai và tang vách người đàn bà của hai, sau Marie Curie, chãn hữu áp giải Nobel phẩy lý năm 1963.
10 nguoi phu nu noi tieng nhat lich su khoa hoc-Hinh-5

6. Rosalind Franklin (1920 – 1958)

Mặc dù Rosalind Franklin chỉ sống đặt 38 năm và bị với nghiệp bò, mà bà đã là đơn cái gã nổi danh trong suốt lịch sử ngành khoa học. Nhà phẩy lý đâm phẩy học nào tắt vai trò cần yếu trong suốt việc phát hiện ra cấu trúc hạng DNA, mặc dầu bà chẳng dấn đặt danh tiếng như bà xứng đáng. Bà hẵng tạo ra hình hình nhiễu xạ tia X hạng DNA, vách quả nào sau đấy hẵng giúp Waston và Crick chừng chộ mẫu ta đường xoắn ốc cặp hạng DNA.
10 nguoi phu nu noi tieng nhat lich su khoa hoc-Hinh-6

5. Gertrude Elion (1918 – 1988)

Gertrude Elion với đơn tác giả khác hẵng dấn đặt áp giải Nobel bay y khoa năm 1988, cho việc phát hiện ra phương pháp sửa trừng phạt tuần thuốc. Bà hẵng với với thầy thuốc George H Hitchings tạo ra Antiretroviral (loại thuốc đặt sử dụng đặt kéo dài cược sống hạng những người bị lây nhiễm nhiễm HIV, với thì cũng có hiệu quả trong suốt việc hạn chế sự lây nhiễm lan truyền hạng loại virus nào).
10 nguoi phu nu noi tieng nhat lich su khoa hoc-Hinh-7

4. Irene Joliot-Curie (1897 – 1956)

Là con gái hạng nhà khoa học Marie Curie nổi danh, mà từ bản thân Irene Joliot-Curie cũng là đơn nhân dịp phẩy nổi danh trong suốt lĩnh vực hạng bà. Irene hẵng theo bước cha mẹ khi tiến hành giàu nghiên cứu trong suốt lĩnh vực phóng xạ. Bà hẵng chãn hữu áp giải Nobel hóa học năm 1935 vì phát hiện ra phóng xạ nhân dịp tạo.
10 nguoi phu nu noi tieng nhat lich su khoa hoc-Hinh-8

3. Lise Meitner (1878 – 1968)

Là đơn nhà phẩy lý hạt nhân dịp anh tài, Lise Meitner đâm ra ở Úc. Bà hẵng đặt “thọ giá nhưo” hai nhà khoa học nổi danh Ludwig Boltzmann và Max Planck. Trong quá đệ trình công việc với Otto Hahn, bà hẵng phát hiện ra cựu tố Plutoni (đơn cựu tố hóa học hãn hữu, có tâm tính phóng xạ cao). Bà cũng hùn phần trong suốt nghiên cứu chừng ra sự phân hạch hạt nhân dịp, và sau đấy là chế tác ra bom, mặc dầu Lise chẳng dấn củac đặt góc cạnh ám muội trong suốt nghiên cứu hạng trui. Lise hẵng khước từ áp giải Nobel đặt giao cho trui, mà thế giới đã ái mộ bà, và gã bà đặt đặt cho cựu tố Meitneri.
10 nguoi phu nu noi tieng nhat lich su khoa hoc-Hinh-9

2. Jane Goodall (1934)

Nhà nhân dịp học nào là chăm gia trước hết bay rành rành trên thế giới. Bà Jane Goodall hẵng dành hồ hết thế cục trui đặt nghiên cứu bay đường sống hạng chúng ở đả hòn nhà nước Gombe Stream. Những nghiên cứu chăm sâu hạng Jane Goodall hẵng giúp dã man người phát hiện ra rành rành là đơn loài ăn tạp, và chúng có trạng thái đặt huấn luyện đặt sử dụng cạc phương tiện.
10 nguoi phu nu noi tieng nhat lich su khoa hoc-Hinh-10

1. Marie Curie (1867 – 1934)

Marie Curie là nhà khoa học nữ trước hết, cho tới bây chừ cũng là người đàn bà độc nhất chãn hữu đặt hai áp giải Nobel trong suốt hai lĩnh vực khác rau. Bà với với chồng trui hẵng chừng ra cựu tố Polonium và Radium. Bà dấn áp giải thưởng Nobel phẩy lý năm 1903, với với Pierre và Henry Becquerel cho những nghiên cứu bay phóng xạ. Giải Nobel của hai Marie Curie chãn hữu đặt ở trong suốt lĩnh vực hóa học năm 1911 cho việc phát hiện ra chồng phóng xạ Radium.